Roszczenie informacyjne a tajemnica bankowa – konflikt prawa własności intelektualnej z prawem do prywatności – glosa – C-580/13

09 lis 2016

W Monitorze Prawniczym nr 21/2016 ukazała się glosa Katarzyny Wiese
do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Coty Germany pt.
„Roszczenie informacyjne a tajemnica bankowa – konflikt prawa własności
intelektualnej z prawem do prywatności – glosa – C-580/13”.

Artykuł dostępny jest w serwisie Legalis.