Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz

14 sie 2018

Z przyjemnością informujemy, że
nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się komentarz pt. „Roszczenia
o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji”.

Jednym z autorów publikacji jest Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki.

Komentarz jest dostępny w internetowej księgarni wydawnictwa Wolters Kluwer.