Geneza, cele uchwalenia oraz najważniejsze zasady Aktu o usługach cyfrowych

16 lut 2024

W ostatnim wydaniu kwartalnika „Prawo nowych technologii”, nakładem Wydawnictwo C.H.Beck ukazał się artykuł pt.: „Geneza, cele uchwalenia oraz najważniejsze zasady Aktu o usługach cyfrowych”. Autorzy, prof. Jacek Gołaczyński i mec. Xawery Konarski, omawiają w nim kluczowe kwestie związane z:

  • genezą prac nad Aktem o usługach cyfrowych, 
  • przebiegiem prac legislacyjnych, 
  • celami uchwalenia rozporządzenia, 
  • najważniejszymi postanowieniami i zasadami AUC.

Polecamy lekturę wszystkim przedsiębiorstwom działającym w branży internetowej pod linkiem: https://lnkd.in/dn3h3vyy.

wydawnictwo ch.beck