Cyberbezpieczeństwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństw

27 gru 2022

W dniu 12 października 2021 r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej do publicznej konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw. Celem zaprojektowanych zmian jest dalszy rozwój polskiego systemu cyberbezpieczeństwa na podstawie doświadczeń zebranych przez ostatnie lata.

Zamawiający