O specjalizacji

17 lutego 2024 r. zacznie powszechnie obowiązywać nowy unijny akt prawny regulujący sektor usług internetowych – Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act). Pomimo, że bezpośrednio dotyczy przede wszystkim pośredników, stanowi on bez wątpienia nową „konstytucję Internetu”.

Przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych nakładają na dostawców usług i treści w Internecie szereg nowych wymogów i wyzwań prawnych oraz operacyjnych. Ich niewdrożenie może nie tylko wiązać się z ryzykiem nałożenia wysokich kar pieniężnych (w wysokości nawet do 6% rocznego światowego obrotu), lecz przede wszystkim może skutkować opóźnieniem w dostosowaniu się do potrzeb rynku i utratą dotychczas zajmowanej pozycji. Aby nie dać się wyprzedzić konkurencji i ustrzec się przed wysokimi karami, warto już teraz zadbać o dostosowanie swojego e-biznesu do nieuchronnych zmian.

Jesteśmy gotowi na kompleksowe wdrożenie przepisów Aktu o Usługach Cyfrowych w każdej organizacji prowadzącej działalność w Internecie. Działamy zarówno na rzecz dużych platform internetowych, platform handlowych, jak też portali internetowych.

Co robimy?
  • przeprowadzamy audyt usług świadczonych w Internecie pod kątem oceny, czy zachodzi konieczność wdrożenia Aktu o Usługach Cyfrowych;
  • we współpracy z programistami realizujemy audyt dark patterns, czyli dokonujemy przeglądu wykorzystywanych interfejsów internetowych tak, aby wyeliminować stosowanie tzw. zwodniczych interfejsów;
  • przygotowujemy kompleksowy wykaz wymaganych zmian technologicznych i nowych funkcjonalności na platformach;
  • pomagamy we wdrożeniu mechanizmu zgłaszania treści nielegalnych i niezgodnych z warunkami świadczenia usług;
  • przygotowujemy wzory powiadomień, decyzji i uzasadnień w przedmiocie moderowania treści, które muszą być przekazywane użytkownikom;
  • tworzymy i aktualizujemy polityki (np. politykę moderowania treści), procedury (np. wewnętrzną procedurę notice & action) i regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną na potrzeby wdrożenia Aktu o Usługach Cyfrowych;
  • doradzamy w zakresie interpretacji przepisów Aktu o Usługach Cyfrowych tak, aby skutecznie, ale bez nadmiernej ingerencji w wykorzystywane w organizacji procesy, dostosować je do nowego otoczenia prawnego usług cyfrowych, np. w odniesieniu do sposobu prowadzenia reklamy internetowej czy odpowiedzialności pośredników internetowych za treści użytkowników;
  • przygotowujemy szkolenia z obszarów regulowanych przez Akt o Usługach Cyfrowych dla osób odpowiedzialnych za stosowanie nowego rozporządzenia w organizacjach, w tym prawników wewnętrznych, osób obsługujących zgłoszenia użytkowników czy moderatorów treści;
  • przeprowadzamy audyt powdrożeniowy zwieńczony raportem z implementacji Aktu o Usługach Cyfrowych;
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Koordynatorem ds. usług cyfrowych oraz innymi organami i sądami właściwymi w sprawach z zakresu regulowanego przez Akt o Usługach Cyfrowych.
Korzyści ze współpracy

Z doświadczenia wiemy, jak trudne jest prowadzenie biznesu w obliczu stale zmieniających się regulacji i wysokiego poziomu niepewności prawnej. Wiemy również, że dotkliwe kary finansowe za brak zgodności z przepisami to tylko początek konsekwencji, ponieważ negatywny wpływ na wizerunek firmy czy utrata zaufania konsumentów do marki są nie do przecenienia.

Znając ryzyka, przygotowaliśmy dla dostawców usług internetowych ofertę z zakresu Aktu o Usługach Cyfrowych, która pomoże przedsiębiorcom przygotować się do nowych przepisów oraz zabezpieczyć się finansowo i wizerunkowo przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami.

Wsparcie naszych ekspertów obejmuje kompleksowe wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych w organizacji – od audytu i identyfikacji zmian, przez projektowanie nowych rozwiązań technologicznych we współpracy z programistami oraz tworzenie dokumentacji i procesów, po szkolenia i audyt powdrożeniowy.

Nasi eksperci zadbają o to, by przedsiębiorcy internetowi nie tracili czasu na analizowanie przepisów, a skupili się na tym, co jest kluczowe w ich branży, czyli rozwoju usług internetowych.

Dlaczego warto?

Nasi eksperci od lat wspierają branżę internetową, a świat wirtualny nie ma przed nimi tajemnic. Ich doświadczenie i znajomość specyfiki działalności firm w Internecie zapewni profesjonalne wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych, nie tylko w zakresie zgodności z unijnymi przepisami, ale też biznesowymi wyzwaniami i priorytetowymi celami konkretnego podmiotu.

Zapewniamy nie tylko pomoc prawną, ale współpracujemy też ze specjalistami z zakresu informatyki. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć specyfikę świadczonych usług i dopasować rozwiązania do technicznych możliwości danego serwisu lub platformy oraz zaprojektować nowe funkcjonalności wymagane przez Akt o Usługach Cyfrowych.

Możesz nam zaufać!

Doradcy

Powiązane artykuły

22 maj 2024

No Fakes Act - amerykańskie remedium na deepfake'i

Nieprawdziwe treści nie są niczym nowym w wirtualnym świecie. Bardzo ciekawym (i ważnym) zagadnieniem jest deepfake. Dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest stworzenie obrazów oraz nagrań, które łudząco przypominają rzeczywistość. 

08 maj 2024

Digital Services Act Updates!

Pomimo, że w Polsce nadal prowadzone są prace legislacyjne związane z wdrożeniem przepisów Aktu o usługach cyfrowych do krajowego porządku prawnego, akt ten w pełni obowiązuje. 

24 kwi 2024

Nowe przepisy dla sprzedających na platformach internetowych!

Resort rozwoju przygotował przepisy, które mają pomóc uregulować współpracę przedsiębiorców z platformami internetowymi. 18 kwietnia na stronach RCL opublikowano projekt nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

03 kwi 2024

Amazon zobowiązany do niezwłocznego wdrożenia repozytorium reklam [C‑639/23 P(R)]

Amazon zobowiązany do niezwłocznego wdrożenia repozytorium reklam!  

20 mar 2024

Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych ustaw w Rządowym Centrum Legislacji 

15 marca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawie własności przemysłowej oraz ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

22 lut 2024

Nowe obowiązki dla e-sklepów. Co grozi za niedostosowanie się do wymagań AUC?

Nowe rozporządzenie unijne – Akt o usługach cyfrowych (AUC) ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników usług pośrednich.

19 lut 2024

Czy sklepy internetowe muszą dostosować się do wymogów Aktu o Usługach Cyfrowych?

Unijny Akt o usługach cyfrowych zaczął obowiązywać 17 lutego 2024 r. Jednym z najważniejszych założeń nowego aktu prawnego jest zapewnienie większej przejrzystości w obszarze usług internetowych, a także wzmocnienie ochrony użytkowników takich usług.

16 lut 2024

Aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji

W ostatnim wydaniu kwartalnika „Prawo nowych technologii”, nakładem Wydawnictwo C.H.Beck ukazały się artykuły z udziałem ekspertów TKP, w których omówione zostały takie tematy jak:

16 lut 2024

AUC: Na co muszą się przygotować e-sklepy i marketplace’y

Unijny Akt o Usługach Cyfrowych (AUC) wchodzi w życie 17 lutego, stawiając nowe wyzwania przed e-sklepami i marketplace’ami, głównie poprzez zapewnienie większej przejrzystości w usługach internetowych i ochronę użytkowników.

16 lut 2024

Geneza, cele uchwalenia oraz najważniejsze zasady Aktu o usługach cyfrowych

W ostatnim wydaniu kwartalnika „Prawo nowych technologii”, nakładem Wydawnictwo C.H.Beck ukazał się artykuł pt.: „Geneza, cele uchwalenia oraz najważniejsze zasady Aktu o usługach cyfrowych”. Autorzy, prof. Jacek Gołaczyński i mec. Xawery Konarski, omawiają w nim kluczowe kwestie związane z:

14 lut 2024

Akt o Usługach Cyfrowych - (r)ewolucja w branży internetowej

Już tylko 3 dni pozostały do momentu, w którym Akt o Usługach Cyfrowych (AUC) zacznie obowiązywać wszystkich pośredników internetowych.

12 lut 2024

Wszystko, co trzeba wiedzieć o AUC - 81 pytań i odpowiedzi

Nadchodzą duże zmiany dla przedsiębiorstw działających w branży internetowej! Już w najbliższą sobotę zacznie obowiązywać Akt o Usługach Cyfrowych (AUC), który jako nowa regulacja rodzi wiele pytań.