„Analiza ryzyka jako element bezpieczeństwa przetwarzania danych w kancelariach prawnych” oraz „Poczta elektroniczna”

03 lut 2022

Rozdziały współautorstwa m.in. adw. dr hab. prof. INP PAN Grzegorza Sibigi, adw. Katarzyny Syski i r.pr. Dominiki Nowak, które ukazały się w monografii pt. „Analiza ryzyka i bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych” pod red. D. Lubasza.

Monografia pt. „Analiza ryzyka i bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych”