Znak towarowy: nowa definicja, nowe typy oznaczeń

15 gru 2017

W latach 2016–2017 nastąpiły znaczące
zmiany w prawie znaków towarowych zarówno na szczeblu krajowym, jak i
unijnym. W Polsce zmiana ustawy z 30 czerwca 2000 r. weszła w życie 16
kwietnia 2016 r. Reforma unijnych znaków towarowych była podzielona na
dwa etapy i część zmian zaczęła obowiązywać już 23 marca 2016 r., a
część zmian 1 października 2017 r. Od tej ostatniej daty również zaczęło
obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej 2017/1001 z dnia 14 czerwca
2017 r. (zastąpiło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego).

Więcej na temat reformy znaków unijnych w artykule dr Anny Sokołowskiej-Ławniczak, opublikowanym w dzienniku Rzeczpospolita.