Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz

27 cze 2022

Komentarz pod redakcją dr. hab. prof. INP PAN Grzegorza Sibiga i dr Dominika Sybilskiego, który ukazał się nakładem wydawnictwa CH.Beck. Komentarz kompleksowo omawia problematykę stosowania i wykładni nowych przepisów związanych z ponownym wykorzystywaniem danych.

Wydawnictwo CH.Beck