Znaki towarowe: dla jednych zyski, dla innych straty

18 mar 2016

Rzeczpospolita

Zmienione przepisy o własności przemysłowej pozwalają szybciej
reagować na naruszenie praw właścicieli znaków towarowych. Niektórzy z
nich będą jednak musieli doprecyzować składane przed laty zgłoszenia.

Artykuł dr Anny Sokołowskiej – Ławniczak