Ochrona środowiska

O specjalizacji

Prawo ochrony środowiska to szeroka dziedzina, która przenika różne gałęzie prawa i realnie wpływa na życie gospodarcze. Znaczna część regulacji należy do prawa administracyjnego. Istotne aspekty reguluje także prawo cywilne i karne. Ważną rolę w kształtowaniu przepisów krajowych odgrywają regulacje międzynarodowe i europejskie.

Przepisy prawa ochrony środowiska zmieniają się niezwykle dynamicznie. Dążenie do gospodarki zamkniętego obiegu oraz wcielanie w życie kolejnych celów zrównoważonego rozwoju sprawiają, że prawo ochrony środowiska dotyka coraz liczniejszych dziedzin biznesu i życia. 

Kwestie ochrony środowiska dotyczą niemal każdego rodzaju działalności gospodarczej, a także życia codziennego. Niektóre branże – jak energetyka odnawialna czy gospodarka odpadami – opierają całą działalność na regulacjach należących do tej gałęzi prawa. Inne podmioty także stykają się z regulacjami środowiskowymi przy okazji podejmowania przedsięwzięć, dla których konieczne jest uzyskanie stosownych pozwoleń lub innych decyzji. 

Styczność z prawem ochrony środowiska w biznesie jest niemal nieunikniona. Warto więc korzystać z bieżącej pomocy specjalistów dysponujących niezbędną wiedzą. Brak odpowiedniego przygotowania projektów w aspektach środowiskowych może się wiązać z dotkliwymi skutkami – od kar finansowych i zablokowania realizacji inwestycji, aż po konsekwencje prawnokarne. Odpowiednie przygotowanie prawne przedsięwzięcia w kwestiach środowiskowych jest niezbędne dla jego sukcesu.

Co robimy?
 • obsługujemy przedsiębiorców dokonujących zbiórki, odzysku i przetwarzania odpadów oraz organizacje odzysku – uczestniczyliśmy w założeniu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ochrony Środowiska zrzeszającej przedsiębiorców z tych branż,
 • reprezentujemy przed organami administracji publicznej, w tym organami ochrony środowiska, sądami administracyjnymi w różnego rodzaju postępowaniach dotyczących prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami, m.in.:
 1. o uzyskanie decyzji środowiskowych: o środowiskowych uwarunkowaniach, o pozwolenie na korzystanie ze środowiska, w tym pozwolenia zintegrowane, 
 2. w sprawach o nałożenie opłat produktowych,
 3. w sprawach dotyczących usuwania drzew i zakrzewień,
 4. w sprawach zgłoszeń urządzeń i instalacji,
 5. w sprawach dotyczących Bazy Danych o Odpadach,
 6. o uzyskanie wiążącej interpretacji przepisów z zakresu gospodarki odpadami,
 • reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi oraz przed sądami arbitrażowymi, w postępowaniach cywilnych o wypłaty odszkodowań za szkody w środowisku, za ograniczenie korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska oraz ustanowienie obszarów ograniczonego użytkowania, jak również w sprawach dotyczących wad i awarii linii technologicznych do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach karnych, w tym karnych gospodarczych, w sprawach przestępstw przeciwko środowisku, zwłaszcza w oparciu o ustawy szczególne dotyczące gospodarki odpadami,
 • zapewniamy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego związanego z nabyciem, instalacją i rozruchem instalacji służących realizacji procesów odzysku lub recyklingu odpadów,
 • opiniujemy zamierzenia inwestycyjne w zakresie energetyki źródeł odnawialnych, w tym energetyki wiatrowej, pod kątem ich zgodności z przepisami prawa krajowego oraz unijnego,
 • monitorujemy zmiany w prawie ochrony środowiska, zwłaszcza regulacje europejskie oraz międzynarodowe, pomagając naszym Klientom odpowiednio wcześnie przystosować biznes do wymogów, które mają wejść w życie w niedalekiej przyszłości i rekomendując najlepsze rozwiązania.
Korzyści ze współpracy

Pomoc specjalistów z zakresu prawa ochrony środowiska pozwoli na sprawną realizację różnego rodzaju przedsięwzięć – począwszy od działalności w zakresie przetwarzania odpadów czy energetyki odnawialnej, przez realizację inwestycji budowlanych, aż po zgodne z prawem usunięcie drzew z nieruchomości bez narażania się na dotkliwe konsekwencje działania bez wymaganych pozwoleń. 

Klienci mogą także skorzystać z naszej pomocy, aby uzyskać rekompensaty za ograniczenie korzystania z nieruchomości w związku z realizacją projektów mających na celu ochronę środowiska lub przyrody. Mogą także liczyć na wsparcie w walce o odszkodowanie za szkody poniesione w związku z nieprzestrzeganiem przepisów środowiskowych przez inne podmioty. 

W każdym przypadku zapewniamy sprawną analizę sprawy i indywidualne podejście.

Obecnie prawo ochrony środowiska powinno być rozważane jako potencjalny element każdego przedsięwzięcia. Wsparcie specjalistów umożliwi sprawną realizację celów biznesowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Dlaczego warto?
 • strategiczne i kompleksowe podejście,
 • szybkość reakcji i stały kontakt,
 • dogłębna znajomość branż działających w oparciu o prawo ochrony środowiska,
 • zintegrowana pomoc w zakresie spraw dotyczących ochrony środowiska oraz innych aspektów prawnych danego przedsięwzięcia (prawo nieruchomości, spory cywilnoprawne, ochrona marki) – dzięki możliwości tworzenia w ramach kancelarii zespołu multidyscyplinarnego składającego się ze specjalistów z różnych działów,
 • sprawdzone, skuteczne rozwiązania.

Doradcy

Powiązane artykuły

26 mar 2024

Implementacja dyrektywy SUP w Polsce w praktyce. Przegląd interpretacji indywidualnych wydawanych przez marszałków województw

Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (potocznie „ustawa o opłacie produktowej”) dokonana w 2023 r. poskutkowała wejściem w życie od 1 stycznia 2024 r. istotnych zmian, które miały na celu implementację wytycznych unijnej dyrektywy Single-Use Plastic (SUP), dotyczących wykorzystywania przez przedsiębiorców produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

15 wrz 2023

Nowelizacja prawa energetycznego podpisana przez Prezydenta

14 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą prawo energetyczne, przewidującą m.in. możliwość tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych.

09 cze 2023

Ustawa o systemie kaucyjnym zostanie rozpatrzona przez Sejm

Po krytyce poprzedniej wersji projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska w przedmiocie systemu kaucyjnego, w dniu 13 kwietnia 2023 r. na stronach rządowych opublikowano nowy projekt, który w istotnym zakresie uwzględnia postulaty rynku zgłoszone przy poprzedniej iteracji. 6 czerwca Rada Ministrów zatwierdziła projekt i zdecydowała o skierowaniu go do sejmu w celu rozpatrzenia i uchwalenia.

06 mar 2023

Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęta przez Sejm. Częściowa liberalizacja zasady 10 H

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych częściowo znosi obowiązującą od 2016 r. zasadę 10 H, która istotnie ograniczała w Polsce rozwój inwestycji dla pozyskiwania energii z wiatru na lądzie.