Aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji

16 lut 2024

W ostatnim wydaniu kwartalnika „Prawo nowych technologii”, nakładem Wydawnictwo C.H.Beck ukazały się artykuły z udziałem ekspertów TKP, w których omówione zostały takie tematy jak:

  • „Usługi platform internetowych w świetle Aktu o usługach cyfrowych – analiza i kontekst prawny” autorstwa Małgorzaty Soppa-Garsteckiej

Artykuł bada usługi platform internetowych w świetle Aktu o usługach cyfrowych (AUC). Przedstawia różnice między hostingiem a platformami internetowymi, ilustrując jednocześnie wyłączenia z definicji tych ostatnich. Analiza obejmuje także podwójną kwalifikację dostawców usług oraz zależności między AUC a innymi aktami prawymi Unii Europejskiej, podkreślając konieczność harmonizacji definicji dla skutecznej regulacji i kształtowania przyszłości społeczeństwa informacyjnego.

  • „A streaming platform as a multi-intermediary services platform” omówiony przez Dominika Gabor

Streaming platforms are prevalent on the internet. The full entry into force of the Digital Services Act will affect the situation of digital platforms. It is paramount to defi ne the intermediary services performed within the platform to match the responsibilities of the platform provider. In this article, I present a defi nition of intermediary services, including mere conduit, hosting, and online platform. I then analyze the operating rules of a streaming platform. By matching the defi nition of intermediary services and the operating rules of streaming platforms, I determine that a streaming platform is a multi-intermediary services platform.

  • „Tzw. klauzula dobrego Samarytanina w Akcie o usługach cyfrowych”  przygotowany przez Arkadiusza Barana

„When ignorance is bliss, ’tis wise to be folly”. Powołując się na ten fragment poematu słynnego angielskiego poety Thomasa Graya, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Los Angeles w 1958 r. uznali za winnego popełnienia przestępstwa sprzedawcę książek, który w swoim sklepie przechowywał obsceniczną książkę, pomimo że nie wykazano w sprawie, iż znał on jej rzekomo obsceniczny charakter ani że miał zamiar ją sprzedawać. Większość sędziów argumentowała, że sprzedawca książek nie może bezkarnie przyjąć jako zasady swojego postępowania niewiedzy zamiast znajomości treści sprzedawanych materiałów. Okazuje się, że przywołany wers poematu z XVIII w. jest nadal aktualny w kontekście prawnym, a ściślej mówiąc w kontekście odpowiedzialności dostawców usług pośrednich za nielegalne treści w związku z proaktywnym monitorowaniem i usuwaniem nielegalnych treści. Czy wprowadzona do art. 7 Aktu o usługach cyfrowych tzw. klauzula dobrego Samarytanina może znacząco wpłynąć na dotychczasową kwalifikację odpowiedzialności dostawców usług pośrednich w kontekście podejmowania dobrowolnych czynności sprowadzających? Artykuł ma na celu przedstawienie genezy tzw. klauzuli dobrego Samarytanina w prawie unijnym, analizę jej przesłanek oraz jej porównanie do pierwowzoru w prawie amerykańskim.

Zapraszamy serdecznie do lektury w wydaniu drukowanym.

wydawnictwo c.h.beck