Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów

16 maj 2018

Z
przyjemnością informujemy, że dostępna jest już publikacja „Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i
adwokatów”, która została przygotowana dla Naczelnej Rady Adwokackiej
oraz Krajowej Izby Radców Prawnych.

Poradnik opracowany został przez zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy w składzie: adw. Xawery Konarski, adw. dr Grzegorz Sibiga, r.pr. Dominika Nowak, adw. Katarzyna Syska, Iga Małobęcka.