Sztuczna inteligencja (AI)

Pobierz folder specjalizacji „Sztuczna inteligencja (AI)”

O specjalizacji

Sztuczna inteligencja (AI) wywiera wpływ na różne sektory gospodarki, tym samym generuje szereg wyzwań prawnych dla wszystkich uczestników rynku. Dodatkowo w Unii Europejskiej został przyjęty nowy akt prawny – Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji (tzw. AI Act), który określa ramy prawne działania systemów opartych na AI.

Zespół ekspertów Kancelarii zapewnia wsparcie prawne zarówno dla podmiotów dostarczających, jak i wykorzystujących rozwiązania oparte na AI. Integrujemy wiedzę i doświadczenie w obszarze przepisów dotyczących AI w środowisku wielowątkowych wyzwań prawnych. Uwzględniamy zagadnienia takie jak: szczególne regulacje dla dostawców i użytkowników systemów AI, ochrona danych osobowych, regulacje rynku finansowego, regulacja działalności pośredników internetowych, prawa własności intelektualnej oraz ochrona dóbr osobistych.

Co robimy?
  • weryfikujemy rozwiązania oparte na AI pod kątem dopuszczalności ich stosowania i ryzyka prawnego,
  • zapewniamy wsparcie w dialogu technicznym z dostawcą lub zamawiającym oraz w procesie doboru rozwiązań,
  • wspieramy Klientów w opracowaniu wewnętrznych zasad i procedur korzystania z narzędzi opartych na AI, m.in. wdrażamy wewnętrzną politykę stosowania oraz regulamin korzystania z narzędzi AI,
  • aktualizujemy obowiązujące w organizacji procedury i regulacje (np. regulamin pracy, standardowe warunki umowne dla kontrahentów) oraz wzory umów wewnętrznych (wzory umów o pracę, umów z kontraktorami B2B itp.), dzięki czemu postanowienia umowne regulujące korzystanie z narzędzi AI są zgodne z prawem i wewnętrznymi regulacjami,
  • jesteśmy wsparciem zarówno dla zamawiających, jak i dostawców podczas tworzenia, negocjacji, weryfikacji i wykonywania umów m.in. na wdrożenie, utrzymanie i rozwój rozwiązań opartych na AI,
  • prowadzimy monitoring zmian warunków dostarczania narzędzi AI oraz zmian legislacyjnych w obszarze sztucznej inteligencji,
  • zapewniamy wsparcie w obszarze compliance stosowania narzędzi AI, w tym zgodności z regulacjami z zakresu danych osobowych, usług finansowych, cyberbezpieczeństwa, czy świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • dostarczamy szeroką gamę dostosowanych do potrzeb Klienta szkoleń m.in. w zakresie prawnych aspektów korzystania z narzędzi AI.
Dlaczego warto?

AI stwarza niezwykłe możliwości rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstw, jednak niesie ze sobą różnorodne, nierzadko wielowymiarowe wyzwania oraz ryzyka prawne. Dedykowany zespół ekspertów Kancelarii zadba o bezpieczeństwo prawne w procesie tworzenia oraz korzystanie z narzędzi AI, które są kluczowe dla sukcesu prowadzonej działalności.

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie m.in. w obsłudze prawnej licznych projektów i podmiotów z zakresu sztucznej inteligencji i nowych technologii, w tym organizacji działających na międzynarodowych rynkach. Ich praktyczna znajomość specyfiki tego sektora oraz typu działalności gwarantuje profesjonalne podejście do obsługi prawnej, uwzględniającej biznesowe wyzwania oraz cele konkretnego podmiotu.

Doradcy

Powiązane artykuły

20 maj 2024

Poznaj naszych doradców w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (AI)

Nowa struktura skupiająca unikalne kompetencje naszego zespołu w zakresie AI jest odpowiedzią za rosnące zapotrzebowanie rynku na kompleksowe wsparcie prawne dotyczące sztucznej inteligencji. Obserwujemy jak istotne znaczenie przyjmuje AI w różnych sektorach gospodarki, a także jak wzrasta ilość i poziom generowanych przez tę nową technologię wyzwań prawnych dla wszystkich uczestników rynku. Wychodzimy także naprzeciw potrzebie dostosowania się bardzo wielu organizacji do wymogów wynikających z regulacji unijnego AI Act.