Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Komentarz

27 kwi 2022

Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się przygotowany pod redakcją naszej ekspertki dr Katarzyny Menszig-Wiese, LL.M praktyczny komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Publikacja ta ma szczególną wartość wynikającą z głębokiego osadzenia w realiach prowadzenia biznesu w Polsce. Przystępnie i wyczerpująco wyjaśnia najistotniejsze regulacje dotyczące zawierania transakcji handlowych i zwalczania zatorów płatniczych. Omówiono w niej w szczególności:

  • zasady składania oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy (Maciej Toroń)
  • dopuszczalne terminy zapłaty w zależności od statusu stron transakcji handlowej (dr Tomasz Targosz)
  • problematykę rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (Małgorzata Kutaj)
  • przebieg postępowania przed Prezesem UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych (dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M), w tym także instrumenty dochodzeniowe Prezesa UOKiK (Krzysztof Witek)

Cieszymy się, że mieliśmy możliwość wnieść wkład w kształtowanie się wykładni przepisów tak ważnej dla każdego przedsiębiorcy ustawy.

Wydawnictwo C.H. Beck