Indywidualna interpretacja Komisji Nadzoru Finansowego jako środek wykładni przepisów prawa regulujących działalność na rynku finansowym w zakresie innowacyjnym

28 cze 2021

O analizie trybu, formy oraz skutkach prawnych wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) indywidualnych interpretacji w zakresie określających zasady prowadzenia działalności na szeroko pojmowanym rynku finansowym pisze Michał Synowiec

Przeglądu Prawa Handlowego (6/2021)