Stosowanie spersonalizowanych cen w świetle nowelizacji dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów i rozporządzenia 2016/679 (RODO)

16 lut 2021

W najnowszym „konsumenckim” numerze iKAR dr Iga Małobęcka-Szwast omawia zagadnienie personalizacji cen z perspektywy nowelizacji dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów i RODO. Dyrektywa 2019/2161 zmieniająca dyrektywę 2011/83/UE, choć dopuszcza stosowanie spersonalizowanych cen, to uzależnia legalność tej praktyki m.in. od spełnienia nowych obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania przepisów RODO, w tym zawartych tam uprawnień osób, których dane dotyczą. Szczegółowe omówienie tych obowiązków i uprawnień znajdą Państwo w artykule „Stosowanie spersonalizowanych cen w świetle nowelizacji dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów i rozporządzenia 2016/679 (RODO)”.

Zachęcamy do lektury!

iKAR