Redukcja kary antymonopolowej a ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej MŚP za naruszenia prawa konkurencji – propozycja wykładni przesłanki specyficznej niewypłacalności

16 wrz 2016

W piątym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR),
poświęconemu w szczególności problematyce korelacji publicznego i
prywatnego egzekwowania reguł konkurencji, ukazał się artykuł Katarzyny Wiese
pt. „Redukcja kary antymonopolowej  a ograniczenie odpowiedzialności
odszkodowawczej MŚP za naruszenia prawa konkurencji – propozycja
wykładni przesłanki specyficznej niewypłacalności”.

Zapraszamy do lektury artykułu na stronie http://ikar.wz.uw.edu.pl/.

iKAR jest czasopismem naukowym wydawanym przez CARS od 2012 r.