Prawo patentowe

20 lip 2017

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja pt. „Prawo patentowe”.

Zespół pod redakcją naukową prof. Elżbiety Traple przygotował drugie
wydanie tego ważnego i cenionego przez praktyków opracowania.

Publikacja adresowana jest zarówno do sędziów, adwokatów, radców
prawnych, notariuszy, prokuratorów, rzeczników patentowych, jak i
doradców podatkowych, ekonomistów, menedżerów i przedsiębiorców.

Pozycja dostępna jest na stronie Wolters Kluwer.