Elektromobilność a prawa własności intelektualnej

23 lut 2021

„Ilekroć rewolucyjne technologie stają się rzeczywistością pojawia się pytanie czy prawo własności intelektualnej chroniące szereg wytworów niematerialnych będzie miało do nich zastosowanie, a przede wszystkim czy zachowa swoją aktualność wobec wysoce innowacyjnych rozwiązań. Nie inaczej jest z elektromobilnością obejmującą swym zakresem pojazdy posiadające elektryczne jednostki napędowe, która rozwija się w zawrotnym tempie, również w Polsce. Zagadnienie zyskuje tym bardziej na znaczeniu wobec prognoz, że do 2040 r. na drogach ma poruszać się aż 500 mln samochodów elektrycznych.” – pisze dla Trendów w Energetyce rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak.

Link do publikacji: https://trendywenergetyce.pl/elektromobilnosc-a-prawa-wlasnosci-intelektualnej

Trendy w Energetyce