Nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja

O specjalizacji

Efektywna pomoc prawna z obszaru nieruchomości, inwestycji budowlanych i reprywatyzacji, wymaga doświadczenia i praktycznej znajomości odpowiednich narzędzi. Od kilkunastu lat nasz zespół ekspertów proponuje Klientom wyłącznie sprawdzone, bezpieczne rozwiązania.

Usługi kierujemy do działających na polskim rynku Klientów krajowych oraz zagranicznych. Pomagamy m.in. deweloperom, firmom wykonawczym, architektom, wspólnotom mieszkaniowym, spółkom infrastrukturalnym i innym podmiotom. Wspieramy także osoby fizyczne, ubiegające się o zwrot majątku lub nabywające nieruchomości inwestycyjne.

Znamy specyfikę różnych branż. Doradzamy podmiotom działającym m.in. na rynku mieszkaniowym, biurowym, bankowym, leasingowym, infrastrukturalnym, budowlanym czy samorządowym. Jesteśmy na bieżąco z branżowymi trendami i tendencjami, a także stale monitorujemy zmiany w prawie i orzecznictwo. Kompleksowość naszych usług w zakresie nieruchomości, inwestycji budowlanych i reprywatyzacji nie jest wyłącznie sloganem.

Co robimy?
  • doradzamy w zakresie obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych, w tym m.in. przeprowadzamy audyty przedleasingowe i przedinwestycyjne, kompleksowo obsługujemy procesy nabywania nieruchomości na cele mieszkaniowe lub hotelowe oraz opracowujemy optymalne modele nabywania nieruchomości wraz z projektami kompleksów umów,
  • wspieramy Klientów w ramach procesu budowlanego i inwestycyjnego – w tym m.in. opiniujemy dokumentację, pomagamy uzyskiwać decyzje niezbędne do realizacji inwestycji oraz prowadzimy procesy legalizacji samowoli budowlanych,
  • pomagamy w obszarze własności intelektualnej i nowych technologii w budownictwie, w tym w szczególności przygotowujemy umowy z pracowniami projektowymi na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla inwestycji, opiniujemy i porządkujemy dokumentację przedsiębiorstw oraz opiniujemy dokumentację budowlaną i ekspozycyjną w zakresie prawa autorskiego,
  • doradzamy w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości i reprywatyzacji, w tym m.in. przeprowadzamy proces regulacji stanu prawnego nieruchomości nabywanych przez deweloperów lub spółki produkcyjne w celu wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, reprezentujemy w sprawach zgłaszanych roszczeń reprywatyzacyjnych i zapewniamy wsparcie prawne przedwojennych właścicieli w sprawach reprywatyzacji majątku w Polsce,
  • obsługujemy spory związane z nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi, w tym m.in. reprezentujemy generalnych wykonawców obiektów komercyjnych w sporach z zamawiającymi i projektantami o wynagrodzenie i odszkodowanie, deweloperów w sporach o wykonanie umów przedwstępnych, inwestorów w sporach z pracownią projektową o odszkodowanie z tytułu wadliwie wykonanej dokumentacji budowlanej i wiele innych podmiotów w innego typu sporach.
Korzyści ze współpracy

Wsparcie specjalistów oznacza przede wszystkim możliwość skorzystania z doświadczenia i bezcennej wiedzy zespołu ekspertów. Znamy potrzeby Klientów w obszarze nieruchomości, inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych. Znamy także obowiązujące na rynku standardy, w tym te dotyczące umów oraz wewnętrznych procedur stosowanych w poszczególnych obszarach działalności. Jesteśmy stale na bieżąco, poszerzając naszą wiedzę i doskonaląc umiejętności. Uczestniczymy w istotnych wydarzeniach na rynku nieruchomości, a także prowadzimy szkolenia i warsztaty.

Efekty naszej pracy robią wrażenie. Łączna wartość umów zawartych przy naszym udziale przekracza kilka miliardów złotych. Łączna wartość spraw sądowych, w których reprezentowaliśmy jedną ze stron sporu, przekracza natomiast miliard złotych.

W toku praktyki rozwiązywaliśmy problemy, które naszym Klientom wydawały się nie do przeskoczenia. Warto zaufać wieloletniemu doświadczeniu.

Dlaczego warto?
  • stałe wsparcie multidyscyplinarnych zespołów ekspertów,
  • możliwość uzyskania pomocy dodatkowych specjalistów, w tym m.in. architektów, specjalistów technicznych, czy rzeczoznawców,
  • praktyczne doświadczenie zdobyte przy realizacji wielomilionowych inwestycji budowlanych,
  • indywidualne podejście do każdej z prowadzonych spraw,
  • pełna dyspozycyjność przy realizacji projektów i stały kontakt,

Doradcy

Powiązane artykuły

05 kwi 2024

Flip inny niż wszystkie, czyli „Epicki Flip”

Flipping to bardzo popularny sposób inwestowania w nieruchomości, który polega na zakupie lokalu na rynku wtórnym lub pierwotnym (najczęściej w atrakcyjnej cenie), remoncie takiego lokalu w celu zwiększenia jego wartości, a następnie sprzedaży z zyskiem. Najczęściej flippowanie sprowadza się do zakupu pełnego prawa własności do danego lokalu. Tymczasem, na polskim rynku nieruchomości pojawił się pomysł na flip inny niż standardowy – nazwany przez jego inicjatora „Epickim Flipem”.

16 lut 2024

Zintegrowane plany inwestycyjne nowym rozwiązaniem dla inwestorów

Nowelizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 2029) wprowadziła nowe narzędzie planistyczne – Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI). Narzędzie to umożliwia większą swobodę w zakresie lokalizacji oraz realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z planem ogólnym oraz przy zwiększonym udziale partycypacji społecznej. Jego głównym celem jest usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz skoordynowanie działań w różnych sektorach gospodarki.

15 sty 2024

„Epicki flip” przy ul. Złotej 44 w Warszawie – czy aby na pewno epicki?

Z końcem 2023 r. w mediach pojawiła się informacja, która rozgrzała portale społecznościowe, dotycząca „Epickiego Flipa” – nowego projektu Rafała Zaorskiego, znanego spekulanta finansowego.

14 gru 2023

Położenie terenu inwestycji na obszarze uzupełnienia zabudowy przepustką dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w Polsce

Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce zostały poddane w ostatnim czasie dużym zmianom. Znowelizowana ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) wprowadziła nowe instytucje prawne, jak chociażby plany ogólne czy zintegrowane plany inwestycyjne, a także nowe rozwiązania w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy. Znaczna część tych zmian weszła w życie 24 września 2023 r., a kolejne – 1 stycznia 2025 r. i 1 stycznia 2026 r.

15 wrz 2023

Kolejny krok w kierunku likwidacji użytkowania wieczystego w Polsce

Użytkowanie wieczyste to prawo użytkowania nieruchomości gruntowej, której właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Nieruchomości te były oddawane przez właściciela w użytkowanie wieczyste zazwyczaj na okres 99 lat z obowiązkiem uiszczania corocznej opłaty. Wysokość rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania jest zdefiniowana ustawowo i wynosi od 0,3 – 3% ceny nieruchomości, przy uwzględnieniu celu użytkowania wieczystego, na jaki nieruchomość została oddana.

20 paź 2022

Dom w stylu NFT

Dużo rozważań poświęconych możliwości zastosowania NFT dotyczy rynku nieruchomości. Pod uwagę bierze się projekty przenoszenia własności gruntów czy budynków przy wykorzystaniu niewymienialnych tokenów reprezentujących całe nieruchomości lub ich nawet bardzo niewielkie części.