Profilowanie dzieci dla celu marketingu cyfrowego w europejskim prawie ochrony danych osobowych. Między paternalizmem a potrzebą realizacji najlepiej pojętego interesu dziecka

27 cze 2022

Rozdział Mateusza Kupca, który ukazał się w monografii naukowej pod red. M. Sakowskiej-Baryły „Sztuczna inteligencja, transfery, odpowiedzialność i inne wyzwania ochrony danych osobowych”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Presscom.

Presscom