Przepisy prawa uzupełniające RODO. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2018

07 sty 2019

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck pod
koniec 2018 r. ukazał się doroczny dodatek Monitora Prawniczego
poświęcony ochronie danych osobowych  pt. „Przepisy prawa uzupełniające
RODO. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2018”.

Dodatek jest poświęcony przepisom uzupełniającym RODO w związku ze
stosowaniem samego RODO. Przedmiotem artykułów są rozwiązania zawarte
zarówno w nowej ustawie o ochronie danych osobowych, jak i w przepisach
szczególnych.

Prawnicy Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy biorą udział
w przygotowywaniu każdego numeru dodatku od jego pierwszego wydania w
2011 r. i w poprzednim roku już ósmy raz z rzędu mają przyjemność
publikować swoje materiały w tym czasopiśmie.