Kartel i jego uczestnik w rozumieniu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

09 wrz 2019

W szóstym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) ukazał się artykuł Macieja Majewskiego pt. „Kartel i jego uczestnik w rozumieniu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji”.

Zapraszamy do lektury artykułu na stronie http://ikar.wz.uw.edu.pl/.

iKAR jest czasopismem naukowym wydawanym przez CARS od 2012 r.