Po raz kolejny w podcaście TKP on air poruszyliśmy temat walki z towarami podrobionymi. Dane statystyczne pokazują, że proceder ten wciąż jest jednym z najczęstszych przestępstw przeciwko prawu własności intelektualnej. Co istotne, naruszenie prawa do znaku stanowi zagrożenie nie tylko dla właścicieli marek, ale także dla konsumentów, zwłaszcza jeśli użyją podrobionego produktu spożywczego, kosmetyku czy leku. I chociaż społeczna świadomość problemu rośnie, to wraz z nią też skala i sposób organizacji działalności przestępczej.

Do udziału w nagraniu zaprosiliśmy mł. insp. dr. Bartłomieja Kowalskiego, Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Rozmowę prowadziła mec. Małgorzata Kutaj z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, która na co dzień udziela wsparcia właścicielom znaków towarowych w postępowaniach o naruszenie ich praw wyłącznych do znaku.

Z podcastu dowiedzą się Państwo:

  • Jakie produkty są podrabiane?
  • W jaki sposób właściciele marek mogą współpracować z organami ścigania w walce z podróbkami?
  • Jak można zabezpieczyć się przed zakupem podróbki?
  • Dlaczego, w przekonaniu przestępców, podrabianie leków może stanowić „zbrodnię doskonałą”?

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!