DSA w kontekście ochrony danych osobowych

22 lut 2024

17 lutego rozpoczęto stosowanie Aktu o usługach cyfrowych. Przepisy rozporządzenia mają też znaczenie dla ochrony danych osobowych odbiorców usług pośrednich w Internecie. 

W najnowszym numerze kwartalnika „Prawo Nowych Technologii” Wydawnictwo C.H.Beck eksperci TKP przygotowali kolejną dawkę wiedzy dotyczącą istotnych aspektów związanych z AUC.

Akt o usługach cyfrowych zakazuje platformom internetowym profilowania do celów reklamowych na podstawie szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu RODO. W artykule pt.: „Zakaz profilowania do celów reklamowych z wykorzystaniem szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie art. 26 ust. 3 Aktu o usługach cyfrowych” Dominika Nowak-Byrtek oraz Katarzyna Syska omawiają ten zakaz.

Natomiast Mateusz Kupiec w publikacji pt.: „Sytuacja małoletnich w świetle przepisów Aktu o usługach cyfrowych – zagadnienia wybrane” analizuje nowe wymogi dla dostawców usług pośrednich, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i prywatności najmłodszych w środowisku cyfrowym.

Zapraszamy serdecznie do lektury w wydaniu drukowanym możliwym do nabycia pod następującym adresem: https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo/czasopisma/prawo-nowych-technologii-kwartalnik/22110-prawo-nowych-technologii-nr-3-4-2023#files

Wydawnictwo C.H.Beck