Praktyczny komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

01 mar 2016

Dzięki współpracy ekspertów z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) ukazał się „Praktyczny komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r.  w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę”.