Chambers Global Practice Guide FinTech Poland Chapter

19 kwi 2021

Miło nam poinformować, że na stronie Chambers and Partners dostępna jest już publikacja Fintech Poland Chapter.

W opracowanej części nasi eksperci odnoszą się m.in. do:

  • ewolucji rynku FinTech, w tym PayTech i InsurTech;
  • zagadnień zw. z przetwarzaniem informacji w chmurze obliczeniowej, w tym w zakresie komunikatu chmurowego i najnowszych Q&A wydanych przez UKNF;
  • roli dostawców FinTech jako tzw. strażników rynku;
  • zagadnień zw. z funkcjonowaniem i tworzeniem systemów i schematów płatniczych, w tym tych nadzorowanych przez NBP;
  • przepisów dot. wysokości opłat z tytułu transgranicznych transakcji płatniczych;
  • regulacji w zakresie walut wirtualnych, z uwzględnieniem obowiązków w obszarze AML nałożonych na operatorów platform wykorzystywanych do wymiany i handlu takimi aktywami.

Zapraszamy do lektury!
https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/fintech-2021/poland

Chambers Global Practice Guide