Publiczna dostępność na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej informacji i dokumentów dotyczących stosowania RODO przez administratora w orzecznictwie sądów administracyjnych

03 lut 2022

Artykuł autorstwa adw. dr hab. Grzegorza Sibigi, prof. INP PAN, który ukazał się w nr 4(52)/2021 Gdańskich Studiów Prawniczych pod red. Wojciecha R. Wiewiórowskiego.

nr 4(52)/2021 Gdańskie Studia Prawnicze