O potrzebie przyjęcia nowego podejścia do ochrony danych osobowych dzieci przez EROD. Uwagi w świetle Opinii nr 2/2009 Grupy Roboczej Art. 29 o ochronie danych osobowych dzieci

03 lut 2022

Artykuł autorstwa Mateusza Kupca, który ukazał się w dodatku specjalnym do Monitora Prawniczego pt. „Działania instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych” (dodatek MoP 23/2021).

Dodatek MoP 23/2021