Partnerstwo publiczno-prywatne ma się opłacać

07 wrz 2017

Aleksandra Dziurkowska w dzienniku
Rzeczpospolita komentuje najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zapraszamy do lektury na stronie RP.pl.