Zmiana stanowiska KRRiT ws. rozszczepiania sygnału programu

12 paź 2022

28 września br. KRRiT wydała komunikat, w którym poinformowała o uchyleniu swojego stanowiska z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie dopuszczalności emisji lokalnych pasm programowych tzw. rozszczepiania programu.

W 2008 r. KRRiT zakwestionowała praktykę polegającą na rozszczepianiu sygnału programów radiowych i telewizyjnych w celu nadawania różnych pasm lokalnych w ramach jednego programu. Organ argumentował wówczas, że taka praktyka jest sprzeczna z definicją programu, która zakłada równoczesność odbioru. „Równoczesność odbioru w tym zakresie oznacza zatem, iż program, musi się charakteryzować jednorodnością, identycznością treści. W związku z powyższym nie można uznać za dopuszczalne rozszczepianie programu, ponieważ umieszczanie pasm lokalnych w określonych, lokalnych obszarach rozpowszechniania programu, prowadzi w konsekwencji do istnienia kilku programów o odmiennej treści, różniącej się w zakresie poszczególnych pasm lokalnych.”

Zmiana stanowiska KRRiT podyktowana jest wejściem w życie nowego przepisu art. 44 b ustawy o radiofonii i telewizji, który zezwala na ingerencję w integralność usługi medialnej (np. programu) za zgodą dostawcy usługi. Zgoda dostawcy usługi medialnej na zmiany lub modyfikacje usługi medialnej lub inne naruszenie jej integralności powinna być wyraźna i udzielona w formie pisemnej i jest skuteczna wyłącznie wobec określonych w niej czynności.

Co to w praktyce oznacza?

Dzięki zmianom formalnie możliwe zostanie wprowadzenie rozwiązania Dynamic Ad Insertion (DAI). Technologia dynamicznej podmiany reklam umożliwi docieranie do sprecyzowanych odbiorców ze ukierunkowaną reklamą, która będzie się różnić od emitowanej w standardowych blokach reklamowych w ramach programu telewizyjnego. Emisja adresowalnych reklam będzie się odbywać drogą internetową. W praktyce konieczne będzie podłączenie telewizora do Internetu (lub wykorzystanie urządzeń z aktywną technologią HbbTV) oraz wyrażenie przez użytkownika zgody na personalizację reklam. Jakie mogą być przykładowe kryteria personalizacji reklam? Może to być lokalizacja, wiek czy szacowany dochód użytkownika. Profil użytkownika, do którego będą trafiać ukierunkowane reklamy będzie budowany również w oparciu o gatunek oglądanych programów.

KRRiT przypomina jednak, że „zawarcie umowy z pośrednikami nie zwalnia nadawców od odpowiedzialności za wszystkie treści umieszczone w programie, a więc również za treść, oznakowanie i sposób umieszczenia w programie wszystkich wyemitowanych reklam oraz zachowanie limitów czasowych ich rozpowszechniania, zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji.”

Zadaniem nadawców i reklamodawców oraz podmiotów, którym zlecą oni dokonywanie zmian w programie jest aktualnie określenie w drodze samoregulacji „szczegółowych zasad dotyczących systemów dopuszczenia reklam do emisji, ich rozliczenia czasowego i pory nadania, a także informacji o ich nadaniu w każdej z wersji.”

Link do komunikatu KRRiT.