Komentarz: „Rynek Cyfrowy. Akt o usługach cyfrowych. Akt o rynkach cyfrowych. Rozporządzenie platform-to-business”

04 sty 2024

Nakładem Wydawnictwo C.H.Beck ukazał się właśnie duży komentarz pt.: „Rynek Cyfrowy. Akt o usługach cyfrowych. Akt o rynkach cyfrowych. Rozporządzenie platform-to-business”. Jest to pierwsze tak obszerne omówienie ww. aktów prawnych na polskim rynku.

Wśród autorów publikacji znaleźli się eksperci naszej Kancelarii: Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M oraz Mateusz Kupiec.

Zagadnienia omawiane przez nich w komentarzu obejmują:

  • obowiązki strażników dostępu dotyczące przekazania Komisji poddanego niezależnemu audytowi opisu technik profilowania (art. 15 DMA),
  • zasady zwolnienia strażników dostępu z niektórych obowiązków wynikających z DMA ze względów zdrowia publicznego i bezpieczeństwa publicznego (art. 10 DMA),
  • dodatkowe przepisy dotyczące dostawców platform internetowych umożliwiających konsumentom zawieranie z przedsiębiorcami umów na odległość (art. 29-32 DSA),
  • dodatkowe obowiązki dostawców bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych w zakresie zarządzania ryzykiem systemowym (art. 33 – 37 DSA).

Komentarz dostępny jest już w regularnej sprzedaży

Wydawnictwo C.H.Beck