Zmiany w postępowaniu cywilnym ważne dla przedsiębiorców

24 lip 2023

W artykule zamykającym nasz cykl, dotyczący nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (KPC), Beata Matusiewicz-Kulig oraz Małgorzata Kutaj poruszyły temat kolejnych regulacji, wywierających szczególny wpływ na przebieg postępowania rozpoznawczego, czy egzekucyjnego.

Analizując nowe przepisy, ekspertki skoncentrowały się na zmianach rzutujących na sytuację przedsiębiorców. Autorki poruszają zagadnienia takie jak:

  • zmiana właściwości rzeczowej sądów,
  • pełnomocnictwo do doręczeń,
  • odsetki od kosztów procesu,
  • zmiany w sposobie powoływania oświadczeń, twierdzeń i wniosków w pismach procesowych składanych przez profesjonalnych pełnomocników,
  • nowości w postępowaniu mediacyjnym,
  • zmiany w organizacji posiedzeń przygotowawczych,
  • rola posiedzeń niejawnych,
  • zarzut potrącenia,
  • zmiany w postępowaniu egzekucyjnym.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu, dostępnego pod adresem.