Akt o usługach cyfrowych. Kompendium

31 mar 2021

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce autorską publikację Akt o usługach cyfrowych. Kompendium, przygotowaną przez ekspertów z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Niniejsza publikacja zawiera przegląd najważniejszych konsekwencji wynikających z przedstawionego przez Komisję Europejską w dniu 15 grudnia 2020 r.  projektu Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act). Akt ten, obok równolegle procedowanego Aktu o rynkach cyfrowych  (Digital Markets Act), stanowi element unijnej strategii cyfrowej pt. „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”. Podstawowe założenia obu aktów prawnych, określanych nieraz jako nowa „Konstytucja Internetu”, to stworzenie bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej, w której chronione są podstawowe prawa wszystkich użytkowników usług cyfrowych, a także ustanowienie równych warunków działania w celu wspierania innowacji, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, zarówno na jednolitym rynku europejskim, jak i w skali globalnej.

W niniejszej publikacji analizujemy nie tylko cel i założenia poszczególnych grup przepisów projektu Aktu o usługach cyfrowych, ale również staramy się zwrócić uwagę na dostrzeżone luki i niejasności, które naszym zdaniem wymagają doprecyzowania w ramach dalszych prac nad projektem. Przygotowane opracowanie prezentuje przy tym wielowymiarowe spojrzenie na projekt Aktu o usługach cyfrowych – analizy dokonano bowiem zarówno z punktu widzenia firm z branży cyfrowej, wydawców internetowych, platform internetowych, a także firm z sektora e-commerce oraz użytkowników korzystających z usług pośredników internetowych.

Życzymy przyjemnej lektury!