Monitor Prawniczy: Wpływ DORA na wybrane wymogi związane z outsourcingiem bankowym

12 lut 2024

W styczniowym numerze Monitora Prawniczego ukazał się artykuł naukowy autorstwa dr Michała Synowca pt.: „Wpływ DORA na wybrane wymogi związane z outsourcingiem bankowym”.

Eksperckie opracowanie skupia się na analizie oddziaływania rozporządzenia DORA na reżim prawny outsourcingu bankowego.

Mec. Michał Synowiec skoncentrował się na rozważaniu aspektów obejmujących:

  • cel i zakres stosowania przepisów DORA,
  • problematykę kolizyjnoprawną w kontekście reżimu outsourcingu bankowego,
  • długość łańcucha outsourcingowego,
  • zakres przedmiotowy podoutsourcingu,
  • odpowiedzialność insourcera,
  • kwestie związane z outsourcingiem zagranicznym.

Zapraszamy serdecznie do lektury na platformie Legalis lub w wydaniu drukowanym.

C.H. Beck