II Tom Rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne

28 gru 2021

Urząd Zamówień Publicznych opublikował II Tom Rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne.

Przedmiotem II Tomu są kwestie związane z formułowaniem Opisu Przedmiotu Zamówienia, a także praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokument porusza w szczególności zagadnienia:

  • podziału zamówienia na części,
  • określoności przedmiotu zamówienia,
  • zasad konkurencyjnego i równego traktowania wykonawców.
  • kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności,
  • odpowiedniego opisania wymaganych uprawnień do korzystania z systemów informatycznych, w tym kwestii prawnoautorskich,
  • przeciwdziałania vendor lock-in, a także na opisywania wymogów związanych cyberbezpieczeństwem.

Dokument jest efektem działań grupy roboczej złożonej z przedstawicieli różnych zrzeszeń branżowych powołanej przy Urzędzie Zamówień Publicznych, w której r.pr. Agnieszka Wachowska pracowała z ramienia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

odwiedź stronę