Standardowe klauzule umowne między administratorami a podmiotami przetwarzającymi wprowadzone decyzją Komisji Europejskiej z 4.6.2021 r.

03 lut 2022

Artykuł autorstwa adw. dr hab. Grzegorza Sibiga, prof. INP PAN i adw. Katarzyny Syski, który ukazał się w dodatku specjalnym do Monitora Prawniczego pt. „Działania instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych” (dodatek MoP 23/2021).

Dodatek MoP 23/2021