Zmiany w prawie e-commerce

07 gru 2022

1 stycznia 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące sektor e-commerce. Zmiany w prawie wynikają z konieczności implementacji Dyrektywy cyfrowej, Dyrektywy towarowej i Dyrektywy Omnibus.  

Przedsiębiorcom z branży e-commerce prezentujemy najważniejsze zmiany w pigułce:

  • Przepisy dotyczące rękojmi (w przypadku umów zawieranych przez konsumentów) zostaną przeniesione z Kodeksu Cywilnego do Ustawy o prawach konsumenta. 
  • Sprzedawca będzie miał obowiązek poinformować konsumentów o numerze telefonu do kontaktu. Jeżeli sprzedawca umożliwia komunikację za pomocą innych środków komunikacji on-line również powinien informować o tym przed zawarciem umowy. 
  • Kwestie związane z niezgodnością towaru z umową zostaną doprecyzowane, tak samo jak kwestie rękojmi konsumenckiej i gwarancji. 
  • Obowiązywać będą nowe zasady dotyczące promocji cenowych (obowiązek wskazania najniższej ceny w ciągu ostatnich 30 dni). 
  • Uregulowane zostaną zasady prezentowania opinii konsumentów o produktach oraz zasady weryfikowania tych opinii.  
  • Na internetowe platformy handlowe (market place) zostaną nałożone nowe obowiązki, w tym obowiązek informowania o plasowaniu w wynikach wyszukiwania. 

Co to oznacza dla przedsiębiorcy od strony praktycznej? 

  • Konieczna będzie weryfikacja dotychczasowego regulaminu sprzedaży internetowej i jego aktualizacja.  
  • Formularz reklamacji i formularz odstąpienia od umowy także będą musiały zostać dostosowane. 
  • Przedsiębiorca będzie musiał przeanalizować proces zakupowy w swoim e-sklepie oraz dostosować do zmian interfejs e-sklepu.