Organizacja produkcji filmowej w świetle prawa autorskiego

22 maj 2023

26 maja nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukaże się podręcznik „Organizacja produkcji filmowej w świetle prawa autorskiego” współautorstwa Dominika Gabora.

W publikacji prostym językiem i z uwzględnieniem praktyki omówiono w szczególności:

  • charakterystykę prawa autorskiego oraz jego przedmiotu,
  • status poszczególnych osób biorących udział w tworzeniu filmu i praw, które przysługują im przysługują z tytułu pełnienia różnych funkcji w procesie twórczym,
  • możliwość wykorzystywania cudzej twórczości w produkcji filmowej,
  • rolę producenta audiowizualnego,
  • rodzaje i treść umów prawnoautorskich związanych z produkcją filmową,
  • działalność promocyjną, medialną i reklamową.

Polecamy publikację wszystkim, którzy chcą jak najlepiej zabezpieczyć swoje prawne interesy, rozpoczynając proces produkcji filmowej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią podręcznika.

Wydawnictwo C.H. Beck