Rekomendacje branży IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień IT

13 lip 2023

Dział Forum Praktyk Branżowych Urząd Zamówień Publicznych opublikował opracowanie dotyczące przykładowych klauzul waloryzacyjnych dla sektora IT na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień IT.

Opracowanie uwzględnia specyfikę zamówień na:

  • wdrożenia IT, gdzie wynagrodzenie płatne jest za realizację poszczególnych etapów/faz/kamieni milowych,
  • usługi IT tj. usługi utrzymania i wsparcia, usługi rozwoju IT, usługi w zakresie body leasingu,
  • usługi IT świadczone w centrach przetwarzania danych (np. kolokacja, Infrastructure-as-a-Service),
  • dostawy sprzętu IT,
  • usługi telekomunikacyjne.

Publikacja została przygotowana przez ekspertów sektora informatycznego, we współpracy z:

  • Izbą Gospodarki Elektronicznej,
  • Polską Chmurą,
  • Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji,
  • PTI – Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz
  • Związkiem Cyfrowa Polska/ Digital Poland Association.

W gronie osób odpowiedzialnych za redakcję znajduje się szefowa praktyki IT-Tech oraz PZP TKP, r. pr. Agnieszka Wachowska.

Publikacja ma za zadanie pomóc zamawiającym opracować adekwatne dla zamówień IT umowne klauzule waloryzacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią na stronie Urzędu.

Urząd Zamówień Publicznych