Czy dyrektywa ochroni tajemnicę

24 sty 2017

Know-how w postępowaniach sądowych – „Czy dyrektywa ochroni tajemnicę”. Dr Zbigniew Pinkalski
o uchwaleniu unijnej dyrektywy nr 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego
know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic
przedsiębiorstwa), zapowiadającej bardzo istotne dla przedsiębiorców
zmiany w zasadach i zakresie ochrony know-how, w tym również zmiany
dotyczące ochrony tajemnic przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych.

Zachęcamy do lektury artykułu opublikowanego w Rzeczpospolitej.