O specjalizacji

17 lutego 2024 r. zacznie powszechnie obowiązywać nowy unijny akt prawny regulujący sektor usług internetowych – Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act). Pomimo, że bezpośrednio dotyczy przede wszystkim pośredników, stanowi on bez wątpienia nową „konstytucję Internetu”.

Przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych nakładają na dostawców usług i treści w Internecie szereg nowych wymogów i wyzwań prawnych oraz operacyjnych. Ich niewdrożenie może nie tylko wiązać się z ryzykiem nałożenia wysokich kar pieniężnych (w wysokości nawet do 6% rocznego światowego obrotu), lecz przede wszystkim może skutkować opóźnieniem w dostosowaniu się do potrzeb rynku i utratą dotychczas zajmowanej pozycji. Aby nie dać się wyprzedzić konkurencji i ustrzec się przed wysokimi karami, warto już teraz zadbać o dostosowanie swojego e-biznesu do nieuchronnych zmian.

Jesteśmy gotowi na kompleksowe wdrożenie przepisów Aktu o Usługach Cyfrowych w każdej organizacji prowadzącej działalność w Internecie. Działamy zarówno na rzecz dużych platform internetowych, platform handlowych, jak też portali internetowych.

Co robimy?
  • przeprowadzamy audyt usług świadczonych w Internecie pod kątem oceny, czy zachodzi konieczność wdrożenia Aktu o Usługach Cyfrowych;
  • we współpracy z programistami realizujemy audyt dark patterns, czyli dokonujemy przeglądu wykorzystywanych interfejsów internetowych tak, aby wyeliminować stosowanie tzw. zwodniczych interfejsów;
  • przygotowujemy kompleksowy wykaz wymaganych zmian technologicznych i nowych funkcjonalności na platformach;
  • pomagamy we wdrożeniu mechanizmu zgłaszania treści nielegalnych i niezgodnych z warunkami świadczenia usług;
  • przygotowujemy wzory powiadomień, decyzji i uzasadnień w przedmiocie moderowania treści, które muszą być przekazywane użytkownikom;
  • tworzymy i aktualizujemy polityki (np. politykę moderowania treści), procedury (np. wewnętrzną procedurę notice & action) i regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną na potrzeby wdrożenia Aktu o Usługach Cyfrowych;
  • doradzamy w zakresie interpretacji przepisów Aktu o Usługach Cyfrowych tak, aby skutecznie, ale bez nadmiernej ingerencji w wykorzystywane w organizacji procesy, dostosować je do nowego otoczenia prawnego usług cyfrowych, np. w odniesieniu do sposobu prowadzenia reklamy internetowej czy odpowiedzialności pośredników internetowych za treści użytkowników;
  • przygotowujemy szkolenia z obszarów regulowanych przez Akt o Usługach Cyfrowych dla osób odpowiedzialnych za stosowanie nowego rozporządzenia w organizacjach, w tym prawników wewnętrznych, osób obsługujących zgłoszenia użytkowników czy moderatorów treści;
  • przeprowadzamy audyt powdrożeniowy zwieńczony raportem z implementacji Aktu o Usługach Cyfrowych;
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Koordynatorem ds. usług cyfrowych oraz innymi organami i sądami właściwymi w sprawach z zakresu regulowanego przez Akt o Usługach Cyfrowych.
Korzyści ze współpracy

Z doświadczenia wiemy, jak trudne jest prowadzenie biznesu w obliczu stale zmieniających się regulacji i wysokiego poziomu niepewności prawnej. Wiemy również, że dotkliwe kary finansowe za brak zgodności z przepisami to tylko początek konsekwencji, ponieważ negatywny wpływ na wizerunek firmy czy utrata zaufania konsumentów do marki są nie do przecenienia.

Znając ryzyka, przygotowaliśmy dla dostawców usług internetowych ofertę z zakresu Aktu o Usługach Cyfrowych, która pomoże przedsiębiorcom przygotować się do nowych przepisów oraz zabezpieczyć się finansowo i wizerunkowo przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami.

Wsparcie naszych ekspertów obejmuje kompleksowe wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych w organizacji – od audytu i identyfikacji zmian, przez projektowanie nowych rozwiązań technologicznych we współpracy z programistami oraz tworzenie dokumentacji i procesów, po szkolenia i audyt powdrożeniowy.

Nasi eksperci zadbają o to, by przedsiębiorcy internetowi nie tracili czasu na analizowanie przepisów, a skupili się na tym, co jest kluczowe w ich branży, czyli rozwoju usług internetowych.

Dlaczego warto?

Nasi eksperci od lat wspierają branżę internetową, a świat wirtualny nie ma przed nimi tajemnic. Ich doświadczenie i znajomość specyfiki działalności firm w Internecie zapewni profesjonalne wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych, nie tylko w zakresie zgodności z unijnymi przepisami, ale też biznesowymi wyzwaniami i priorytetowymi celami konkretnego podmiotu.

Zapewniamy nie tylko pomoc prawną, ale współpracujemy też ze specjalistami z zakresu informatyki. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć specyfikę świadczonych usług i dopasować rozwiązania do technicznych możliwości danego serwisu lub platformy oraz zaprojektować nowe funkcjonalności wymagane przez Akt o Usługach Cyfrowych.

Możesz nam zaufać!

Doradcy

Powiązane artykuły

16 lut 2024

Aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji

W kwartalniku Prawo Nowych Technologii Nr 3-4/2023 nakładem Wydawnictwo C.H.Beck ukazały się artykuły z udziałem ekspertów TKP.

14 lut 2024

Akt o Usługach Cyfrowych - (r)ewolucja w branży internetowej

Już tylko 3 dni pozostały do momentu, w którym Akt o Usługach Cyfrowych (AUC) zacznie obowiązywać wszystkich pośredników internetowych.

12 lut 2024

Wszystko, co trzeba wiedzieć o AUC - 81 pytań i odpowiedzi

Nadchodzą duże zmiany dla przedsiębiorstw działających w branży internetowej! Już w najbliższą sobotę zacznie obowiązywać Akt o Usługach Cyfrowych (AUC), który jako nowa regulacja rodzi wiele pytań.

08 lut 2024

AI Act przyjęty przez COREPER

Od przeszło tygodnia LinkedIn żyje informacją, że AI Act został przyjęty przez COREPER.

07 lut 2024

Akt o Usługach Cyfrowych w kontekście sklepów internetowych

Akt o Usługach Cyfrowych reguluje świadczenie usług pośrednich. Typowe sklepy internetowe co do zasady nie działają w modelu usług pośrednich w rozumieniu AUC. 

01 lut 2024

Wpływ AUC na regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną

17 lutego w pełni zacznie obowiązywać Akt o usługach cyfrowych, który ma na celu zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa usług internetowych. W publikacji dla Dziennik Gazeta Prawna, mec. Arkadiusz Baran przedstawił praktyczną analizę tego, w jaki sposób AUC wpływa na regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną.

31 sty 2024

Akt o Usługach Cyfrowych a dark patterns

Dark patterns to określone sposoby projektowania interfejsów, które mają za zadanie zwodzić nas i manipulować naszymi działaniami w sieci.

26 sty 2024

NIS 2 – zakres podmiotowy i ochrona łańcucha dostaw

Na łamach ostatniego wydania IT w Administracji ukazała się publikacja dotycząca „NIS 2 – zakres podmiotowy i ochrona łańcucha dostaw”, autorstwa mec. Agnieszka Wachowska i Konrad Basaj.

24 sty 2024

Koordynator ds. usług cyfrowych - nowy regulator Internetu

Do 17 lutego 2024 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny wskazać Koordynatora ds. usług cyfrowych. Jego zadaniem będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów Aktu o Usługach Cyfrowych.  

18 sty 2024

Nowa praktyka kancelarii: Usługi cyfrowe

Kolejna nowa praktyka w Traple Konarski Podrecki & Partners! Naszym celem jest zapewnienie klientom bezpieczeństwa prawnego, które jest podstawą do sprawnego podejmowania decyzji w zmiennym środowisku rynkowym.

17 sty 2024

Kary za naruszenie Aktu o Usługach Cyfrowych 

Nic tak nie elektryzuje przedsiębiorców jak kary za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów. Nie inaczej będzie w przypadku braku wdrożenia przez przedsiębiorców działających w branży internetowej obowiązków wynikających z Aktu o Usługach Cyfrowych.

08 sty 2024

Rozpoczęły się konsultacje dot. wdrożenia Aktu o Usługach Cyfrowych

5 stycznia Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o rozpoczęciu konsultacji dotyczących wdrożenia Aktu o Usługach Cyfrowych. Ministerstwo Cyfryzacji będzie koordynować wdrożenie AUC do polskiego porządku prawnego.