Prof. Elżbieta Traple o płatności za twórczy pomysł

22 lut 2017

W dniu 22 lutego 2017 r. w dzienniku
Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Prof. Elżbieta Traple o płatności
za twórczy pomysł”.

Zapraszamy do lektury na stronie Rzeczpospolitej.