Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w nowym PZP

29 gru 2021

„Od dnia 1 stycznia 2021 r. elektronizacją objęto wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, również o wartości poniżej progów unijnych, które w poprzednim stanie prawnym mogły być prowadzone elektronicznie na zasadzie dobrowolności. W świetle powyższego szczególne znaczenie ma komunikacja zamawiającego z wykonawcami, uczestniczącymi w postępowaniu.”

Czytaj więcej >>

Zamówienia Publiczne Doradca