E-administracja: doręczenia elektroniczne

O specjalizacji

Doręczenia elektroniczne stanowią nowoczesną metodę komunikacji w biznesie oraz w kontaktach z podmiotami publicznym. Tradycyjna papierowa forma przekazywania dokumentów i korespondencji prawnej ustępuje na rzecz bezpiecznych kanałów cyfrowych.

E-Doręczenia mają stać się powszechnym standardem, w szczególności w kontaktach z podmiotami publicznymi. W przyszłości mogą też stanowić element realizacji działań komercyjnych i być wykorzystywane w komunikacji z partnerami biznesowymi oraz konsumentami.

Podmioty wchodzące w system doręczeń elektronicznych – podmioty publiczne, zawody zaufania publicznego i przedsiębiorcy – stoją przed wyzwaniem dostosowania się do nowych regulacji. Jako kancelaria skupiona na rozwoju nowych technologii, wspieramy zaangażowane strony w procesie odpowiedniego przygotowania się do wdrożenia e-Doręczeń pod względem ryzyk prawnych oraz wymogów, jak i sprawnego zarządzania dokumentacją wpływającą do organizacji.

Co robimy?
  • Wspieramy klientów w analizie obowiązków stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych uwzględniając charakter prawny podmiotu.
  • Udzielamy wsparcia prawnego w ocenie możliwości stosowania doręczeń elektronicznych w działalności biznesowej oraz w kontaktach z podmiotami publicznym.
  • Wspieramy organizacje w wytworzeniu dokumentacji wewnętrznej, uwzględniając wymagania wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz przepisów szczególnych.
  • Wspieramy organizacje w transformacji procesów biznesowych wynikających z wdrożenia doręczeń elektronicznych.
  • Prowadzimy szkolenia i działania edukacyjne dla pracowników organizacji związane ze wdrożeniem doręczeń elektronicznych, dostosowane pod kątem zakresu, treści i sposobu komunikacji do grupy słuchaczy (kierownictwo organizacji, prawnicy, pracownicy biznesowi/merytoryczni, pracownicy techniczni i IT).
  • Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych związanej z wdrożeniem doręczeń elektronicznych.
  • Projektujemy i w pełni realizujemy proces tworzenia dokumentacji niezbędnej do uruchomienia świadczenia Kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotów, które są zainteresowane uruchomieniem tego rodzaju usług jako elementu działalności biznesowej; wspieramy zarówno w warstwie regulacyjnej (przygotowywanie regulaminów, wzorów dokumentów, polityk świadczenia usług itd.), jak również w obszarze doradztwa wdrożeniowego, w tym ewentualnie audytowego.
Korzyści ze współpracy

Wdrożenie e-Doręczenia nie jest wyłącznie spełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy o doręczeniach elektronicznych, ale może się stać istotnym elementem transformacji cyfrowej organizacji.

Z tego względu, nasi eksperci nie ograniczają się do przygotowania wzorów dokumentów, a formułują listy rekomendacji oraz wskazują obszary możliwe do komplementarnego zagospodarowania. Do każdego projektu podchodzimy całościowo, uwzględniając specyfikę organizacji i branży, w jakiej prowadzona jest działalność.

Nasze wsparcie obejmuje proaktywne doradztwo zespołu wdrożeniowego. Współuczestniczymy w procesie przygotowania dokumentacji prawnej, jak i w pracy analityczno-koncepcyjnej. Przeprowadzamy rzetelną analizę dokumentów typu: normy, wytyczne, wymagania, które są niezbędne dla uruchomienia i dystrybucji produktów oraz usług. Nasze zaangażowanie obejmuje też dogłębne zrozumienie warstwy technologicznej i poszukiwanie ryzyk prawnych wraz ze wskazywaniem metod ich mitygacji.

Dlaczego warto?

Doręczenia elektroniczne będą wykorzystywane w szerokim spektrum spraw: w sprawach administracyjnych z licznymi podmiotami publicznym, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, a w przyszłości także w sprawach z zakresu prawa i postępowania cywilnego i karnego. Nasze specjalistyczne doświadczenie pozwala na analizę ryzyk prawnych dla organizacji w każdym obszarze wykorzystywania doręczeń elektronicznych.

Obsłużyliśmy blisko 100 podmiotów w projektach wdrożeniowych i technologicznych oraz doradztwa w obszarze ochrony danych osobowych. Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów świadczących usługi lub dostarczających produkty z zakresu identyfikacji elektronicznej, usług zaufania i paperless.

Doradcy

Powiązane artykuły

30 sty 2024

Nowa praktyka kancelarii. E-administracja: doręczenia elektroniczne

Z satysfakcją informujemy o otwarciu nowej praktyki: E-administracja: doręczenia elektroniczne!