The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review

04 lis 2020

Przedstawiamy Państwu opublikowane właśnie pierwsze wydanie międzynarodowego kompendium wiedzy „The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review”.

Cieszymy się, że nasi eksperci Prof. Elżbieta Traple, PhD, hab. i Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki mieli znaczący wkład w powstanie tej publikacji.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

The Law Reviews