Ochrona środowiska

O specjalizacji

Prawo ochrony środowiska to szeroka dziedzina, która przenika różne gałęzie prawa i realnie wpływa na życie gospodarcze. Znaczna część regulacji należy do prawa administracyjnego. Istotne aspekty reguluje także prawo cywilne i karne. Ważną rolę w kształtowaniu przepisów krajowych odgrywają regulacje międzynarodowe i europejskie.

Przepisy prawa ochrony środowiska zmieniają się niezwykle dynamicznie. Dążenie do gospodarki zamkniętego obiegu oraz wcielanie w życie kolejnych celów zrównoważonego rozwoju sprawiają, że prawo ochrony środowiska dotyka coraz liczniejszych dziedzin biznesu i życia. 

Kwestie ochrony środowiska dotyczą niemal każdego rodzaju działalności gospodarczej, a także życia codziennego. Niektóre branże – jak energetyka odnawialna czy gospodarka odpadami – opierają całą działalność na regulacjach należących do tej gałęzi prawa. Inne podmioty także stykają się z regulacjami środowiskowymi przy okazji podejmowania przedsięwzięć, dla których konieczne jest uzyskanie stosownych pozwoleń lub innych decyzji. 

Styczność z prawem ochrony środowiska w biznesie jest niemal nieunikniona. Warto więc korzystać z bieżącej pomocy specjalistów dysponujących niezbędną wiedzą. Brak odpowiedniego przygotowania projektów w aspektach środowiskowych może się wiązać z dotkliwymi skutkami – od kar finansowych i zablokowania realizacji inwestycji, aż po konsekwencje prawnokarne. Odpowiednie przygotowanie prawne przedsięwzięcia w kwestiach środowiskowych jest niezbędne dla jego sukcesu.

Co robimy?
 • obsługujemy przedsiębiorców dokonujących zbiórki, odzysku i przetwarzania odpadów oraz organizacje odzysku – uczestniczyliśmy w założeniu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ochrony Środowiska zrzeszającej przedsiębiorców z tych branż,
 • reprezentujemy przed organami administracji publicznej, w tym organami ochrony środowiska, sądami administracyjnymi w różnego rodzaju postępowaniach dotyczących prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami, m.in.:
 1. o uzyskanie decyzji środowiskowych: o środowiskowych uwarunkowaniach, o pozwolenie na korzystanie ze środowiska, w tym pozwolenia zintegrowane, 
 2. w sprawach o nałożenie opłat produktowych,
 3. w sprawach dotyczących usuwania drzew i zakrzewień,
 4. w sprawach zgłoszeń urządzeń i instalacji,
 5. w sprawach dotyczących Bazy Danych o Odpadach,
 6. o uzyskanie wiążącej interpretacji przepisów z zakresu gospodarki odpadami,
 • reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi oraz przed sądami arbitrażowymi, w postępowaniach cywilnych o wypłaty odszkodowań za szkody w środowisku, za ograniczenie korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska oraz ustanowienie obszarów ograniczonego użytkowania, jak również w sprawach dotyczących wad i awarii linii technologicznych do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach karnych, w tym karnych gospodarczych, w sprawach przestępstw przeciwko środowisku, zwłaszcza w oparciu o ustawy szczególne dotyczące gospodarki odpadami,
 • zapewniamy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego związanego z nabyciem, instalacją i rozruchem instalacji służących realizacji procesów odzysku lub recyklingu odpadów,
 • opiniujemy zamierzenia inwestycyjne w zakresie energetyki źródeł odnawialnych, w tym energetyki wiatrowej, pod kątem ich zgodności z przepisami prawa krajowego oraz unijnego,
 • monitorujemy zmiany w prawie ochrony środowiska, zwłaszcza regulacje europejskie oraz międzynarodowe, pomagając naszym Klientom odpowiednio wcześnie przystosować biznes do wymogów, które mają wejść w życie w niedalekiej przyszłości i rekomendując najlepsze rozwiązania.
Korzyści ze współpracy

Pomoc specjalistów z zakresu prawa ochrony środowiska pozwoli na sprawną realizację różnego rodzaju przedsięwzięć – począwszy od działalności w zakresie przetwarzania odpadów czy energetyki odnawialnej, przez realizację inwestycji budowlanych, aż po zgodne z prawem usunięcie drzew z nieruchomości bez narażania się na dotkliwe konsekwencje działania bez wymaganych pozwoleń. 

Klienci mogą także skorzystać z naszej pomocy, aby uzyskać rekompensaty za ograniczenie korzystania z nieruchomości w związku z realizacją projektów mających na celu ochronę środowiska lub przyrody. Mogą także liczyć na wsparcie w walce o odszkodowanie za szkody poniesione w związku z nieprzestrzeganiem przepisów środowiskowych przez inne podmioty. 

W każdym przypadku zapewniamy sprawną analizę sprawy i indywidualne podejście.

Obecnie prawo ochrony środowiska powinno być rozważane jako potencjalny element każdego przedsięwzięcia. Wsparcie specjalistów umożliwi sprawną realizację celów biznesowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Dlaczego warto?
 • strategiczne i kompleksowe podejście,
 • szybkość reakcji i stały kontakt,
 • dogłębna znajomość branż działających w oparciu o prawo ochrony środowiska,
 • zintegrowana pomoc w zakresie spraw dotyczących ochrony środowiska oraz innych aspektów prawnych danego przedsięwzięcia (prawo nieruchomości, spory cywilnoprawne, ochrona marki) – dzięki możliwości tworzenia w ramach kancelarii zespołu multidyscyplinarnego składającego się ze specjalistów z różnych działów,
 • sprawdzone, skuteczne rozwiązania.

Doradcy

Powiązane artykuły

06 mar 2023

Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęta przez Sejm. Częściowa liberalizacja zasady 10 H

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych częściowo znosi obowiązującą od 2016 r. zasadę 10 H, która istotnie ograniczała w Polsce rozwój inwestycji dla pozyskiwania energii z wiatru na lądzie.