Zawarcie strategicznego porozumienia z Akademią Leona Koźmińskiego

15 maj 2024

Z przyjemnością ogłaszamy zawarcie strategicznego porozumienia pomiędzy naszą kancelarią a Akademia Leona Koźmińskiego (Kozminski University), mające na celu tworzenie synergii w obszarze edukacji i nauki.

Dynamiczne zmiany oraz potrzeba ciągłego doskonalenia są kluczowymi czynnikami w osiąganiu międzynarodowej konkurencyjności. Dlatego też, połączenie sił dwóch liderów – Akademii Leona Koźmińskiego, uznanej uczelni biznesowej, oraz Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J., czołowej instytucji w obszarze obsługi prawnej – stanowi krok w kierunku tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Umowa o współpracy, podpisana przez Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki oraz Grzegorz Mazurek, jest nie tylko przejawem zaangażowania w budowanie mostów pomiędzy światem nauki a biznesem, ale także odpowiedzią na potrzeby rynku. Wspólnie będziemy rozwijać interdyscyplinarne programy studiów, które przygotowują studentów do skutecznego działania w zmiennym środowisku biznesowym.

Pragniemy podkreślić, że nasza kooperacja nie ogranicza się jedynie do papieru. Eksperci TKP dołączają do rady konsultacyjnej ALK, aktywnie uczestnicząc w procesie tworzenia programów nauczania na kierunkach „Prawo w zarządzaniu biznesem” oraz „Prawo i zarządzanie w biznesie”.

Dzięki temu nasi studenci będą wyposażeni nie tylko w wiedzę prawniczą, ale również w umiejętności zarządzania i analizy ekonomicznej, co pozwoli im skutecznie reagować na wyzwania współczesnego biznesu.

Dziękujemy za zaproszenie do tej współpracy i polecam ofertę edukacyjną Akademii Leona Koźmińskiego: https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna