Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze

10 sty 2023

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze skutkuje odmową rejestracji znaku bądź unieważnieniem prawa ochronnego ze skutkiem wstecznym, a w konsekwencji brakiem jego ochrony prawnej. Dr Joanna Adamczyk wyjaśnia, jak należy rozumieć przesłankę złej wiary przy zgłoszeniu znaku, tak by stanowiła narzędzie przydatne dla praktycznej realizacji celów założonych przy jej wprowadzeniu.

Publikacja pisana pod opieką naukową śp. Pani Profesor Elżbiety Traple.

Wolters Kluwer Polska