Phishing, ataki hakerów, złamanie odporności systemu czy wycieki danych to jedynie część zjawisk związanych z cyberbezpieczeństwem, które mogą dotknąć zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje, a nawet całe państwa. Ochrona przed zagrożeniami skupiająca się jedynie na udoskonaleniu infrastruktury IT może nie być skuteczna, jeżeli nie zostanie z nią powiązane wdrożenie odpowiednich praktyk w organizacjach.

Cyberbezpieczeństwo to obszar, w którym spotykają się zarówno kompetencje ekspertów IT jak i prawników. Ich wspólnym zadaniem jest określenie adekwatnych rozwiązań technicznych oraz strukturalnych w kontekście obowiązujących wymagań faktycznych i prawnych dla danego podmiotu.

W ostatnim odcinku podcastu TKP on air udział wzięli: mec. Agnieszka Wachowska oraz dr Łukasz Kister. W rozmowie z mec. Michałem Sobolewskim wyjaśniają m. in.:

  • czym jest cyberbezpieczeństwo oraz jak obecnie zmienia się jego pojmowanie?
  • jakie obowiązki i na kogo nakłada prawo w związku z cyberbezpieczeństwem?
  • czym jest łańcuch dostaw usług cyfrowych?
  • kim są operatorzy usług kluczowych?
  • co należy rozumieć przez dochowanie należytej staranności w sferze bezpieczeństwa IT.


Odcinek o cyberbezpieczeństwie jest ostatnim przed wakacyjną przerwą. Do wysłuchania kolejnych zapraszamy we wrześniu.