Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę

17 lis 2015

Komentarz do
rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do
transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę
jest pierwszą w Polsce publikacją do przepisów ustawy o usługach płatniczych dotyczącej opłaty interchange.

Komentarz dostępny jest w Systemie Informacji Prawnej LEX.