Publikacje


Alerty

20 lip 2022

Umowy na rozwiązania low-code i no-code w praktyce

Rozwiązania programistyczne w modelach low-code i no-code zyskują na popularności i są już stosowane we wszystkich typach organizacji. Jednocześnie mają swoją specyfikę, która przekłada się na struktury umów pomiędzy dostawcami a odbiorcami. Na co zwracać uwagę przy zawieraniu takich umów podpowiada Marcin Ręgorowicz w artykule opublikowanym w IT Professional.

Przejdź do artykułu
26 kw. 2022

Blockchain w Polsce. Wersja 2.0

Blockchai Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji opublikowała raport „Blockchain w Polsce. Wersja 2.0”. Opracowanie przygotowane zostało przy udziale przedstawicieli biznesu oraz instytucji publicznych. Wśród autorów znaleźli się również prawnicy naszej kancelarii. Agnieszka Wachowska omawia systemy wykorzystujące technologię blockchain już wdrożoną na rynku polskim, natomiast prof. UEK Jan Byrski, PhD hab., Karol Juraszczyk oraz Piotr Orłowski opracowali część dotyczącą stablecoins w świetle […]

Przejdź do artykułu
07 kw. 2022

Bezwarunkowy charakter zgody na rozprowadzanie programów objętych regulacją must carry/must offer – stanowisko KRRiT z 27.1.2022 r.

W dniu 27 stycznia 2022 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała stanowisko w sprawie interpretacji przepisów ustawy o radiofonii i telewizji regulujących rozprowadzanie programów objętych zasadą mustcarry/mustoffer. To już kolejna odsłona sporu prowadzonego pomiędzy nadawcami zobowiązanymi do udostępnienia programów a operatorami, na których ciąży obowiązek rozprowadzania tych programów. Stanowisko organu to niewątpliwie wsparcie pozycji operatorów […]

Przejdź do artykułu
25 mar 2022

Chambers Fintech Global Practice Guide

Ukazał się Chambers Fintech Global Practice Guide, który powstał przy udziale prawników naszej kancelarii prof. UEK dr hab. Jana Byrskiego, Karola Juraszczyka, Macieja Miąsko, Michała Synowca. Przewodnik obejmuje najważniejsze zagadnienia dla rynku technologii finansowych w 40 jurysdykcjach. Zapraszamy do lektury! 

Przejdź do artykułu
21 lut 2022

Polish Cloud 2.0 ZBP – Uwagi w zakresie wybranych wątków opinii

Prawnicy kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Maruta Wachta sp.k. opracowali uwagi dot. opinii opublikowanej do zaktualizowanej wersji standardu wdrożenia chmury obliczeniowej „Polish Cloud 2.0” opracowanej na zlecenie Związku Banków Polskich. Poza omówieniem modelu referencyjnego wynikającego z Komunikatu Standard zawiera jako dodatek opinię prawną w przedmiocie kwalifikacji prawnej korzystania z chmury obliczeniowej przez partnerów […]

Przejdź do artykułu
03 lut 2022

Ochrona danych osobowych i prywatności podczas stosowania plików cookie w świetle wytycznych i opinii Grupy Roboczej Art. 29 oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych

Artykuł autorstwa Dominiki Nowak, który ukazał się w dodatku specjalnym do Monitora Prawniczego pt. „Działania instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych” (dodatek MoP 23/2021).

Przejdź do artykułu
03 lut 2022

Publiczna dostępność na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej informacji i dokumentów dotyczących stosowania RODO przez administratora w orzecznictwie sądów administracyjnych

Artykuł autorstwa adw. dr hab. Grzegorza Sibigi, prof. INP PAN, który ukazał się w nr 4(52)/2021 Gdańskich Studiów Prawniczych pod red. Wojciecha R. Wiewiórowskiego.

Przejdź do artykułu
03 lut 2022

Kolejne zmiany w przepisach dotyczące zamówień publicznych

Zachęcamy do lektury artykuły, w którym r.pr. Tomasz Targosz omawia ustawy dotyczące zamówień publicznych (w tym nowelizację Pzp) oraz rozporządzenia dotyczące zamówień na roboty budowlane.

Przejdź do artykułu
04 sty 2022

Powszechna wada gwarancji wadialnych

„Każdy praktyk prawa zamówień publicznych doskonale wie, jak ważne jest prawidłowe złożenie wadium. O ile o prawidłowość wniesienia wadium w formie pieniądza nie jest trudno, o tyle złożenie bezbłędnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest bardziej skomplikowane.” Więcej informacji >>

Przejdź do artykułu
27 gru 2021

Outsourcing bankowy w świetle projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na rynku

Zachęcamy do lektury ostatniego numeru Głosu Banków Spółdzielczych (nr 6/2021) wydanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. W numerze został opublikowany artykuł prof. UEK dr hab. Jana Byrskiego oraz Henryka Hosera dotyczący projektowanych zmian w outsourcingu bankowym.

Przejdź do artykułu
28 gru 2021

II Tom Rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne

Urząd Zamówień Publicznych opublikował II Tom Rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne. Przedmiotem II Tomu są kwestie związane z formułowaniem Opisu Przedmiotu Zamówienia, a także praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument porusza w szczególności zagadnienia: podziału zamówienia na części, określoności przedmiotu zamówienia, zasad konkurencyjnego i równego traktowania wykonawców. kryteriów stosowanych w […]

Przejdź do artykułu
18 lis 2021

Ryzyka związane z open source

Zachęcamy do lektury artykułu Agnieszki Wachowskiej i Aleksandra Elmerycha, który został opublikowany w listopadowym numerze IT w Administracji.

Przejdź do artykułu
02 lis 2021

Tom VIII A. Prawo własności przemysłowej.

Na rynku ukazał się Tom VIII A. Prawo własności przemysłowej. Jest to najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy z dostępnych na rynku komentarz do Prawa własności przemysłowej. Żaneta Zemła-Pacud skomentowała przepisy dotyczące zdolności patentowej wynalazków (w tym wynalazków medycznych, farmaceutycznych, informatycznych), przepisy szczególne dotyczące wynalazków biotechnologicznych, a także przepisy o dodatkowym prawie ochronnym (SPC), licencji przymusowej i nadużyciu patentu. 

Przejdź do artykułu
25 paź 2021

Wykorzystywanie danych biometrycznych uczniów tylko za dobrowolną zgodą

Coraz częściej placówki edukacyjne wdrażają różnego rodzaju systemy biometryczne w celu np. weryfikacji tożsamości uczniów. Mateusz Kupiec na łamach prawo.pl omawia problem dobrowolności zgody uczniów (lub ich opiekunów prawnych) na przetwarzanie ich danych biometrycznych przez szkoły.

Przejdź do artykułu
06 paź 2021

LOT chce powalczyć z Boeingiem na wyjeździ

W Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat pozwu, jaki spółka PLL LOT planuje złożyć do sądu w Seattle w USA przeciwko firmie Boeing. PLL LOT domagać się będzie odszkodowania nie mniejszego niż 1 mld zł za wady projektowe w samolotach 737 MAX, które doprowadziły do ich uziemienia. Jak szanse procesowe przewoźnika oceniają prawnicy?

Przejdź do artykułu
17 wrz 2021

Projekt zmian prawa dotyczących instytucji płatniczych

Ministerstwo Finansów przygotowało propozycję nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, która została przekazana do konsultacji społecznych. Istotna część wniosku dotyczy działań małych instytucji płatniczych (SPI) w zakresie przestrzegania AML i obowiązków notyfikacyjnych wobec Komisji Nadzoru Finansowego. Czytaj więcej >>

Przejdź do artykułu
08 wrz 2021

Praca zdalna a monitoring pracownika

Na rynku ukazała się publikacja „Praca zdalna w polskim systemie prawnym” pod red. Małgorzaty Mędrali. Szczególnej uwadze polecamy rozdział „Praca zdalna a monitoring pracownika” autorstwa prof. UEK Jana Byrskiego, PhD hab. oraz Henryka Hosera.

Przejdź do artykułu
04 sie 2021

Przetwarzanie przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej

Ukazała się publikacja pt. „Przetwarzanie przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej – praktyczny komentarz komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dla dostawców usług płatniczych”, której autorami są adw. prof. UEK dr hab. Jan Byrski, adw. Henryk Hoser, r. pr. Karol Juraszczyk, r. pr. Maciej Miąsko i Michał Synowiec;

02 lip 2021

Standard wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej

Wczoraj został opublikowany Standard wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej na potrzeby sektora ubezpieczeniowego. Dokument był konsultowany z Polish Financial Supervision Authority. Dokument został stworzony we współpracy z 27 podmiotami, m.in.: Polska Izba Ubezpieczeń, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Accenture Poland oraz kancelarii prawnych Traple Konarski Podrecki & Partners (szczególnie prof. UEK Jan Byrski, PhD hab., Henryk Hoser i Michał Synowiec) oraz Maruta Wachta. Nad projektem również pracowali dostawcy […]

Przejdź do artykułu
28 cze 2021

Indywidualna interpretacja Komisji Nadzoru Finansowego jako środek wykładni przepisów prawa regulujących działalność na rynku finansowym w zakresie innowacyjnym

O analizie trybu, formy oraz skutkach prawnych wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) indywidualnych interpretacji w zakresie określających zasady prowadzenia działalności na szeroko pojmowanym rynku finansowym pisze Michał Synowiec

Przejdź do artykułu
21 cze 2021

Modowanie gier komputerowych a prawo autorskie. Czy i jakie zmiany można wprowadzić do takich produktów?

O zależnościach pomiędzy modami a ochroną prawnoautorską oraz przykładowych modelach biznesowych, jakie są stosowane przez producentów gier wideo w odniesieniu do możliwości tworzenia i rozpowszechniania modyfikacji ich produktów pisze Zbigniew Pinkalski.

Przejdź do artykułu
27 kw. 2021

Odwołanie w celu uniemożliwienia zawarcia umowy

W czasopiśmie RADCA PRAWNY W ADMINISTRACJI, nr 1/2021 (styczeń – marzec) ukazał się artykuł pn. „Odwołanie w celu uniemożliwienia zawarcia umowy” autorstwa mec. Małgorzaty Kotwicy oraz mec. Tomasza Krzyżanowskiego.

Przejdź do artykułu
19 kw. 2021

Chambers Global Practice Guide FinTech Poland Chapter

Miło nam poinformować, że na stronie Chambers and Partners dostępna jest już publikacja Fintech Poland Chapter. W opracowanej części nasi eksperci odnoszą się m.in. do: ewolucji rynku FinTech, w tym PayTech i InsurTech; zagadnień zw. z przetwarzaniem informacji w chmurze obliczeniowej, w tym w zakresie komunikatu chmurowego i najnowszych Q&A wydanych przez UKNF; roli dostawców FinTech jako tzw. strażników rynku; zagadnień zw. z funkcjonowaniem i tworzeniem systemów i schematów płatniczych, w […]

Przejdź do artykułu
13 kw. 2021

Interdyscyplinarność – w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin prawa. Księga Jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. Interdyscyplinarność – w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin prawa. Księga Jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej. Szczególnej uwadze polecamy artykuły autorstwa naszych ekspertów: O potrzebie zbliżenia prywatnoprawnych i publicznoprawnych podstaw ochrony w prawie konkurencji., adw. Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki oraz Ryzyko antymonopolowe wykorzystywania […]

Przejdź do artykułu
26 lut 2021

Czy i jak zarządcy nieruchomości powinni przestrzegać zasad ochrony danych osobowych?

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z dr hab. Grzegorzem Sibiga na temat pierwszej kary nałożonej za naruszenie RODO przez zarządcę nieruchomości. Zapraszamy do lektury!

Przejdź do artykułu
23 lut 2021

Elektromobilność a prawa własności intelektualnej

„Ilekroć rewolucyjne technologie stają się rzeczywistością pojawia się pytanie czy prawo własności intelektualnej chroniące szereg wytworów niematerialnych będzie miało do nich zastosowanie, a przede wszystkim czy zachowa swoją aktualność wobec wysoce innowacyjnych rozwiązań. Nie inaczej jest z elektromobilnością obejmującą swym zakresem pojazdy posiadające elektryczne jednostki napędowe, która rozwija się w zawrotnym tempie, również w Polsce. […]

Przejdź do artykułu
16 lut 2021

Stosowanie spersonalizowanych cen w świetle nowelizacji dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów i rozporządzenia 2016/679 (RODO)

W najnowszym „konsumenckim” numerze iKAR dr Iga Małobęcka-Szwast omawia zagadnienie personalizacji cen z perspektywy nowelizacji dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów i RODO. Dyrektywa 2019/2161 zmieniająca dyrektywę 2011/83/UE, choć dopuszcza stosowanie spersonalizowanych cen, to uzależnia legalność tej praktyki m.in. od spełnienia nowych obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania przepisów RODO, w tym zawartych tam uprawnień osób, których dane […]

Przejdź do artykułu
04 lut 2021

Ochrona danych wewnątrz związków zawodowych

Na łamach najnowszego numeru kwartalnika ABI Expert można znaleźć artykuł autorstwa Mateusza Kupca. Zapraszamy do lektury i zapoznania się z całym interesującym wydaniem czasopisma!

Przejdź do artykułu
04 lis 2020

The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review

Przedstawiamy Państwu opublikowane właśnie pierwsze wydanie międzynarodowego kompendium wiedzy „The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review”. Cieszymy się, że nasi eksperci Prof. Elżbieta Traple, PhD, hab. i Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki mieli znaczący wkład w powstanie tej publikacji. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Przejdź do artykułu
21 paź 2020

Trademarks Poland

Zachęcamy do lektury publikacji Trademarks Poland opracowanej przez rz. pat. adw. Anna Sokołowska-Ławniczak. W przewodniku kompleksowo opisano kwestie dotyczące znaków towarowych w jurysdykcji polskiej, w tym postępowania zgłoszeniowe lub postępowania sądowe.

Przejdź do artykułu
15 cze 2020

Postępowanie dowodowe w sądach ds. własności intelektualnej

1 lipca 2020 r. ruszają sądy ds. własności intelektualnej, a wraz z nimi nowe przepisy postępowania w tych sprawach. Jakie środki będzie miał uprawniony i czy łatwiej będzie udowodnić naruszenie praw własności intelektualnej? Zapraszamy do lektury artykułu adw. Beaty Matusiewicz-Kulig pt. „Postępowanie dowodowe w sądach ds. własności intelektualnej” na stronach Rzeczpospolitej.

05 cze 2020

Sądy ds. własności intelektualnej już od 1 lipca 2020?

Nowy rozdział w prowadzeniu sporów sądowych z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej – zapraszamy do zapoznania się z artykułem adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki i rz.pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak na stronie Rzeczpospolitej.

10 kw. 2020

Wpływ regulacji związanych ze stanem epidemii na umowy najmu komercyjnego

Ograniczenia i utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej związane z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19 istotnie wpłynęły na niemal cały rynek najmu komercyjnego. Stanu niepewności prawnej nie usunął mechanizm zaproponowany w Tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą jednak poszukiwać rozwiązań w znanych instytucjach prawnych Kodeksu Cywilnego. Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Rafała Klimka i adw. Emilii Chmielewskiej pt. „Wpływ […]

22 lip 2019

Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł

Z przyjemnością informujemy, że glosa adw. dr. hab. Jana Byrskiego i adw. Henryka Hosera pt. „ Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł– glosa do ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 15.03.2019 r . (ZSPR.421.3.2018)” została opublikowana w Palestrze nr 05/2019. Cały artykuł jest dostępny […]

04 maj 2019

Skan dopuszczalną postacią elektronicznej oferty, ale trzeba zachować czujność

Zapraszamy do lektury artykułu r. pr. Piotra Nepelskiego pt. „Skan dopuszczalną postacią elektronicznej oferty, ale trzeba zachować czujność” opublikowanym na stronie prawo.pl.

12 kw. 2019

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej na targach

Glosa dr Katarzyny Wiese pt. „Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej na targach” została opublikowana w Monitorze Prawniczym nr 7/2019. Komentarz dostępny jest na stronie CH Beck (link).

21 mar 2019

Raport prawny: Dobry znak towarowy i właściwy patent budują biznes

W dniu 21 marca 2019 r. opublikowany został kolejny Raport Prawny Rzeczpospolitej pt. „Dobry znak towarowy i właściwy patent budują biznes”. Publikacja przygotowana została przez prawników Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy w składzie: adw. prof. Elżbieta Traple, adw. Wojciech Kulis, rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak, adw. dr Tomasz Targosz, rz. pat. Krzysztof Wasilewski, Joanna Wiśniowska.

18 lut 2019

Zakres podmiotowy uprawnionych do tajemnicy przedsiębiorstwa po implementacji dyrektywy 2016/943

W Monitorze Prawa Handlowego ukazał się artykuł r. pr. dr Zbigniewa Pinkalskiego  pt. „Zakres podmiotowy uprawnionych do tajemnicy przedsiębiorstwa po implementacji dyrektywy 2016/943”. Publikacja dostępna jest na stronie Wydawnictwa C.H. Beck.

04 sty 2019

Jest szansa na usunięcie wątpliwości związanych z kosztami autorskimi

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt interpretacji ogólnej dot. rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodu. Czy rozwieje on panujące na rynku duże wątpliwości co do warunków ich stosowania? Więcej w artykule r. pr. Agnieszki Wachowskiej i r. pr. Joanny Jastrząb na portalu prawo.pl.

05 lip 2018

Ochrona interesów konsumentów suplementów diety w obszarze reklamy poprzez decyzje Prezesa UOKiK

Adw. Joanna Adamczyk i r.pr. dr Joanna Uchańska autorkami artykułu pt. „Ochrona interesów konsumentów suplementów diety w obszarze reklamy poprzez decyzje Prezesa UOKiK” w najnowszym numerze Świata Przemysłu Farmaceutycznego (2/2018).

11 kw. 2018

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na nowych zasadach

R. pr. dr Zbigniew Pinkalski przedstawia i komentuje reformę przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa (w związku z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości implementującym tzw. Dyrektywę poufnościową) w Dzienniku Gazecie Prawnej.

02 lut 2018

50-proc. koszty twórców – twardy orzech do zgryzienia

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują istotne zmiany w rozliczaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. To za sprawą dużej nowelizacji przepisów podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany w prawie zbiegają się także ze zmianą podejścia organów skarbowych do stosowania 50-proc. kosztów. Zachęcamy do lektury artykułu r.pr. Agnieszki Wachowskiej i apl. […]

15 gru 2017

Znak towarowy: nowa definicja, nowe typy oznaczeń

W latach 2016–2017 nastąpiły znaczące zmiany w prawie znaków towarowych zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. W Polsce zmiana ustawy z 30 czerwca 2000 r. weszła w życie 16 kwietnia 2016 r. Reforma unijnych znaków towarowych była podzielona na dwa etapy i część zmian zaczęła obowiązywać już 23 marca 2016 r., a część zmian […]

31 paź 2017

Nowe rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych – Istotne zmiany dla producentów i dystrybutorów

Polecamy artykuł dr Karoliny Libront pt. „Nowe rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych – Istotne zmiany dla producentów i dystrybutorów”, opublikowany przez PARP w Biuletynie Euro Info.

20 paź 2017

Sprawy z zakresu własności intelektualnej czekają na swój sąd

Dyskusja o utworzeniu sądów ds. własności intelektualnej toczy się od lat, ale jak dotąd nie została zakończona zmianami w zakresie funkcjonowania sądów powszechnych. W perspektywie najbliższych miesięcy mogą jednak zostać wprowadzone w życie przepisy, na podstawie których, już w 2018 r. szczególne sądy rozpoczną działalność. W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej Prof. INP PAN dr hab. Paweł […]

04 paź 2017

Prawa własności intelektualnej po brexicie

Zapraszamy do lektury artykułu dr Anny Sokołowskiej-Ławniczak pt.: „Prawa własności intelektualnej po brexicie”, opublikowanym w Dzienniku Rzeczpospolita.

29 wrz 2017

Prawne aspekty reagowania na incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa

Artykuł pt. „Prawne aspekty reagowania na incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa” autorstwa r.pr. Agnieszki Wachowskiej i apl. radc. Joanny Jastrząb ukazał się w miesięczniku IT Professional.

04 wrz 2017

Metodyki Agile w zamówieniach publicznych

Artykuł r.pr. Agnieszki Wachowskiej i apl. radc. Joanny Jastrząb pt. „Metodyki Agile w zamówieniach publicznych” ukazał się w miesięczniku CRN. Zapraszamy do lektury na stronie CRN.

14 lip 2017

Tajemnica tajemnicy nierówna

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa w dyrektywie 2016/943 – czy spowoduje zmiany ochrony know – how i informacji poufnych? Polecamy artykuł dra Zbigniewa Pinkalskiego pt. „Tajemnica tajemnicy nierówna” w dzienniku Rzeczpospolita.

26 maj 2017

Branżowe kodeksy postępowania

Wraz z rozpoczęciem stosowania unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rodo), które nastąpi 25 maja 2018 r., istotnym elementem realizowania oraz wykazywania spełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych staną się branżowe kodeksy postępowania w dziedzinie ochrony danych. Polecamy artykuł apl. radc. Magdaleny Gąsowskiej pt. „Branżowe kodeksy postępowania” w miesięczniku IT Professional.

15 mar 2017

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca Rozporządzenia 2015/751 ws. opłat interchange oraz Dyrektywy 2014/92/UE ws. rachunków płatniczych

Dzięki współpracy ekspertów z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) ukazała się kolejna publikacja – praktyczny komentarz do nowelizacji Ustawy o Usługach Płatniczych.

22 lut 2017

Prof. Elżbieta Traple o płatności za twórczy pomysł

W dniu 22 lutego 2017 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Prof. Elżbieta Traple o płatności za twórczy pomysł”. Zapraszamy do lektury na stronie Rzeczpospolitej.

24 sty 2017

Czy dyrektywa ochroni tajemnicę

Know-how w postępowaniach sądowych – „Czy dyrektywa ochroni tajemnicę”. Dr Zbigniew Pinkalski o uchwaleniu unijnej dyrektywy nr 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa), zapowiadającej bardzo istotne dla przedsiębiorców zmiany w zasadach i zakresie ochrony know-how, w tym również zmiany dotyczące ochrony tajemnic przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych. Zachęcamy do lektury […]

27 gru 2016

Wzorcowe Klauzule w umowach IT – analiza i propozycje zmian

Artykuł pt.  „Wzorcowe Klauzule w umowach IT  – analiza i propozycje zmian” autorstwa r. pr. Agnieszki Wachowskiej i adw. Xawerego Konarskiego ukazał się w miesięczniku Zamówienia Publiczne Doradca.

05 gru 2016

Rola współdziałania zamawiającego we wdrożeniu systemu informatycznego – zagadnienia prawne

W najnowszym numerze miesięcznika IT Professional ukazał się artykuł  r.pr. Agnieszki Wachowskiej i apl. radc. Magdaleny Gąsowskiej. Zapraszamy do lektury na stronie IT Professional.

09 lis 2016

Roszczenie informacyjne a tajemnica bankowa – konflikt prawa własności intelektualnej z prawem do prywatności – glosa – C-580/13

W Monitorze Prawniczym nr 21/2016 ukazała się glosa Katarzyny Wiese do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Coty Germany pt. „Roszczenie informacyjne a tajemnica bankowa – konflikt prawa własności intelektualnej z prawem do prywatności – glosa – C-580/13”. Artykuł dostępny jest w serwisie Legalis.

21 paź 2016

Długa walka o prawo do zaskarżenia kosztów

Artykuł dra Jana Byrskiego i Agaty Marcinkowskiej pt. „Długa walka o prawo do zaskarżenia kosztów” ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita.

30 wrz 2016

Nowe obowiązki sprzedawców elektroniki

Artykuł r.pr. Aleksandry Dziurkowskiej pt. „Nowe obowiązki sprzedawców elektroniki” ukazał się w najnowszym numerze miesięcznika CRN. Zapraszamy do lektury na stronie CRN.pl.

13 wrz 2016

Nakaz wobec pośrednika świadczącego usługi naruszycielowi IPR

Komentarz Katarzyny Wiese  do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie Tommy Hilfiger Licensing LLC i in. przeciwko Delta Center, sygn. C‑494/15,  został opublikowany w ius.focus w Systemie Legalis.

08 sie 2016

Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach domen internetowych

Artykuł r. pr. Zbigniewa Pinkalskiego pt. „Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach domen internetowych” ukazał się w kwartalniku Glosa.

25 lip 2016

Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja „Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych” (red. nauk.: Edyta Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz). Monografia omawia niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia dotyczące obowiązków prawnych każdego administratora danych osobowych. Ponadto poruszona została problematyka związana z polską reformą ochrony danych osobowych przeprowadzoną w latach 2014-2015, jak również zagadnienia europejskiej reformy ochrony danych osobowych. W […]

03 cze 2016

Agile i waterfall – wdrożenia systemów a postanowienia umowy

Agnieszka Wachowska i Joanna Jastrząb autorkami artykułu „Agile i waterfall – wdrożenia systemów a postanowienia umowy” w najnowszym numerze miesięcznika IT Professional.

30 maj 2016

Nowe obowiązki sprzedawców elektroniki

Artykuł r.pr. Aleksandry Dziurkowskiej pt. „Nowe obowiązki sprzedawców elektroniki” ukazał się w najnowszym numerze miesięcznika CRN. Zapraszamy do lektury na stronie CRN.pl.

18 kw. 2016

Strategia ochrony marki

Dr Zbigniew Pinkalski autorem artykułu pt. „Strategia ochrony marki” opublikowanego w magazynie Media & Marketing Polska. Zapraszamy do lektury na stronie M&MP.

18 mar 2016

Znaki towarowe: dla jednych zyski, dla innych straty

Rzeczpospolita Zmienione przepisy o własności przemysłowej pozwalają szybciej reagować na naruszenie praw właścicieli znaków towarowych. Niektórzy z nich będą jednak musieli doprecyzować składane przed laty zgłoszenia. Artykuł dr Anny Sokołowskiej – Ławniczak

17 lut 2016

MERITUM Prawo farmaceutyczne

Miło nam poinformować, że  nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja Meritum. Prawo farmaceutyczne. Publikacja stanowi próbę kompleksowego przedstawienia problematyki związanej z regulacją obrotu produktami leczniczymi, a jest w szczególności przeznaczona dla hurtowni farmaceutycznych i aptek oraz innych podmiotów zajmujących się zawodowo tym obrotem. Nie jest to komentarz do ustawy – Prawo farmaceutyczne, ale rodzaj […]

17 lis 2015

Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji – dr Grzegorz Sibiga

Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji to pierwsza publikacja na polskim rynku stanowiąca tak szczegółowe wsparcie dla osób pełniących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji. Poradnik zawiera wzory dokumentów niezbędnych w pełnieniu funkcji ABI wraz z ich przykładowym wypełnieniem oraz objaśnieniami

17 wrz 2015

Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne (red. Elżbieta Traple)

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne. Monografia jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem kompleksowo przedstawiającym regulacje prawne dotyczące gier komputerowych. Większość zawartych w niej opracowań jest wynikiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy we współpracy z Instytutem Allerhanda.

27 kw. 2022

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Komentarz

Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się przygotowany pod redakcją naszej ekspertki dr Katarzyny Menszig-Wiese, LL.M praktyczny komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Publikacja ta ma szczególną wartość wynikającą z głębokiego osadzenia w realiach prowadzenia biznesu w Polsce. Przystępnie i wyczerpująco wyjaśnia najistotniejsze regulacje dotyczące zawierania transakcji handlowych […]

30 mar 2022

Czy YouTuber, TikToker, gamer świadczą usługi VoD? Kilka słów o obowiązkach ciążących na dostawcach VoD

Komunikaty KRRiT wywołały niemałe zamieszanie w świecie audiowizualnych usług medialnych, w szczególności wśród podmiotów publikujących swoje treści za pośrednictwem platform takich jak YouTube, TikTok czy Vimeo. W artykule Piotr Wasilewski, Agnieszka Karcz oraz Bartłomiej Łącki odpowiedzą na pytanie czy użytkownicy platform udostępniania wideo mogą podlegać licznym obowiązkom właściwym dostawcom VoD (w tym obowiązkowi wpisu do wykazu), które nakłada na takie podmioty znowelizowana […]

29 mar 2022

Chambers TMT 2022 Global Practice Guide

Miło nam poinformować, że na stronie Chambers and Partners dostępna jest już publikacja „TMT 2022” opracowana przez adw. Xawery Konarskiego w ramach cyklu Global Practice Guides. Zapraszamy do lektury!

11 mar 2022

Data Protection & Privacy 2022

Miło nam poinformować, że na stronie Chambers and Partners dostępna jest już publikacja „Data Protection & Privacy 2022” opracowana przez adw. Xawery Konarskiego oraz adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorza Sibiga w ramach cyklu Global Practice Guides. Zapraszamy do lektury.

03 lut 2022

O potrzebie przyjęcia nowego podejścia do ochrony danych osobowych dzieci przez EROD. Uwagi w świetle Opinii nr 2/2009 Grupy Roboczej Art. 29 o ochronie danych osobowych dzieci

Artykuł autorstwa Mateusza Kupca, który ukazał się w dodatku specjalnym do Monitora Prawniczego pt. „Działania instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych” (dodatek MoP 23/2021).

03 lut 2022

Standardowe klauzule umowne między administratorami a podmiotami przetwarzającymi wprowadzone decyzją Komisji Europejskiej z 4.6.2021 r.

Artykuł autorstwa adw. dr hab. Grzegorza Sibiga, prof. INP PAN i adw. Katarzyny Syski, który ukazał się w dodatku specjalnym do Monitora Prawniczego pt. „Działania instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych” (dodatek MoP 23/2021).

03 lut 2022

„Analiza ryzyka jako element bezpieczeństwa przetwarzania danych w kancelariach prawnych” oraz „Poczta elektroniczna”

Rozdziały współautorstwa m.in. adw. dr hab. prof. INP PAN Grzegorza Sibigi, adw. Katarzyny Syski i r.pr. Dominiki Nowak, które ukazały się w monografii pt. „Analiza ryzyka i bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych” pod red. D. Lubasza.

27 sty 2022

Legalna dekompilacja

Już znamy wyrok TS UE w kontrowersyjnej sprawie możliwości dekompilacji oprogramowania przez legalnego dysponenta w celu naprawy usterek. W artykule r.pr. Agnieszka Wachowska omawia m.in.: tło okoliczności sprawy Top System (C-13/20) kluczowe kwestie sporne i pytania prejudycjalne zadane TS UE odpowiedz TS UE na zadane pytania prejudycjalne i główne tezy wyroku TS UE w sprawie […]

29 gru 2021

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w nowym PZP

„Od dnia 1 stycznia 2021 r. elektronizacją objęto wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, również o wartości poniżej progów unijnych, które w poprzednim stanie prawnym mogły być prowadzone elektronicznie na zasadzie dobrowolności. W świetle powyższego szczególne znaczenie ma komunikacja zamawiającego z wykonawcami, uczestniczącymi w postępowaniu.” Czytaj więcej >>

29 gru 2021

Dopuszczalność drogi sądowej w sprawie o zobowiązanie nadawcy do udzielenia operatorowi zgody na rozprowadzanie programu objętego regulacją must carry/must offer

Nadawca rozpowszechniający program objęty regulacją must carry/must offer, o której mowa w art. 43 i 43a ustawy z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji nie może odmówić operatorowi rozprowadzającemu program w sieci telekomunikacyjnej zgody na rozprowadzanie tego programu. W sytuacji jednak, gdy nadawca bezpodstawnie odmawia udzielenia takiej zgody, operatorowi powinien przysługiwać efektywny instrument prawny nakierowany […]

01 gru 2021

Cyberbezpieczne zamówienia publiczne. Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

„Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa uchwalona w 2018 r. tworzy podstawy prawno-instytucjonalne dla cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym. W tym zakresie jest to także implementacja dyrektywy NIS1. Dnia 12 października 2021 r. do konsultacji skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw. Celem […]

27 paź 2021

Co zmieni dyrektywa NIS 2

Zachęcamy do lektury artykułu Agnieszki Wachowskiej i Aleksandra Elmerycha, który został opublikowany w miesięczniku IT w Administracji.

07 paź 2021

Przewodnik po influencer marketingu

Zachęcamy Państwa do lektury Przewodnika po influencer marketingu, który został opracowany przez Grupę Roboczą IAB Polska przy współpracy z Piotrem Wasilewskim i Agnieszką Karcz! W przewodniku przeczytają Państwo czym jest Influencer marketing, a także jak powinna wyglądać i czym się charakteryzuje praca na linii klient – agencja – Influencer oraz odbiorca. 

10 wrz 2021

Udźwignąć dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszania zawartych umówi o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis ten szczególnie dotknął branżę medialną. Na łamach magazynu Press Agnieszka Karcz udzieliła kilku porad m.in.: jak firmy mogą radzić sobie z nowymi obowiązkami oraz jaką umowę należy zawrzeć w poszczególnych przypadkach. Czytaj więcej >>

20 wrz 2021

Raport „Chmura obliczeniowa i jej rola w budowie Centrum Finansowego Nowej Generacji w Polsce. Wyzwania strategiczne i regulacyjne”

Zachęcamy do lektury raportu Fundacji FinTech Poland „Chmura obliczeniowa i jej rola w budowie Centrum Finansowego Nowej Generacji w Polsce. Wyzwania strategiczne i regulacyjne”. Raport miał premierę w dniu 14 września 2021 r. na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie. Kancelaria Traple Konarski Podrecki & Partners jest jednym z partnerów merytorycznych i współautorów raportu. Szczególnej uwadze […]

08 wrz 2021

Pakiety „No limit” na cenzurowanym

Jak wyrok TSUE może wpłynąć na ofertę operatorów telekomunikacyjnych? W dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna, w artykule pt. „Pakiety „No limit” na cenzurowanym”, autorstwa Sławomir Wikariak, mec. Krzysztof Witek komentuje argumentację TSUE dot. oferowania przez operatorów komórkowych pakietów „no limit”.

06 lip 2021

Dyrektywa NIS 2: jakie zmiany wprowadzi dla cyberbezpieczeństwa na rynku wewnętrznym UE?

W najnowszym biuletynie Euro Info wydawanym przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ukazał się artykuł autorstwa Agnieszki Wachowskiej oraz Aleksandera Elmerycha, w którym omówione zostały zmiany w zakresie cyberbezpieczeństwa na rynku wewnętrznym UE planowane do wprowadzenia projektem Dyrektywy NIS 2. Zachęcamy do lektury!

01 lip 2021

Amerykański fair use i japoński non-enjoyment – drogowskazy dla europejskich rozwiązań prawnych w zakresie TDM?

W najnowszym wydaniu ZNUJ PPWI Mateusz Kupiec omawia zagadnienie eksploracji tekstu i danych (TDM) w świetle amerykańskiego i japońskiego prawa autorskiego i porównuje pozaeuropejskie rozwiązania  z przepisami o dozwolonym użytku na potrzeby TDM zawartych w  dyrektywie 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

23 cze 2021

RODO 2 – za „bezpłatne” usługi w internecie płaci się prywatnością i danymi osobowymi

Dziś na łamach Rzeczpospolita ukazał się wywiad z adw. Xawery Konarski, który opowiedział m. in. o tym, na jakim etapie są prace nad nowymi regulacjami o prywatności w cyberprzestrzeni, które będą wymagały od przedsiębiorców dostosowania się do nowych reguł, o zmianach proponowanych przez Komisję Europejską oraz o ochronie danych osobowych. Jak podkreśla: „Za pozornie bezpłatne […]

16 cze 2021

O balansie w zarządzaniu i doradzaniu

W najnowszym numerze ICAN Management Review ukazał się raport „Przywództwo odporne na kryzys”. Materiał powstał na bazie rozmów z polskimi liderami, którzy wypracowali własne recepty na skuteczne przeprowadzenie swoich organizacji przez trudne czasy pandemii i przygotowali je do wyzwań nadchodzącej rzeczywistości. Częścią tej publikacji jest artykuł o przywództwie w organizacji świadczącej usługi profesjonalne, jaką jest […]

22 kw. 2021

Jak uniknąć vendor lock-in w chmurze – analiza na przykładzie wytycznych SWIPO

Jak uniknąć vendor lock-in w chmurze? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w artykule, który ukazał się w najnowszym numerze IT Professional. Analizę zagadnienia na przykładzie wytycznych SWIPO omawiają Agnieszka Wachowska oraz Aleksander Elmerych.

14 kw. 2021

Okresowe ogłoszenia informacyjne oraz inne szczególne procedury i uprawnienia przy udzielaniu zamówień sektorowych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa r.pr. Piotr Nepelski pt. „Okresowe ogłoszenia informacyjne oraz inne szczególne procedury i uprawnienia przy udzielaniu zamówień sektorowych”, która ukazała się w najnowszym wydaniu miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca. W artykule m.in.: Pojęcie i znaczenie zamówień sektorowych Okresowe ogłoszenia informacyjne Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego Link do strony: https://zamowieniapublicznedoradca.pl/

31 mar 2021

Akt o usługach cyfrowych. Kompendium

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce autorską publikację Akt o usługach cyfrowych. Kompendium, przygotowaną przez ekspertów z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Niniejsza publikacja zawiera przegląd najważniejszych konsekwencji wynikających z przedstawionego przez Komisję Europejską w dniu 15 grudnia 2020 r.  projektu Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act). Akt ten, obok równolegle procedowanego Aktu […]

23 lut 2021

Przewodnik IAB: Branże regulowane w social media

Polecamy Państwa uwadze przewodnik „Branże regulowane w social media” przygotowany przez Grupę Roboczą Social Media IAB Polska przy współpracy z Grupą Roboczą Prawo IAB Polska. Materiał zawiera podsumowanie zasad obowiązujących w poszczególnych mediach społecznościowych w Polsce w odniesieniu do reklamy produktów branż regulowanych (np. alkohol, farmaceutyki) wraz z wskazówkami dotyczącymi granic prawnych takiej komunikacji marketingowej. Publikacja powstała […]

22 lut 2021

Data płatności będzie obowiązkowym elementem faktury. To ułatwi walkę z zatorami

Przeszło rok po wejściu w życie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Prezes UOKiK wydał pierwsze cztery decyzje w sprawach zatorów płatniczych. Równocześnie pojawiły się głosy o potrzebie znowelizowania ustawy. Czy zmiany naprawdę są potrzebne? Odpowiedzi na to pytanie udziela w artykule na portalu Prawo.pl dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M.

05 lut 2021

Perspektywy prawnej rewolucji rynków kryptoaktywów

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem prof. UEK dr hab. Jana Byrskiego i Michała Synowca, który został opublikowany w gazecie Parkiet. W artykule zostały omówione założenia projektu unijnego rozporządzenia dotyczącego rynku kryptoaktywów (MICA), zakres podmiotów objętych regulacjami MICA oraz możliwe skutki prawne uchwalenia tej regulacji. Pełna wersja artykułu pod linkiem.

04 lut 2021

Czy czeka nas konkurencyjny organ nadzorczy?

Na łamach najnowszego numeru kwartalnika ABI Expert można znaleźć artykuł autorstwa dr Igi Małobęckiej-Szwast, LL.M. Zapraszamy do lektury i zapoznania się z całym interesującym wydaniem czasopisma!

23 paź 2020

Interpretacja ogólna nie kończy wątpliwości wokół 50 proc. kosztów uzyskania przychodów

Polecamy Państwa lekturze artykuł naszych ekspertek oraz na temat niedawno wydanej ogólnej interpretacji podatkowej w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu – mającej szczególne znaczenie dla branży IT. W artykule m.in. odpowiedzi na pytania: jakie warunki Minister Finansów stawia pracodawcom rozliczającym 50% koszty? czy można uzależnić wysokość honorarium autorskiego od czasu pracy poświęconego na tworzenie […]

06 sie 2020

Kształtowanie umowy prostej spółki akcyjnej

Zapraszamy do lektury artykułu dotyczącego prostej spółki akcyjnej adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, apl. adw. Bartłomiej Pyka, apl. radc. Michał Sobolewski oraz r. pr. Maciej Toroń, który ukazał się w najnowszym wydaniu Krakowskiego Przeglądu Notarialnego.

09 cze 2020

Global Practice Guide. Copyright 2020

Miło nam poinformować, że na stronie Chambers and Partners dostępna jest już publikacja „Copyright 2020” opracowana przez adw. prof. dr hab. Elżbietę Traple i apl. radc. Piotra Grzybowskiego w ramach cyklu Global Practice Guides. Zapraszamy do lektury.

26 maj 2020

Sprzedaż produktów o losowej zawartości, w tym tzw. loot boxes. Zjawisko i jego podobieństwo do urządzania gier hazardowych

Apl. adw. Maciej Majewski autorem artykuł „Sprzedaż produktów o losowej zawartości, w tym tzw. loot boxes. Zjawisko i jego podobieństwo do urządzania gier hazardowych”, który ukazał się w czasopiśmie Konteksty Społeczne, nr 2(14)/2019. Czytaj więcej >>

09 wrz 2019

Kartel i jego uczestnik w rozumieniu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

W szóstym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) ukazał się artykuł Macieja Majewskiego pt. „Kartel i jego uczestnik w rozumieniu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji”. Zapraszamy do lektury artykułu na stronie http://ikar.wz.uw.edu.pl/. iKAR jest czasopismem naukowym wydawanym przez CARS od 2012 r.

25 maj 2019

International Comparativie Legal Guide FinTech 2019

Miło nam poinformować, że adw. dr hab. Jan Byrski oraz r.pr. Karol Juraszczyk są autorami jednego z rozdziałów w międzynarodowym przewodniku FinTech 2019 wydanym przez International Comparativie Legal Guide (ICLG). Raport zawiera informacje na temat praktycznych zagadnień FinTech i obejmuje przegląd problemów w przepisach i regulacjach tego zagadnienia aż w 51 jurysdykcjach. Z publikacją można […]

18 kw. 2019

Global Practice Guide. Copyright 2019

Miło nam poinformować, że na stronie Chambers and Partners dostępna jest już publikacja „Copyright 2019” opracowana przez adw. dr Tomasza Targosza i apl. adw. Macieja Majewskiego w ramach cyklu Global Practice Guides. Zapraszamy do lektury.

04 kw. 2019

Najważniejsze zmiany nowelizacji ustawy o usługach płatniczych implementującej dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD2) – praktyczny komentarz

Miło nam poinformować, że w marcu 2019 r. ukazało się kolejne opracowanie poświęcone zmianom regulacyjnym na rynku usług płatniczych pt. „Najważniejsze zmiany nowelizacji ustawy o usługach płatniczych implementującej dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD2) – praktyczny komentarz”. Publikacja została przygotowana przez zespół FinTech Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy we współpracy z Fundacją Rozwoju Obrotu […]

19 lut 2019

Prawa konsumentów w Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców

Z przyjemnością informujemy, że dostępna jest już opracowana przez zespół Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy publikacja pt. „Prawa konsumentów w Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców”. Poradnik stanowi zarys najważniejszych instytucji dotyczących unijnego prawa konsumenckiego z uwzględnieniem perspektywy przedsiębiorców. Pełne opracowanie pobrać można ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

07 sty 2019

Przepisy prawa uzupełniające RODO. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2018

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck pod koniec 2018 r. ukazał się doroczny dodatek Monitora Prawniczego poświęcony ochronie danych osobowych  pt. „Przepisy prawa uzupełniające RODO. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2018”. Dodatek jest poświęcony przepisom uzupełniającym RODO w związku ze stosowaniem samego RODO. Przedmiotem artykułów są rozwiązania zawarte zarówno w nowej ustawie o ochronie danych osobowych, […]

14 sie 2018

Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się komentarz pt. „Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji”. Jednym z autorów publikacji jest Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki. Komentarz jest dostępny w internetowej księgarni wydawnictwa Wolters Kluwer.

16 maj 2018

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów

Z przyjemnością informujemy, że dostępna jest już publikacja „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów”, która została przygotowana dla Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Izby Radców Prawnych. Poradnik opracowany został przez zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy w składzie: adw. Xawery Konarski, adw. dr Grzegorz Sibiga, r.pr. Dominika Nowak, adw. […]

22 mar 2018

Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia autorstwa Mecenasa Jana Byrskiego pt. „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych”. Więcej informacji o publikacji dostępnych jest na stronie Księgarni Beck.

25 sty 2018

Przetargi: zamawiający będzie musiał przyjąć e-fakturę

Zamawiający będzie musiał przyjąć e-fakturę. Takie zmiany czekają przedsiębiorców w związku z uchwaloną 9 listopada 2018 r. ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Polecamy artykuł r. pr. Piotra Nepelskiego w dzienniku Rzeczpospolita.

22 lis 2017

Tajemnice przedsiębiorstw lepiej chronione

Dr Zbigniew Pinkalski komentuje prace Ministerstwa Sprawiedliwości nad wdrożeniem unijnych przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i know – how (zawartych w dyrektywie 2016/943). Polecamy artykuł na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

20 paź 2017

Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple

Z przyjemnością informujemy, że rynku wydawniczym ukazała się publikacja pt. „Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple”. Opublikowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer Księga jest zbiorem ponad dziewięćdziesięciu artykułów wybitnych ekspertów prawnych. Przekrój tematyczny tej Księgi nie jest przypadkowy. Odpowiada on szerokości zainteresowań Jubilatki, które rozciągają się od – chyba najulubieńszego – prawa autorskiego, […]

06 paź 2017

Yoko Ono vs John Lemon – kto wygrałby ten proces?

Yoko Ono vs John Lemon – kto wygrałby ten proces? – polecamy komentarz dr Anny Sokołowskiej-Ławniczak na www.portalspozywczy.pl.

02 paź 2017

iKAR nr 5/2017 r. – seria antymonopolowa

W internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym nr 5/2017 r. ukazały się artykuły prawników z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy: Aplikacja UBER lub jak ująć sharing economy w istniejące ramy prawne? – r.pr. Maciej Toroń, apl. radc. Katarzyna Wiese; Owoce zatrutego drzewa vs. owoce morza. Dopuszczalność wykorzystywania dowodów bezprawnych w postępowaniu antymonopolowym przed Komisją. Glosa […]

07 wrz 2017

Partnerstwo publiczno-prywatne ma się opłacać

Aleksandra Dziurkowska w dzienniku Rzeczpospolita komentuje najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zapraszamy do lektury na stronie RP.pl.

20 lip 2017

Prawo patentowe

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja pt. „Prawo patentowe”. Zespół pod redakcją naukową prof. Elżbiety Traple przygotował drugie wydanie tego ważnego i cenionego przez praktyków opracowania. Publikacja adresowana jest zarówno do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, rzeczników patentowych, jak i doradców podatkowych, ekonomistów, menedżerów i przedsiębiorców. Pozycja dostępna jest na stronie Wolters Kluwer.

26 cze 2017

Umowy na body leasing IT

Artykuł pt. „Umowy na body leasing IT” r. pr. Agnieszki Wachowskiej i apl. radc. Joanny Jastrząb ukazał się w miesięczniku IT Professional. Zapraszamy do lektury  – www.it-professional.pl

26 kw. 2017

Światowy Dzień Własności Intelektualnej w Trójce Polskiego Radia

Z okazji przypadającego 26 kwietnia 2017 r. Światowego Dnia Własności Intelektualnej z redaktorem Wiktorem Legowiczem rozmawiała dr Anna Sokołowska-Ławniczak, Rzecznik patentowy, Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Zapraszamy do wysłuchania audycji „Bardzo Ważny Projekt”: http://www.polskieradio.pl/9/539

22 lut 2017

Obowiązek zapobiegania naruszeniom praw własności intelektualnej przez pośrednika – glosa – C-494/15

W Monitorze Prawniczym nr 4/2017 ukazała się publikacja Katarzyny Wiese pt. „Obowiązek zapobiegania naruszeniom praw własności intelektualnej przez pośrednika – glosa – C-494/15” Artykuł dostępny jest w serwisie Legalis.

24 sty 2017

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w krajach UE oraz w Polsce dla inwestycji telekomunikacyjnych opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało w styczniu 2017 r. raport zawierający obszerną analizę prawną partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i innych wybranych krajach Unii Europejskiej, która została przygotowana przez prawników Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Celem analizy było przedstawienie propozycji wdrożenia w polskim modelu PPP efektywnych rozwiązań prawnych funkcjonujących od lat w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, które […]

17 sty 2017

Telekomunikacja: Esemesowi oszuści trafili do sieci

Artykuł pt. „Telekomunikacja: Esemesowi oszuści trafili do sieci” z komentarzem Aleksandry Dziurkowskiej ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej.

16 gru 2016

Raport „FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju”

„FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju”  to pierwszy w Polsce Raport stanowiący odpowiedź na potrzebę przeprowadzenia rzetelnych badań dotyczących tego sektora rynku. Powstał przy współpracy Fundacji Fintech Poland, Obserwatorium.biz i Centrum Prawa Nowych Technologii WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z ekspertów Raportu „FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju” jest dr Jan Byrski. […]

29 lis 2016

Nowelizacja wprowadziła odpowiednie instrumenty, do zamawiających należy ich wykorzystanie

Artykuł naszych prawników pt. „Nowelizacja wprowadziła odpowiednie instrumenty, do zamawiających należy ich wykorzystanie” ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej.

26 paź 2016

Odsprzedaż oprogramowania tylko na oryginalnym nośniku

Trybunał Sprawiedliwości UE po raz kolejny wypowiedział się nt. resellingu oprogramowania, tym razem wskazując, że odsprzedaż programu komputerowego nie jest dopuszczalna, jeśli nośnik nie jest oryginalny. Wyrok w sprawie C-166/15 oraz jego znaczenie dla branży IT, omawiają Agnieszka Wachowska i Joanna Jastrząb w dzisiejszym numerze Rzeczpospolitej. Zapraszamy do lektury.

17 paź 2016

Jak opatentować oprogramowanie?

W październikowym wydaniu magazynu IT Professional ukazał się artykuł apl. radc. Magdaleny Gąsowskiej pt. „Jak opatentować oprogramowanie?”. Z  treścią artykułu można zapoznać się na stronie miesięcznika IT Professional. Zapraszamy do lektury.

16 wrz 2016

Redukcja kary antymonopolowej a ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej MŚP za naruszenia prawa konkurencji – propozycja wykładni przesłanki specyficznej niewypłacalności

W piątym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), poświęconemu w szczególności problematyce korelacji publicznego i prywatnego egzekwowania reguł konkurencji, ukazał się artykuł Katarzyny Wiese pt. „Redukcja kary antymonopolowej  a ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej MŚP za naruszenia prawa konkurencji – propozycja wykładni przesłanki specyficznej niewypłacalności”. Zapraszamy do lektury artykułu na stronie http://ikar.wz.uw.edu.pl/. iKAR jest czasopismem naukowym […]

10 sie 2016

Wady systemu informatycznego a możliwość odstąpienia od umowy

W najnowszym numerze magazynu CRN ukazał się artykuł pt. „Wady systemu informatycznego a możliwość odstąpienia od umowy”  r. pr. Agnieszki Wachowskiej i apl. radc. Joanny Jastrząb. Zapraszamy do lektury tekstu na stronie CRN.

03 sie 2016

Artykuły w IT Professional

W najnowszym numerze magazynu IT Professional ukazały się dwa artykuły naszych prawników: „Publikowanie odnośników w sieci a prawo autorskie” – autorstwa r. pr. Aleksandry Dziurkowskiej „Czy biometria jest bezpieczna” – autorstwa apl. radc. Dominiki Nowak Zapraszamy do lektury na stronie IT Professional.

18 lip 2016

Jest szansa na rozwój łączności w Polsce

Artykuł r. pr. Agnieszki Wachowskiej i apl. radc. Magdaleny Gąsowskiej ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita.

02 cze 2016

Dyrektywa NIS

Magdalena Gąsowska o przyjętej 17 maja 2016 r. dyrektywie o bezpieczeństwie sieci i systemów informatycznych – zapraszamy do lektury na stronie www.prawnik.pl.

26 kw. 2016

Wyrok TS UE w sprawie Austro-Mechana (sygn. C-572/14)

Katarzyna Wiese o wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Austro-Mechana z dnia 21 kwietnia 2016 r.

08 kw. 2016

Prof. Elżbieta Traple: to co tworzymy jest naszą własnością

Profesor Elżbieta Traple w rozmowie z Panią Judytą Papp o ochronie własności intelektualnej. Zapraszamy do lektury na stronie LEX.pl

01 mar 2016

Praktyczny komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dzięki współpracy ekspertów z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) ukazał się „Praktyczny komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r.  w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę”.

17 gru 2015

Regulation (EU) 2015/751 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on interchange fees for card-based payment transactions – Expert Guide CEE

Artykuł dra Jana Byrskiego pt. Regulation (EU) 2015/751 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on interchange fees for card-based payment transactionsukazał się w Expert Guide Opportunities & Developments – Central & Eastern Europe.

17 lis 2015

Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę

Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę jest pierwszą w Polsce publikacją do przepisów ustawy o usługach płatniczych dotyczącej opłaty interchange. Komentarz dostępny jest w Systemie Informacji Prawnej LEX.

Załaduj więcej
sierpień 2022

Litigation

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem Litigation.

W numerze:

 • Czy wezwanie do udzielenia informacji może mieć zastosowanie we wszystkich sprawach własności intelektualnej?
 • Elektronizacja postępowania sądowego. Czy zamieszczenie pisma sądowego opatrzonego terminem ustawowym lub sądowym w Portalu Informacyjnym zawsze powoduje skutek doręczenia?
 • Odstąpienie od sporządzenia uzasadnienia postanowienia udzielającego zabezpieczenia roszczeń
 • Wyłączenie badania przedawnienia roszczenia w postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego – uchwała SN z dnia 7 kwietnia 2022 r., III CZP 44/22
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego, a postanowienia wydane na podstawie art. 1050(1) k.p.c.
Pobierz pełną wersję newslettera
lipiec 2022

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejny wspólny Legal Alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki & Partners z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • nowelizacji tzw. Specustawy,
 • najnowszym projekcie nowelizacji Kodeksu Pracy w zakresie pracy zdalnej,
 • rządowej propozycji płacy minimalnej w 2023 r.,
 • nowej wersji projektu zmian do Kodeksu pracy wdrażających tzw. dyrektywę work-life balance oraz dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE.
Pobierz pełną wersję newslettera

Life-Science

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem Life-Science.

W numerze:

 • Podobieństwo znaku towarowego przy oznaczeniach leków i suplementów diety
 • Feta cheese
 • Ważny wyrok TSUE: Zasady obrotu kosmetykami, które wyglądem przypominają żywność
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W numerze omawiamy:

 • zmiany prawne na poziomie UE w związku z przyjęciem i ogłoszeniem rozporządzenia w sprawie systemu pilotażowego dot. infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru
 • nowelizację Kodeksu spółek handlowych, która już w październiku wprowadzi szereg zmian dotyczących m.in. prawa grup spółek oraz funkcjonowania rad nadzorczych 
 • ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych, która 29 lipca 2022 r. weszła w życie
 • postępujące prace nad nadchodzącymi regulacjami w zakresie kryptoaktywów oraz sygnaliści 
 • aktywność Polish Financial Supervision Authority – w kontekście wydanego komunikatu ws. stosowania wyłączenia z tytułu ograniczonej sieci oraz stanowiska w sprawie dobrych praktyk dotyczących funkcji compliance w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji 
 • Inicjatywy European Banking Authority – w związku z publikacją wytycznych określających rolę i obowiązki oficera ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów sektora FinTech.

Pobierz pełną wersję newslettera
czerwiec 2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem newslettera RODO!

W numerze m.in.:

 • Kontrole przestrzegania przepisów o inspektorze ochrony danych (IOD)
 • Standardowe klauzule umowne w pytaniach i odpowiedziach
 • Czy stosowanie cookie walls może być dopuszczalne? Kilka słów o nowym stanowisku CNIL
 • Komisja Europejska i USA ogłosiły wspólne stanowisko w sprawie Transatlantyckich Ram Ochrony Prywatności Danych

Zapraszamy do lektury!

Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnym wydaniem IP Legal Alert, w którym omawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w projekcie nowej ustawy prawo własności przemysłowej.

W numerze:

 • Zmiany dotyczące zgłoszenia wzorów użytkowych, budzą chyba najwięcej kontrowersji. Czy zasadnie?
 • Najważniejsze zmiany w nowej ustawie prawo własności przemysłowej dotyczące znaków towarowych
 • Urząd Patentowy RP przyspiesza procedowanie – rezygnacja z obligatoryjnych rozpraw w postępowaniu spornym
 • Projekt nowej ustawy PWP wprowadza nieznaną wcześniej w polskim prawie patentowym koncepcję wstępnego zgłoszenia wynalazku
 • 🔹 Już nie korzystanie, a postać wzoru nie może być sprzeczna z porządkiem publicznym czy dobrymi obyczajami
 • 🔹 Zmiany w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP
Pobierz pełną wersję newslettera
maj 2022

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zachęcamy do zapoznania się z majowym wydaniem newslettera IT-Tech!

W numerze:

 • Outsourcing IT w decyzji PUODO
 • Dostawca narzędzi IT odpowie za wykorzystanie ich przez kartel
 • Publikacja projektu Aktu w sprawie danych (Data Act) – rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych zasad dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i korzystania z nich
 • Data Act – jak wpłynie na umowy chmurowe?
 • Wytyczne Datatilsynet dotyczące przetwarzania danych osobowych w chmurze
 • Czy blockchain zrewolucjonizuje komunikację z klientem? Rośnie popularność trwałego nośnika opartego na technologii „łańcucha bloków”
 • Stanowisko amerykańskiego Copyright Office dot. ochrony prawnoautorskiej utworów stworzonych przez systemy tzw. sztucznej inteligencji
Pobierz pełną wersję newslettera

Life-Science

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zachęcamy do zapoznania się z majowym wydaniem newslettera Life-Science!

W numerze:

 • O ryzyku naruszenia praw konsumentów przy sprzedaży suplementów: im więcej zarzutów, tym więcej kar?
 • Zmiany w zasadach reklamy wyrobów medycznych
 • Konopie indyjskie w Polsce – istotne zmiany w ustawodawstwie, orzecznictwie i na rynku
 • Nowa ustawa winiarska

Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki & Partners z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • zawieszeniu biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców,
 • nowelizacji tzw. Specustawy,
 • projekcie dotyczącym elektronicznego zawierania umów,
 • planowanym podwyższeniu wysokości diety z tytułu krajowej podróży służbowej.
Pobierz pełną wersję newslettera
kwiecień 2022

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera RODO!

W numerze m.in.:

 • Pierwsza administracyjna kara pieniężna Prezesa UODO nałożona w jednym postępowaniu na administratora i podmiot przetwarzający;
 • Decyzja belgijskiego organu nadzorczego w sprawie mechanizmu (TCF 2.0);
 • RODO i chmura – wytyczne Datatilsynet;
 • Wytyczne DSK ws. marketingu bezpośredniego;
 • Były pracownik nie jest zaufanym odbiorcą danych – wnioski z decyzji Prezesa UODO;
 • Darkpatterns w świetle Wytycznych EROD nr 03/2022
Pobierz pełną wersję newslettera

Antitrust

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Tuż przed majówką publikujemy wiosenne, poszerzone wydanie Antitrust Alert. Omawiamy w nim aktualnie najistotniejsze zagadnienia, w tym:

 • Koniec taryfy ulgowej dla umów w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
 • Nowe ryzyka związane z przeprowadzaniem przez Prezesa UOKiK przeszukań u przedsiębiorców
 • Projekt zmian w ustawie antyzatorowej
Pobierz pełną wersję newslettera

Zachęcamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem newslettera PZP!

W numerze:

 • Opinia Prezesa UZP dotycząca możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia m.in. w kontekście wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji
 • Unijny zakaz udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach
 • Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy wyłączone z procedur ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Certyfikacja wykonawców jako sposób na zmniejszenie biurokracji i usprawnienie przetargów
 • Samoczyszczenie
 • Odesłania do dawnego PZP w gwarancjach wadialnych, czyli orzecznictwo KIO już nie tak formalne
Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki & Partners z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na dziecko będące obywatelem Ukrainy
 • nowelizacji tzw. Specustawy
 • nowych zasadach ustalania miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich
 • projekcie Ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego.
Pobierz pełną wersję newslettera
marzec 2022

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym lutowo-marcowym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W numerze omawiamy inicjatywy podejmowane przez:

 • Instytucje UE – w zakresie sankcji nakładanych na Rosję oraz Białoruś w związku z atakiem zbrojnym na Ukrainę 
 • UKNF – w związku z publikacją stanowiska dotyczącego wideoweryfikacji klientów instytucjonalnych 
 • UKNF – w związku z publikacją stanowiska KNF ws. usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy 
 • GIIF – w kontekście publikacji komunikatu dotyczącego zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego 
 • EBA – w związku z publikacją ostatecznej wersji wytycznych dotyczących wyłączenia z tytułu ograniczonej sieci akceptacji (ang. limited network)

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów sektora FinTech.

Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki & Partners z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • regulacjach prawnych związanych z wojną na Ukrainie
 • nowej stronie informacyjnej dla obywateli Ukrainy
 • zmianach w Polskim Ładzie
 • możliwości dofinansowania pobytu w żłobku.
Pobierz pełną wersję newslettera
luty 2022

Life-Science

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem Life Science.

W bieżącym numerze:

 • Mylący charakter znaku towarowego? Spór wokół znaku towarowego „Vitamin D Like”
 • Probiotyki, prebiotyki, psychobiotyki, czyli o braku jasnych ram prawnych oznaczania suplementów diety
 • Rewolucja w reklamie wyrobów medycznych
 • Wykładnia polskiego zakazu reklamy aptek z art. 94a u.p.f. w najnowszym orzecznictwie
Pobierz pełną wersję newslettera

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem PZP!

W numerze:

 • UZP opublikował ostateczną wersję rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne (tom II) – jak przygotować OPZ na system IT?
 • Wysoka inflacja jako powód zmiany wynagrodzenia w umowach zawartych na podstawie nowego i starego PZP
 • Zmiana obligatoryjnej przesłanki wykluczenia z postępowania od 1 stycznia 2022 r. i zamieszanie z powodu braku przepisów intertemporalnych
 • Zmiany w przepisach o zamówieniach publicznych w 2022 r.
 • Nowy, „słabszy” skutek zawezwania do próby ugodowej: zawieszenie zamiast przerwania biegu przedawnienia
 • Nowe wyższe progi unijne w 2022 r.
 • Elektromobilność w zamówieniach publicznych
 • Kara umowna za zwłokę bez określonego limitu
Pobierz pełną wersję newslettera

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem IT-Tech!

W numerze:

 • UZP opublikowało finalna wersję Rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne (tom II) – jak przygotować OPZ na system IT?
 • Regulacyjne cybertsunami
 • Exit plan – potężne narzędzie w rękach zamawiającego chmurę
 • 50% koszty i IP Box, czyli ulgi podatkowe dla pracowników z branży IT
 • Zakończenie publicznych konsultacji Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii w zakresie regulacji sztucznej inteligencji
 • Usługi telekomunikacyjne dla osadzonych – planowane ciche upaństwowienie rynku
 • Kara umowna za zwłokę bez określonego limitu
 • Nowy, „słabszy” skutek zawezwania do próby ugodowej: zawieszenie zamiast przerwania biegu przedawnienia
Pobierz pełną wersję newslettera
styczeń 2022

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym numerem Newslettera RODO.

W numerze:

 • Profilowanie do kontroli UODO
 • Ochrona danych a ustawa o sygnalistach
 • Nowe standardowe klauzule umowne jako mechanizm transferu danych do państwa trzeciego
 • Niemieckie orzecznictwo dotyczące stosowania plików cookie
 • Ochrona danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne
 • Odpłatny, prawnie uzasadniony interes administratora danych
 • Raport ENISA dotyczący podnoszenia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym, grudniowo 2021 - styczniowym 2022 newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W numerze omawiamy inicjatywy podejmowane przez:

 • Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) – publikacja stanowiska w sprawie stosowania wymogów w zakresie zarządzania produktem przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń niebędących twórcami produktu;
 • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA, EUNB) – publikacja Wytycznych dotyczących wykorzystania rozwiązań w zakresie zdalnego onboardingu klienta;
 • Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) – publikacja komunikatów GIIF, m.in. w sprawie ogólnogrupowych procedur w zakresie AML/ CFT oraz korzystania z usług podmiotów trzecich (partnerów outsourcingowych) przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego;
 • Europejską Radę Ochrony Danych (EROD) – publikacja Wytycznych w sprawie prawa do dostępu do danych osobowych oraz pisma w sprawie zgody stosowania plików cookie;
 • Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) - publikacja Strategii Cyfrowej Transformacji.
Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki & Partner z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • zmianach w prawie pracy w 2022 roku 
 • Dyrektywie w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE
 • zmianach w zatrudnianiu cudzoziemców
 • nowych zasadach przedawnienia (zawezwanie do próby ugodowej, mediacja pozasądowa) 
 • możliwych zmianach w zatrudnieniu socjalnym. 
Pobierz pełną wersję newslettera
grudzień 2021

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Legal Alert.

W numerze:

 • Nowe zasady sprzedaży konsumenckiej towarów, w tym tzw. towarów z elementami cyfrowymi
 • Wyrok Sądu UE w sprawie T-353/20 – znak słowno-graficzny AC MILAN vs. znak słowny MILAN
 • Zrzut ekranu archiwalnej strony internetowej jako wiarygodny dowód w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego
 • Czy przez ujawnienie obrazu całego produktu mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych jego części
Pobierz pełną wersję newslettera

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Newslettera PZP.

W numerze:

 • Zielone światło dla wolnej ręki w zamówieniach IT – czyli zaproszenie do negocjacji jako nagroda w konkursie
 • Uwaga na gwarancje wadialne, czyli powszechny błąd w ich treści 
 • Szersza podstawa wykluczenia z postępowania od 1 stycznia 2022 r. Rejestr umów
 • Cyberbezpieczne zamówienia publiczne. Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Nowe wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Projekt Polityki zakupowej państwa upubliczniony
Pobierz pełną wersję newslettera

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Newslettera IT-Tech.

W numerze:

 • Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Rekomendacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sektora energii
 • Ukształtowanie kar umownych w umowie IT – zasada odpowiedzialności
 • Regulacja doboru personelu w umowach na „body leasing” w IT
 • Co się dzieje z wdrożeniem Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej i Prawem komunikacji elektronicznej?
 • Sztucznie inteligentne wyroby medyczne. Biała księga TÜV SÜD, czyli nowe wytyczne dla branży medtech
Pobierz pełną wersję newslettera

Life-Science

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem Life Science.

W bieżącym numerze:

 • Sztucznie inteligentne wyroby medyczne. Biała księga TÜV SÜD, czyli nowe wytyczne dla branży medtech
 • Software medyczny – kwestie definicyjne
 • Nadzór nad wyrobami medycznymi po ich wprowadzeniu do obrotu
Pobierz pełną wersję newslettera

Litigation

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury grudniowego wydania Litigation Alert.

W numerze:

 • Listy ochronne – czy jest na nie miejsce w polskiej procedurze cywilnej?
 • Powództwo wzajemnie w sprawach własności intelektualnej – wybrane problemy
 • Czy ustanowienie tego samego pełnomocnika przez pozwanych solidarnie ograniczy zwrot kosztów zastępstwa procesowego?
 • Kłamstwo ma krótkie nogi, ale bywa uprawnione
 • Wybrane pytania prejudycjalne sądu ds. własności intelektualnej w Warszawie
 • Informatyzacja postępowania upadłościowego
Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki & Partners oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy. 

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • whistleblowingu 
 • łączeniu funkcji IOD z zadaniami związanymi z obsługą wniosków od sygnalistów 
 • geograficznym różnicowaniu wysokości wynagrodzenia 
 • kosztach pracy w Polskim Ładzie 
 • pracy zdalnej 
 • wzroście płacy minimalnej  
 • wynagrodzeniu za czas obowiązkowego szkolenia 
 • zmiany w zasiłkach w 2022 r. 
Pobierz pełną wersję newslettera
listopad 2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem RODO!

W numerze:

 •  Projekt wytycznych CNIL dotyczących rekrutacji 
 •  Datatilsynet publikuje wytyczne dotyczące wykorzystania danych osobowych do testowania systemów informatycznych
 •  Przekazywanie danych osobowych za pomocą faksu niezgodne z RODO
 •  Ustawa o ochronie danych osobowych Chińskiej Republiki Ludowej
 •  Obsługa zgłoszeń sygnalistów a pełnienie funkcji IOD w organizacji
 •  Europejska Rada Ochrony Danych o kryteriach właściwości terytorialnej organów nadzorczych w celu egzekwowania art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE
 •  Aktualny stan normalizacji sztucznej inteligencji w świetle projektu rozporządzenia UE dotyczącego SI i dalsze potrzeby w tym zakresie
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W obecnym numerze w szczególności omawiamy inicjatywy podejmowane przez:

 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – publikacja stanowiska dot. zasad działalności dostawców usług finansowania społecznościowego (crowdfunding) w okresie przejściowym;
 • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – publikacja nt. rozpoczęcia konsultacji publicznych dot. nowelizacji regulacyjnych standardów technicznych ws. silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych, i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (RTS ws. SCA CSC);
 • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – publikacja wytycznych ws. licencjonowania instytucji kredytowych (banking);
 • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – publikacja projektu regulacyjnych standardów technicznych ws. zarządzania portfelami pożyczek w ramach usług finansowania społecznościowego;
 • Financial Action Task Force (FATF) – aktualizacja wytycznych ws. podejścia opartego na ryzyku do aktywów wirtualnych i dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (AML).
Pobierz pełną wersję newslettera
październik 2021

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Legal Alert.

W numerze:

 • Dźwięk otwieranej puszki nie odróżnia towaru w obrocie
 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 maja 2021 r., sygn. III CZP 30/20 – ciąg dalszy
 • Sony traci prawo ochronne na znak towarowy Vita
 • Czy polski Urząd Patentowy będzie działał szybciej niż EUIPO?
 • IP News
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera PZP!

W numerze:

 • Kontrowersje wokół art. 117 ust. 4 PZP, czyli jak traktować oświadczenie o podziale prac pomiędzy poszczególnymi członkami konsorcjum 
 • Czy pracownik jednego z konsorcjantów może reprezentować całe konsorcjum w postępowaniu odwoławczym? 
 • Wznowienie czy powtórzenie aukcji elektronicznej w przypadku wystąpienia awarii systemu lub innych problemów technicznych? 
 • Umowy częściej opiniowane przez Prokuratorię Generalną RP - zmiany w ustawie o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
 • Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r. – omówienie wybranych informacji 
Pobierz pełną wersję newslettera

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera IT-Tech!

W numerze:

 • Podatek u źródła przy usługach chmurowych
 • Legalna dekompilacja programu komputerowego na potrzeby naprawy błędów przesądzona przed TS UE
 • Zabezpieczenia nabycia majątkowych praw autorskich w umowach na body leasing w IT
 • Istota Contributor License Agreement (CLA) i jego wykorzystanie
 • Polski hub europejskiej inicjatywy Gaia-X, zainaugurował swą działalność w Polsce
 • Czy kolejne wyroki TSUE położą kres pakietom no limit?
 • Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego podpisana przez Prezydenta
 • Wejście w życie ustawy o e-doręczeniach
Pobierz pełną wersję newslettera

Antitrust

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Alertu Antitrust!

W numerze:

 • Na czym polega ruch określany przez jego przeciwników mianem hipster antitrust?
 • Czy Komisja Europejska zmodyfikuje reguły wyznaczania rynku właściwego określone obwieszczeniem z 1997 r.?
 • Das Kartell – nowa zmowa na rynku samochodowym
 • Zero szans na zero-rating?
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W październikowym wydaniu znajdą Państwo omówienie:

 • uchwalonych zmian prawnych – nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz nowego rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (e-paragon)
 • projektowanych zmian prawnych – w tym projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych oraz projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (whistleblowing, syganliści)
 • wybranych inicjatyw Polish Financial Supervision Authority (UKNF) – w tym nowej partii Q&A do komunikatu chmurowego oraz stanowiska ws. niektórych aspektów zarządzania ryzykiem funduszy inwestycyjnych i ASI
 • wybranych inicjatyw innych organów krajowych – komunikatu Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowy Bank Polski (NBP) ws. postulatów na rzecz ograniczenia transakcji oszukańczych w płatnościach detalicznych
 • najnowszych działań europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA) – w tym opublikowanych przez European Banking Authority (EUNB) najnowszych projektów regulacyjnych standardów technicznych
 • wybranych inicjatyw innych instytucji zagranicznych – rozszerzenia „szarej listy” Financial Action Task Force (FATF) o nowe jurysdykcje

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.

Pobierz pełną wersję newslettera
wrzesień 2021

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera RODO, którego tematem przewodnim jest transfer danych do państw trzecich.

Pozostałe tematy artykułów:

 • Ostateczna wersja zaleceń EROD dot. środków uzupełniających
 • Transfer danych osobowych do Wielkiej Brytanii bez dodatkowych wymagań
 • Ochrona danych osobowych a otwieranie danych i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • Wspólna opinia EROD i EIOD dot. unijnego projektu rozporządzenia ws. SI
 • EROD przyjmuje wiążącą decyzję w sprawie WhatsApp Ireland Ltd. na podstawie art. 65 RODO
 • Wytyczne DSK w sprawie przekazywania danych osobowych za pomocą wiadomości e-mail
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie SGGW vs. PUODO
 • Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w 2020 r.
 • Wystąpienie BfDI ws. prowadzenia fanpage’y na portalu Facebook przez federalne organy publiczne
 • Kara dla Amazona w rekordowej wysokości 746 mln euro
 • Kara PUODO dla Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu
 • Sztuczna inteligencja jako element dyplomacji państwowej i narzędzie do zdobycia przewagi politycznej i gospodarczej
Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki & Partners oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • płacy minimalnej w 2022 roku 
 • zmianach w ustawach dotyczących ubezpieczeń społecznych
 • projekcie stanowiska KNF w sprawie mediów społecznościowych
 • przedłużeniu kadencji niektórych organów
 • stanowisku PIP w sprawie szczepień pracowników.
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem newslettera FinTech, w którym omawiamy najnowsze regulacje w sektorze instytucji finansowych! 

W obecnym numerze znajdą Państwo omówienie:

 • uchwalonych zmian prawnych – nowelizacji ustawy o Bankowy Fundusz Gwarancyjny, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, a także zmian ustawy o usługach płatniczych
 • projektowanych zmian prawnych – w tym projektu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych
 • wybranych inicjatyw Polish Financial Supervision Authority – w tym decyzji o nałożeniu kar administracyjnych
 • wybranych inicjatyw innych organów krajowych – w tym komunikatu UOKiK ws. modyfikacji mechanizmu rozliczania wykorzystanych pieniędzy z kart prepaid w Prawie telekomunikacyjnym 
 • najnowszych działań europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA) – w tym sprawozdania European Banking Authority na temat platformizacji unijnego europejskiego sektora bankowego i usług płatniczych
Pobierz pełną wersję newslettera
sierpień 2021

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera IT-Tech.

W numerze:

 • IP Box a dochody uzyskane z udostępnienia oprogramowania SaaS
 • Jak dostawca rozwiązań IT może dokonywać waloryzacji wynagrodzenia?
 • Zakaz konkurencji w umowach z konsultantami IT
 • Zawezwanie nie przerwie biegu przedawnienia?
 • Nowelizacja rozporządzenia eIDAS
 • Europejski Akt w sprawie danych oraz rewizja dyrektywy w sprawie ochrony prawnej baz danych – rozpoczęcie konsultacji
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera PZP.

W numerze:

 • Klauzule abuzywne w nowym PZP
 • Wykluczenie wykonawcy z postępowania z powodu niewykonania, niewykonania należycie albo długotrwałego nienależytego wykonywania istotnego zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Oświadczenie producenta już nie wystarczy do wygrania przed KIO, czyli omówienie wyroku w sprawie o sygn. KIO 782/21
 • Nowy przewodnik dotyczący aspektów społecznych w zamówieniach publicznych opublikowany
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiada wprowadzenie certyfikatów dla wykonawców w zamówieniach publicznych
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury sierpniowego wydania newslettera FinTech!

W najnowszym numerze znajdą Państwo omówienie:

 • uchwalonych zmian prawnych – rozporządzenia 2021/1230 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie płatności transgranicznych w Unii Europejskiej
 • projektowanych zmian prawnych – w tym projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz projektu zmian ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
 • wybranych inicjatyw Polish Financial Supervision Authority – w tym projektu w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach
 • wybranych inicjatyw innych organów krajowych – w tym publikacji Prezesa UODO dotyczących konsultacji EROD odnoszących się do kodeksów postępowania jako zabezpieczenia przy transferze danych osobowych oraz polskiej wersji językowej wytycznych dotyczących rozpoznawania twarzy face recognition 
 • najnowszych działań europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA) – w tym raportu European Securities and Markets Authority (ESMA) ws. wykorzystania FinTech przez centralne depozyty papierów wartościowych
 • raportu estońskiego banku centralnego dotyczącego potencjalnego wykorzystania technologii blockchain dla wdrożenia cyfrowego euro

Informujemy również o newsach w sektorze FinTech oraz nadchodzących wydarzeniach tematycznych, w tym konferencji Legal FinTech 2021 w dniu 16 września 2021 r. organizowanej przez Wydawnictwo C.H. Beck i SPNT.

Pobierz pełną wersję newslettera
lipiec 2021

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Legal Alert.

W numerze m.in.:

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 maja 2021 r., sygn. III CZP 30/20
 • Związanie organu (Urzędu Patentowego RP) oceną dokonaną przez sąd administracyjny
 • Czy klocki Lego będą nadal chronione w Unii Europejskiej, czyli kilka uwag na tle wyroku Sądu z 24 marca 2021 r. w sprawie T-515/19 (Lego A/S przeciwko EUIPO i Delta Sport Handelskontor GmbH)
 • Europa chce przeciwdziałać naruszeniom praw własności intelektualnej
 • „Sprzedaż” dóbr cyfrowych opatrzonych NFT względem prawa autorskiego
Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki & Partners oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • rekomendacji dla Kancelarii BKB Baran Książek Bigaj oraz dla dr. Daniela Książka w Rankingu "Rzeczpospolitej"
 • rządowej propozycji płacy minimalnej w 2022 roku
 • "Strategii Demograficznej 2040", "Polskim Ładzie" i możliwych zmianach w prawie pracy
 • projekcie w zakresie kontroli trzeźwości pracowników
 • zmianach w postępowaniu cywilnym w związku z epidemią.
Pobierz pełną wersję newslettera

Litigation

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Dzisiaj nasze lipcowe wydanie Litigation Alert, a w nim:

 • E-doręczenia – jakie zmiany wprowadzono i jakie nas jeszcze czekają?
 • podsumowanie roku działania sądów własności intelektualnej – jak wyglądają statystyki?
 • kiedy możemy skorzystać z dłuższego terminu na wniesienie apelacji?
 • dowód z opinii biegłego – czy można go wykorzystać w innym postępowaniu? 
 • jakie są skutki złożenia środka zaskarżania do niewłaściwego sądu?
 • jak podważyć umorzenie postępowania w sytuacji, gdy nie było podstaw do jego zawieszenia?
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W najnowszym wydaniu znajdą Państwo omówienie:

 • uchwalonych zmian prawnych – ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu AML/ CFT 
 • projektowanych zmian prawnych – w tym projektu zmian niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, zwłaszcza w kontekście outsourcingu zagranicznego i możliwości dalszego podoutsourcingu 
 • wybranych inicjatyw UKNF – w tym komunikatu dotyczącego rozliczania kredytów konsumenckich oraz badań w zakresie kryptoaktywów
 • wybranych inicjatyw innych organów krajowych – w tym publikacji PUODO dotyczącej nowych wytycznych EROD w zakresie pojęć administratora oraz procesora, a także swobodnego przepływu danych do UK 
 • najnowszych działań europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA) – w tym sprawozdania EUNB w zakresie funkcjonowania RegTech w UE oraz projektu wytycznych EBA ws. ograniczonej sieci na gruncie dyrektywy PSD2 
 • inicjatyw innych instytucji zagranicznych – w tym projektu KE nowych ram prawnych

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.

Pobierz pełną wersję newslettera
czerwiec 2021

Antitrust

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury czerwcowego Antitrust Alert! Nowe wydanie poświęcone jest zagadnieniom z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w tym:

 • wpływowi Europejskiego Zielonego Ładu na prawo konkurencji
 • sprawie Apple v. Komisja Europejska
 • postępom w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury kolejnej edycji newslettera RODO! Tematem numeru jest „Sztuczna inteligencja a RODO” – w trzech tekstach omawiamy m.in. projekt rozporządzenia ws. SI i inne aspekty SI, które są istotne z perspektywy RODO.

Oprócz tego w newsletterze przeczytają Państwo o:

 • Nowych standardowych klauzulach umownych
 • Zbieraniu danych o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 przez pracodawców
 • Wytycznych EROD w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych
 • Paneuropejskim kodeksie postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej
 • Zasadach wycofywania zgody na przetwarzanie danych osobowych w świetle wyroku WSA
 • Rekomendacjach belgijskiego organu nadzorczego w prawie technik sanityzacji danych i niszczenia nośników danych
 • Wspólnym Komunikacie AEPD i EIOD w sprawie 10 nieporozumień dotyczących procesu anonimizacji
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W treści przygotowanego opracowania prezentujemy najnowsze zmiany prawne oraz wskazujemy na projektowane zmiany w przepisach (m.in. projekt rozporządzenia ws. stanowisk i funkcji będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi).

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów i inne instytucje na szczeblu krajowym oraz unijnym.

W obecnym numerze Newslettera wskazujemy w szczególności na inicjatywy podejmowane przez:
☑ KNF – publikacja stanowiska ws. polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 r.;
☑ GIIF – publikacja komunikatu ws. działań podejmowanych przez instytucje obowiązane w przypadku realizacji przez klienta transakcji niezgodnych z wiedzą tej instytucji o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności;
☑ PUODO – publikacja na temat nowych standardowych klauzul umownych dot. transferu danych osobowych poza teren EOG;
☑ EBA – publikacja raportu dot. gotowości dostawców usług płatniczych do stosowania SCA w kontekście transakcji kartowych realizowanych w e-commerce;
☑ EIOPA – publikacja sprawozdania na temat zasad zarządzania sztuczną inteligencją w sektorze ubezpieczeniowym;
☑ EIOD – publikacja opinii ws. projektu rozporządzenia MICA.

W przygotowanym materiale znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.

Pobierz pełną wersję newslettera
maj 2021

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera IT-Tech.

W numerze:

 • Tom II rekomendacji Prezesa UZP dotyczący zamówień publicznych na systemy informatyczne opublikowany
 • Ryzyko związane z wykorzystaniem oprogramowania open source
 • Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji
 • Spór Oracle vs. Google – amerykański Sąd Najwyższy orzeka, że kopiowanie kodu przez Google jest usprawiedliwione
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem newslettera Prawo zamówień publicznych.

W numerze:

 • Tom II rekomendacji Prezesa UZP dotyczący zamówień publicznych na systemy informatyczne opublikowany
 • Rekomendacje UZP dot. zamówień przedkomercyjnych
 • Negocjacje w wariancie drugim trybu podstawowego
 • Konkurs w nowym PZP
 • Polityka zakupowa państwa w zakresie zamówień publicznych
 • Sądowy zakaz zawarcia umowy przez zamawiającego po wyroku KIO dopuszczalny?
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W treści przygotowanego opracowania prezentujemy nadchodzące zmiany prawne oraz wskazujemy na projektowane zmiany w przepisach (m.in. prezydencki projekt nowelizujący ustawę o usługach płatniczych oraz założenia do projektu ustawy dot. crowdfundingu).

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów i inne instytucje na szczeblu krajowym oraz unijnym.

W obecnym numerze Newslettera wskazujemy w szczególności na inicjatywy podejmowane przez:

 • UKNF – publikacja raportu z prac zespołu ds. innowacji finansowych FinTech oraz metodyki BION 2021 dla banków;
 • NBP – publikacja na temat pieniądza cyfrowego banku centralnego;
 • EBA – publikacja na temat prowadzonych konsultacji ws. centralnej bazy danych AML/CFT;
 • EIOPA– publikacja na temat trwających konsultacji ws. wykorzystania blockchain oraz smart contracts w sektorze ubezpieczeniowym.

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.

Pobierz pełną wersję newslettera
kwiecień 2021

TKP Legal Newsletter

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Z przyjemnością przedstawiamy kolejne wydanie TKP Legal Newsletter.

Mamy nadzieję, że niniejszy przegląd zagadnień prawnych dostarczy odpowiedzi na aktualne problemy, jakie może napotkać zagraniczna firma lub instytucja działając w Polsce.

Życzymy miłej lektury!

Pobierz pełną wersję newslettera

Antitrust

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury kwietniowego Antitrust Alert! W nowym wydaniu przeczytać można o:

 • ocenie odmowy kontraktowania w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE
 • sporu Polska v. Komisja w sprawie podatku handlowego
 • szczegółach uzasadnienia jednej z pierwszych decyzji Prezesa UOKiK z zakresu zatorów płatniczych
Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki & Partners oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym przejrzystości wynagrodzeń
 • stanowisku MRPiT w sprawie dołączania dokumentów elektronicznych do papierowej dokumentacji pracowniczej
 • możliwości odmowy wykonania poleceń służbowych przez farmaceutę
 • apelu Rzecznika Praw Obywatelskich o uregulowanie praw pracowników platform internetowych
 • zmianie rozporządzenia określającego najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Pobierz pełną wersję newslettera
marzec 2021

Projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Trwają prace nad nową ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ma ona jeszcze ściślej niż dotychczas regulować relacje w całym łańcuchu dostaw.


• Czym jest przewaga kontraktowa?
• Jakie działania będą zakazane?
• Kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie?
• I co to oznacza dla przedsiębiorców?

Pobierz pełną wersję newslettera

Alert Antyzatorowy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezes UOKiK wydał w lutym pierwsze cztery decyzje w sprawach zatorów płatniczych. Przeszło 90 innych postępowań jest ciągle w toku. W Alercie przypominamy najważniejsze kwestie dotyczące obowiązujących od ponad roku przepisów antyzatorowych:

 • kiedy opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych jest nadmierne?
 • skąd organ pozyskuje dane o transakcjach handlowych i terminach zapłaty?
 • kiedy Prezes UOKiK może odstąpić od nałożenia kary na przedsiębiorcę?
 • co powinien zrobić przedsiębiorca, gdy zostanie wobec niego wszczęte postępowanie?
Pobierz pełną wersję newslettera

Life Science

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem Life Science.

W bieżącym numerze:

 • Przepakowanie wyrobu medycznego w ramach importu równoległego musi być oceniane na podstawie tych samych kryteriów co przepakowywanie produktów leczniczych
 • NOVEL FOOD – czyli o specyfice nowej żywności. Wymogi regulacyjne i wyłączność danych
 • Czy rzeczywiście przełom? Wykładnia polskiego zakazu reklamy aptek w wyroku NSA wydanym w sprawie II GSK 3613/17
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera RODO.

W numerze m.in.:

 • Pierwsze kodeksy postępowania pozytywnie zaopiniowane
 • Wymagania akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania
 • Zadośćuczynienie za naruszenie ochrony danych osobowych
 • Projekt decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Wielkiej Brytanii
 • Mechanizm one-stop-shop
 • Najnowsze decyzje Prezesa UODO
Pobierz pełną wersję newslettera

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera IT-Tech.

W numerze:

 • Nowy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • "Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020" uchwalona
 • Wytyczne SWIPO pomogą uniknąć chmurowego vendor lock-in
 • Dekompilacja na potrzeby naprawy błędów możliwa, jeśli nie zabrania tego umowa – wnioski z opinii Rzecznika Generalnego w sprawie C 13/20 Top System S.A. z dnia 10 marca 2021 r.
 • Wstrzymanie świadczenia serwisu oprogramowania a obowiązek zapłaty wynagrodzenia
 • Skuteczność depozytu kodów źródłowych w przypadku upadłości wykonawcy
 • Dokumentacja dotycząca rozliczeń 50% kosztów uzyskania przychodów
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech! W treści przygotowanego opracowania prezentujemy niedawno uchwalone regulacje (m.in. związane z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych) oraz wskazujemy na projektowane zmiany w przepisach (nowelizacja ustawy AML/CFT oraz projekt Prawa komunikacji elektronicznej).

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów i inne instytucje na szczeblu krajowym oraz unijnym.

W obecnym numerze Newslettera wskazujemy w szczególności na inicjatywy podejmowane przez:

 • UKNF – odroczenie obowiązku stosowania ESEF;
 • PUODO – publikacja na temat wykorzystywania danych biometrycznych;
 • EBA – wytyczne ws. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynników uwzględnianych na potrzeby oceny ryzyka AML/CFT;
 • ESMA – rozpoczęcie konsultacji nad RTS dla celów rozporządzenia ws. #crowdfundingu;
 • EBC i KE – prace związane z wprowadzeniem cyfrowego euro.
 • Miłej lektury!
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Legal Alert.

W numerze m.in.:

 • Wytyczne dotyczące rozpatrywania minimalnego stopnia charakteru odróżniającego znaków towarowych składających się ze sloganów.
 • Sąd może żądać udostępnienia danych abonenta naruszającego dobra osobiste w Internecie.
 • Czy warto inwestować w prawa własności intelektualnej?
 • Sąd UE utrzymuje decyzję EUIPO, że El Clasico nie powinno zostać zarejestrowane jako znak towarowy.
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera PZP.

W numerze:

 • Zamówienia in-house w nowym PZP
 • Biegli w nowym PZP
 • Skuteczne wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
 • Dochodzenie odszkodowań od zamawiających przez wykonawców bardziej realne
 • Opublikowano nowe rekomendacje Prezesa UZP dotyczące zamówień na zestawy komputerowe
Pobierz pełną wersję newslettera
luty 2021

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Legal Alert.

W numerze m.in.:

 • W przypadku powództwa wzajemnego pięcioletni nieprzerwany termin nieużywania znaku towarowego należy liczyć do daty zgłoszenia roszczenia wzajemnego – wyrok TSUE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie C-607/19
 • Digital Services Act i Digital Markets Act – propozycja rewolucyjnych zmian dotyczących unijnego rynku cyfrowego
 • HALLOUMI vs. BBQLOUMI - Cypr znów przegrywa w sporze o znak towarowy
 • Niełatwy 2020 r. łaskawy dla handlarzy podróbkami? Podsumowanie internetowej działalności naruszycieli
 • Czy system ochrony wzornictwa przemysłowego w Unii Europejskiej spełnia swoją rolę?
Pobierz pełną wersję newslettera

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem newslettera RODO.

W numerze m.in.:

 • Dopuszczalne zasady korzystania z cookies – wnioski z decyzji CNIL
 • Wytyczne LfD Niedersachsen ws. cookie banerów
 • Konsultacje wytycznych EROD w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych
 • Projekt standardowych klauzul umownych dotyczących powierzenia przetwarzania
 • Brexit a RODO – ochrona danych po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE
 • Raport Komisji Europejskiej dotyczący wdrażania niektórych przepisów RODO w przepisach krajowych
 • Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie europejskiego zarządzania danymi (Data Governance Act)
 • Biała Księga CNIL dotycząca asystentów głosowych
 • Projekt wytycznych irlandzkiego organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych dzieci
 • Strategia EROD
 • Prezes UODO nałożył administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych
 • Prezes UODO nałożył administracyjną karę pieniężną za opóźnioną reakcję na informację o lukach w systemie
Pobierz pełną wersję newslettera

TKP Legal Newsletter

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Z przyjemnością przedstawiamy drugi numer TKP Legal Newsletter, integrujący wiedzę o najważniejszych praktykach naszej kancelarii.

Mamy nadzieję, że niniejszy przegląd zagadnień prawnych dostarczy odpowiedzi na aktualne problemy, jakie może napotkać zagraniczna firma lub instytucja działając w Polsce.

Życzymy miłej lektury!

Pobierz pełną wersję newslettera

Antitrust

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku Antitrust Alert! Nowe wydanie poświęcone jest zagadnieniom z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w tym:

 • Błędy w grach komputerowych: jakiego zakresu ochrony mogą oczekiwać konsumenci?
 • Treści i usługi cyfrowe w projekcie nowelizacji ustawy o prawach konsumenta
 • Duża nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: przegląd najistotniejszych propozycji
 • Odpowiedzialność antymonopolowa: jak zmiana ustawy wpłynie na funkcjonowanie struktur korporacyjnych
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W treści przygotowanego opracowania znajdą Państwo omówienie:

 • projektowanej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która znajduje się już na etapie prac sejmowych;
 • przyszłych zmian w ustawie o usługach płatniczych;
 • najnowszego projektu prawa komunikacji elektronicznej.

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym z branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów i inne instytucje na szczeblu krajowym oraz unijnym.

Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • zasadach pobytu w Polsce pracowników delegowanych z Wielkiej Brytanii po Brexicie
 • obowiązku publikowania sprawozdań o wynagrodzeniach przez spółki publiczne
 • dodatkowym dniu wolnym od pracy dla krwiodawców
 • projekcie zmian w ustawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • skutkach w PIT przy zwrocie kosztów sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej.
Pobierz pełną wersję newslettera
styczeń 2021

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech.

W treści przygotowanego opracowania prezentujemy niedawno uchwalone regulacje (nowelizacja ustawy o podatku VAT i zmiany w prawe bankowym w zakresie uznawania i obciążania rachunków VAT) oraz wskazujemy na projektowane zmiany w przepisach (m.in. nowelizacja ustawy AML/CFT w związku z implementacją V dyrektywy AML/CFT).

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów i inne instytuje na szczeblu krajowym oraz unijnym. W obecnym numerze Newslettera wskazujemy w szczególności na inicjatywy podejmowane przez:

 • UKNF – ostrzeżenie o ryzykach związanych z nabywaniem oraz obrotem kryptoaktywów;
 • GIIF – komunikat nr 29 ws. stosowania art. 180a ustawy AML;
 • Radę Ministrów – polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020;
 • EBA – sprawozdanie za rok 2019;
 • EIOPA – opinia ws. przeglądu systemu Wypłacalność II (Solvency II);
 • ESMA – stanowisko ws. ujawnień związanych z TLTRO III;
 • EROD – wytyczne ws. współzależności pomiędzy PSD2 a RODO;

Dodatkowo, począwszy od aktualnego numeru nasz Newsletter wzbogacony zostaje o najważniejsze newsy z sektora FinTech!

Pobierz pełną wersję newslettera

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zachęcamy do zapoznania się z styczniowym numerem Newslettera IT-Tech.

W numerze m.in.:

 • Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego – częściowe wdrożenie EKŁE
 • Stosowanie art. 55 pr. aut. do umów wdrożeniowych
 • Kolejny krok w kierunku regulacji sztucznej inteligencji – rezolucje Parlamentu Europejskiego
 • Dyrektywa NIS2 – propozycja nowej regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru newslettera PZP!

W numerze poruszamy następujące zagadnienia:

 • Zamówienia publiczne w 2021 r. w świetle przepisów uchwalonych w związku z pandemią COVID-19
 • Zakończenie postępowania „powyżej progów” według nowego Pzp – perspektywa zamawiającego
 • Tryb podstawowy w nowym PZP
 • Udostępnienie oprogramowania między zamawiającymi – wyrok TSUE w sprawie C-796/18
Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • zapowiedzi uregulowania prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników
 • dodatkowym zasiłku opiekuńczym
 • obowiązku zgłaszania do ZUS umów o dzieło
 • przedłużeniu terminu na wykonanie badań okresowych pracowników
 • aktualizacji ryzyka zawodowego w związku z SARS-Cov-2.
Pobierz pełną wersję newslettera
grudzień 2020

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki & Partners oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • nowych zasadach zakrywania twarzy w zakładach pracy
 • dodatkowym zasiłku opiekuńczym
 • podróżach służbowych w okresie pandemii
 • ułatwieniach w zatrudnianiu cudzoziemców
Pobierz pełną wersję newslettera

TKP Legal Newsletter

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu międzynarodowy biuletyn naszej kancelarii. Znajdą w nim Państwo artykuły przygotowane przez większość naszych praktyk. Część poświęconą prawu pracy opracowana została przy ścisłej współpracy z kancelarią Baran Książek Bigaj (BKB), jednym z liderów w tym obszarze w Polsce. Przygotowaliśmy przegląd tematów, które uważamy za szczególnie istotne dla podmiotów zagranicznych prowadzących lub planujących prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja odniesie się do praktycznych problemów, jakie może napotkać zagraniczna firma lub instytucja działająca w Polsce.

Życzymy dobrej lektury!

Pobierz pełną wersję newslettera

Antitrust

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury grudniowego Antitrust Alert! Nowe wydanie poświęcone jest niemal w całości zagadnieniom z zakresu ochrony konsumentów, w tym:

 • najważniejsze zmiany, jakie przyniesie Nowy Ład Konsumencki;
 • rozszerzenie instytucji Tajemniczego Klienta;
 • bardzo istotny wyrok TSUE dot. odstąpienia od umowy konsumenckiej zawartej na odległość;
 • rozszerzenie ochrony konsumenckiej na prosumentów.
Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo mody i designu

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Przedstawiamy najnowszą odsłonę naszego newslettera Moda i Design, który tym razem koncentruje się na ochronie szeroko pojętego desingu. Jak chronić design, o czym warto pamiętać i jak korzystać z dostępnych narzędzi ochrony – oto zagadnienia, które znajdziecie Państwo w naszej publikacji.

Życzymy miłej lektury!

Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru newslettera RODO!

W numerze omawiamy rekomendacje, strategie i projekty standardów organów unijnych dotyczące transferu danych do państwa trzeciego po wyroku TSUE w sprawie Schrems II.

Oprócz tego w numerze poruszamy następujące zagadnienia:

 • Wytyczne ICO ws. realizacji żądań dostępu do danych
 • Wytyczne DSK w sprawie systemów wideokonferencji
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w świetle wyroku TSUE w sprawie Orange România SA
 • Najnowsze naruszenia ochrony danych
 • Pierwsza decyzja Europejskiej Rady Ochrony Danych rozstrzygająca spór na podstawie art. 65 RODO
 • Raport BSI na temat stanu cyberbezpieczeństwa w Niemczech
Pobierz pełną wersję newslettera

Litigation

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Dzisiaj nasze grudniowe wydanie Litigation Alert, a w nim:

 • kiedy wierzyciel nie płaci za egzekucję?
 • co zrobić jeśli wykonanie wyroku nie jest możliwe?
 • dowód z pisemnych zeznań świadków – czy to się sprawdzi?
 • jak skutecznie wnieść zażalenie, gdy nie było wniosku o uzasadnienie?
 • ile zapłacimy od rozszerzonego powództwa?
 • jak liczyć terminy sądowe zawieszone tarczami antykryzysowymi?
Pobierz pełną wersję newslettera

Media Communication & Entertainment

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Alert prawny z zakresu prawa mediów i Internetu!

Zachęcamy do zapoznania się z grudniowym numerem Newslettera Media Communication & Entertainment. W numerze:

 • Zmiany w przepisach regulujących sektor e-commerce w związku z rozszerzeniem ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • Wytyczne dotyczące transparentności plasowania w ramach platform i wyszukiwarek internetowych
 • Jakich podmiotów i usług dotyczy rozporządzenie P2B?
 • Wpływ rozporządzenia P2B na warunki korzystania z usług
 • Transformacja cyfrowa w świetle założeń unijnego programu New Consumer Agenda
 • Europejski plan działania na rzecz demokracji a media elektroniczne
 • Poselski projekt ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych
 • Skutek braku reprezentatywności reklam gier wideo
Pobierz pełną wersję newslettera

Oddajemy w Państwa ręce ostatni w tym roku IP Alert – zapraszamy do lektury!

W numerze:

 • O tym jak Sąd Apelacyjny w Warszawie wymyślił na nowo prawo autorskie i czemu jest to niezmiernie groźne – o wyroku w sprawie frazy „wsiąść do pociągu byle jakiego”
 • Plan działania w zakresie własności intelektualnej wspierający odbudowę i odporność UE
 • Działanie nieuczciwego agenta lub przedstawiciela dotyczy również zgłoszenia znaku podobnego do znaku wcześniejszego
 • Unieważnienie prawa do znaku towarowego w oparciu o zarzut złej wiary w braku precyzji wykazu towarów i usług
 • Czy Spotify znalazło rozwiązanie umożliwiające twórcom wykrywanie tzw. podświadomego plagiatu?
 • Prawo do integralności utworu – jak je rozumieć?
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z grudniowym numerem newslettera FinTech dot. najnowszych regulacji prawnych odnoszących się do działalności instytucji finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, krajowe instytucje płatnicze etc.).

W treści materiału znajdą Państwo omówienie:

 • wprowadzonych zmian prawnych - rozporządzenia MFFiPR ws. zakresu informacji oraz rodzaju dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia KIP - wejdzie w życie 29.12.2020 r.
 • projektowanych zmian prawnych, w tym projektów rozporządzenia European Parliament i Rady ws. konkurencyjnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym, (Digital Markets Act, DMA) oraz rozporządzenia PEiR ws. jednolitego rynku usług cyfrowych (Digital Services Act; DSA) oraz nowej dyrektywy ws. środków na rzecz cyberbezpieczeństwa w UE (NIS2)
 • wybranych inicjatyw UKNF, w tym Q&A ws. komunikatu chmurowego
 • najnowszych działań europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA), w tym infomracji EUNB o zakończeniu okresu przejściowego w relacjach pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem w dniu 31.12.2020 r.
 • inicjatyw innych instytucji zagranicznych, w tym International Monetary Fund: Legal Aspects of Central Bank Digital Currency: Central Bank and Monetary Law Considerations
Pobierz pełną wersję newslettera
listopad 2020

Life Science

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem Life Science.

W bieżącym numerze:

 • Czy używanie znaku towarowego w czasie prowadzenia badań klinicznych wystarczy do utrzymania w mocy rejestracji?
 • Import równoległy produktów leczniczych w Polsce – podstawowe problemy prawne
 • Na które produkty lecznicze można dziś uzyskać dodatkowe prawo ochronne, czyli krajobraz SPC po wyrokach Abraxis i Santen
 • Patenty na drugie zastosowanie medyczne, czyli jak skutecznie drugi (i kolejny) raz wejść do tej samej rzeki
 • TSUE rozstrzygnął kwestię próbek – próbki produktów leczniczych niewymagających recepty mogą być dostarczane farmaceutom (C‑786/18)
Pobierz pełną wersję newslettera

Najnowsze wytyczne organów nadzorczych w pigułce. Serdecznie zapraszamy do lektury newslettera RODO:

W numerze m.in:

 • Wytyczne EROD w sprawie pojęć administratora, współadministratora oraz procesora
 • Dodatkowe środki ochrony w przypadku transferu danych osobowych do państwa trzeciego
 • Wytyczne EROD dot. targetowania w mediach społecznościowych
 • Ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemach AI
 • Najnowsze decyzje organów nadzorczych
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru IP Legal Alert!

W numerze:

 • Wspólna praktyka (CP8) dotycząca używania znaków towarowych w formie innej niż ta, w której zostały zarejestrowane
 • Kara pozbawienia wolności za handel towarami podrobionymi lub pirackimi?
 • Dowody z internetu przy unieważnieniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
 • Dowód rzeczywistego używania znaku, czyli ciąg dalszy piłkarskich sporów o znaki towarowe
 • Sztuczna Inteligencja – Raport USPTO
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru newslettera PZP!

W numerze m.in.:

 • A jednak brak limitu kar umownych w umowach zawieranych na podstawie Nowego PZP
 • Jak wykonawcy mają się przygotować do Nowego PZP?
 • Nowe wyłączenie stosowania ustawy PZP z powodu COVID-19
 • Platforma e-Zamówienia coraz bliżej
 • Zakup komputerów przez zamawiających – pomogą zaktualizowane rekomendacje UZP
 • Wytyczne CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym
Pobierz pełną wersję newslettera

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zachęcamy do zapoznania się z Newsletterem IT-Tech!

W numerze:

 • Cyberbezpieczeństwo w umowach wdrożeniowych systemów IT
 • Oprogramowanie jako produkt podwójnego zastosowania (dual-use item)
 • Czas pracy a branża IT
 • Zagadnienia prawne i praktyczne stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • Zakup komputerów przez zamawiających – pomogą zaktualizowane rekomendacje UZP
 • Wyrok WSA: Nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji IP BOX na bieżąco

Życzymy miłej lektury!

Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W treści przygotowanego opracowania prezentujemy niedawno uchwalone regulacje (m.in. unijne rozporządzenie ws. crowdfundingu) oraz wskazujemy na projektowane zmiany w przepisach (m.in. nowe rozporządzenie ws. informacji i dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej).

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów na szczeblu krajowym oraz unijnym. W obecnym numerze Newslettera wskazujemy w szczególności na inicjatywy podejmowane przez:

 • UKNF – stanowisko ws. robo-doradztwa;
 • EBA – opinia ws. uwzględniania ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowania terroryzmu w procesie przeglądu nadzorczego i oceny;
 • EIOPA – komunikat ws. konsekwencji Brexitu na działalność zakładów ubezpieczeń ze Zjednoczonego Królewstwa;
 • ESMA – nowe Q&A dla rynku kapitałowego.
Pobierz pełną wersję newslettera
październik 2020

Litigation

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, w którym omawiamy praktyczne problemy procesowe i skutki ostatnich zmian w procedurze cywilnej.

W październikowym numerze Litigation Alert:

 • Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach IP
 • Rozprawy online
 • Doręczanie wniosków o uzasadnienie między pełnomocnikami
 • Egzekucja postanowienia informacyjnego
 • Przepisy przejściowe w postępowaniu w sprawach IP
 • Oczywista bezzasadność powództwa
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Alert

W tym numerze znajdą Państwo:

 • Znak towarowy a twórczość Banksy’ego
 • Ciąg dalszy sporu wokół znaku FOOTWARE
 • Rozpoznawalność właściciela znaku późniejszego – przełomowe orzeczenie TSUE
 • Czy cechy charakteru Sherlocka Holmesa mogą być chronione?
 • IP Brexit w praktyce już niedługo
Pobierz pełną wersję newslettera

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Przedstawiamy nowy, już szósty, numer newslettera IT-TECH!

Poruszamy w nim m.in. następujące zagadnienia:

 • Dekompilacja programu komputerowego przed TSUE (sprawa C-13/20)
 • Ograniczenie możliwości wyboru prawa obcego dla umów licencyjnych
 • Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Dopuszczalność uchylenia tajemnicy telekomunikacyjnej na potrzeby dochodzenia ochrony dóbr osobistych (uchwała SN III CZP 78/19)
 • MF ogłosił interpretację ogólną ws. 50% kosztów
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru PZP!

W numerze:

 • Projekt nowej przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia związanej z cyberbezpieczeństwem (Nowe PZP)
 • Aktualizacja wzorów w sprawie zamówienia publicznego
 • Statystyki Urzędu Zamówień Publicznych za 2019 r.
 • COVID-19 jako podstawa unieważnienia postępowania
 • Czy oświadczenia wykonawcy wystarczą do skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

Życzymy miłej lektury!

Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo podatkowe

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Przedstawiamy zestawienie najważniejszych projektowanych zmian podatkowych, które są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych. Niektóre zmiany budzą wiele kontrowersji (jak opodatkowanie spółek komandytowych), inne są oceniane bardzo pozytywnie (jak wprowadzenie podatku estońskiego).

W treści materiału znajdą Państwo m.in.:

 • Opodatkowanie spółek komandytowych
 • Opodatkowanie spółek jawnych
 • Spółki nieruchomościowe
 • Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy, tzw. polityka podatkowa
 • Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Pozostałe zmiany w u.p.d.o.p. oraz u.p.d.o.f.
 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. CIT estoński)
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury newslettera #FinTech dot. najnowszych regulacji prawnych odnoszących się do działalności szeroko pojętych instytucji finansowych.

W treści materiału znajdą Państwo m.in. omówienie:

 • wprowadzonych zmian prawnych: rozporządzenia MF z 17.9.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych
 • projektowanych zmian prawnych w UE, w tym: projektu rozporządzenia w sprawie rynku kryptoaktywów, oraz projektu rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego dla infrastruktury opartej na DLT
 • wybranych inicjatyw KNF, w tym: komunikatu w sprawie przyjęcia rekomendacji z, informacji w sprawie konsultacji EIOPA dot. wykorzystania scenariuszy zw. z ryzykiem zmian klimatycznych w ramach ORSA, i informacji dot. stosowania wskaźników referencyjnych pochodzących z Wielkiej Brytanii po 31.12.2020 r.
 • wybranych inicjatyw europejskich urzędów nadzoru, w tym: informacja o rozpoczęciu konsultacji EBA w sprawie zmiany wytycznych dot. zgłaszania incydentów operacyjnych oraz zw. z bezpieczeństwem na gruncie PSD2 –  konsultacje trwają do 14.12.2020 r.
 • inicjatyw innych instytucji: komunikat KE ws. unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych
Pobierz pełną wersję newslettera

Media Communication & Entertainment

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Alert prawny z zakresu prawa mediów i Internetu!

Zachęcamy do zapoznania się z październikowym numerem Newslettera Media Communication & Entertainment. Nowy numer poświęciliśmy następujących tematom:

 • Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK wobec przedsiębiorców działających w Internecie
 • Pakiety zerowe niezgodne z prawem unijnym. Czy to koniec social mediów bez zużycia transferu danych?
 • Usługi internetowych platform udostępniania wideo w projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji
 • Modyfikacja obowiązków informacyjnych dostawców usług medialnych
 • Modyfikacja zasad ustalania jurysdykcji względem dostawców usług medialnych
 • Obowiązek dokonania przez podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie zgłoszenia o wpis do wykazu
 • Mylące oznaczenie produktów - analiza na gruncie sytuacji Xboxa Series X
 • Francja reguluje status prawny dziecięcych influencerów
 • Modyfikacja reguł umieszczania przekazów handlowych w usługach medialnych
Pobierz pełną wersję newslettera
wrzesień 2020

Antitrust Legal Alert

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem Antitrust Alert, w którym nasi eksperci omawiają najważniejsze aktualne sprawy z zakresu prawa antymonopolowego i regulacyjnego, w tym:

 • Kary dla managerów za naruszenie zakazu antykonkurencyjnych porozumień;
 • Ułatwienia w dochodzeniu odszkodowań od uczestników karteli i monopolistów;
 • Ocena zakazu reklamy aptek w Polsce przez Komisję Europejską;
 • Powiązania między RODO a prawem konkurencji na gruncie sprawy Facebook;
 • Ulgi podatkowe dla międzynarodowych koncernów w kontekście sprawy Apple.
Pobierz pełną wersję newslettera

IP Legal Alert

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Alert

W tym numerze znajdą Państwo:

 • Ferrari straciło prawo ochronne na znak towarowy legendarnego samochodu
 • Ochrona prawnoautorska a efekt techniczny produktu
 • Apple znowu atakuje oznaczenie przestawiające gruszkę
 • Nietypowy znak usługowy i niecodzienny spór przed amerykańskim urzędem patentowym
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru newslettera RODO

Poruszamy w nim m.in. następujące zagadnienia:

 • Znaczenie wyroku w sprawie Schrems II dla stosowania standardowych klauzul ochrony danych
 • EROD wyjaśnia znaczenie wyroku w sprawie Schrems II
 • Jak stosować duńskie standardowe klauzule powierzenia przetwarzania – ocena przyjętych rozwiązań
 • Brexit a wiążące reguły korporacyjne
 • Stanowiska unijnych organów dotyczące biometrii, w tym technologii rozpoznawania twarzy
 • Weryfikacja tożsamości osób, których dane dotyczą, na etapie trenowania modelu uczenia maszynowego – wytyczne ICO
 • Naruszenia ochrony danych osobowych dotyczące braku współpracy z organem nadzorczym
Pobierz pełną wersję newslettera

Media Communication & Entertainment

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Alert prawny z zakresu prawa mediów i Internetu!

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym numerem Newslettera Media Communication & Entertainment. W numerze:

 • TSUE rozstrzygnie, czy platformy takie jak YouTube ponoszą odpowiedzialność za udostępnianie przesyłanych przez użytkowników treści, które naruszają prawo
 • Prawo komunikacji elektronicznej - konsekwencje projektowanych zmian dla usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Polski rynek internetowy w 2019 r. - wnioski z “Raportu Strategicznego. Internet 2019/2020”
 • Dopuszczalność ujawnienia przez dostawcę platformy internetowej adresu poczty e-mail i IP podmiotu naruszającego prawa własności intelektualnej w świetle wyroku TSUE z 9 lipca 2020 r.
 • TikTok a prawa autorskie wydawców muzycznych
 • Czy sprzedaż tzw. loot boxów i innych produktów o losowej zawartości doczeka się regulacji w Polsce?
 • Dopuszczalność reklamy produktów CBD
Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo mody i designu

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Serdecznie zapraszamy do lektury specjalnego wydania newslettera poświęconego problematyce prawa mody i designu ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii

W bieżącym numerze:

 • Sztuczna inteligencja w modzie i designie – w jakim kierunku zmierzamy?
 • Publiczne udostępnienie wzoru przemysłowego w Internecie
 • Rewolucyjne tekstylia w modzie - raport The State of Fashion 2020
 • Usługa znakowania czasem w zarządzaniu prawami własności intelektualnej
 • Patent na modę?
 • Wirtualne pokazy mody, a prawo własności intelektualnej

Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informację o:

 • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku
 • wzroście wysokości zasiłku dla bezrobotnych
 • wyjaśnieniach MRPiPS ws. braku możliwości łączenia urlopu wypoczynkowego z przestojem
 • nowej regulacji czasu pracy kierowców w ramach pakietu mobilności
 • zasadach stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy w świetle komunikatu UODO
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury wrześniowego newslettera FinTech dot. najnowszych regulacji prawnych odnoszących się do działalności szeroko pojętych instytucji finansowych.

W treści materiału znajdą Państwo m.in. omówienie:

 • projektowanych zmian prawnych: kolejnej wersji projektu ustawy implementującej rozwiązania zawarte w AMLD5, projektu nowego prawa komunikacji elektronicznej (PKE) w odniesieniu do świadczenia usługi directbillingu, oraz informacje o projekcie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej
 • inicjatyw KNF i innych krajowych organów nadzoru, w tym: informacje nt. pisma UKNF skierowanego do małych instytucji płatniczych (MIP) oraz o publikacji PUODO nt. wytycznych EROD 7/2020 w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego
 • inicjatyw europejskich urzędów nadzoru, w tym: publikacja opinii oraz raportu EBA dot. przyszłych ram prawnych w zakresie AML w UE
 • inicjatyw innych instytucji, w tym: sprawozdanie KE na temat konsekwencji stosowania rozporządzenia 2015/751 (IFReg), a także publikacja FATF pt. ”Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing”
Pobierz pełną wersję newslettera
sierpień 2020

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki i Wpólnicy oraz Baran Książek Bigaj z zakresu prawa pracy

Alert zawiera m.in. informację o:

 • przewidywanym wzroście minimalnego wynagrodzenia
 • stanowisku MRPiPS na temat odpraw w kontekście Tarczy Antykryzysowej 4.0
 • implementacji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
 • planowanym przedłużeniu możliwości polecenia pracy zdalnej
 • dyskryminacji płacowej jako mobbingu
Pobierz pełną wersję newslettera

PZP Newsletter

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury lipcowego numeru newslettera PZP

Poruszamy w nim m.in. następujące zagadnienia:

 • Jak się przygotować na wejście w życie Nowego PZP?
 • Konsultacje publiczne dot. Nowego PZP: nowelizacja i akty wykonawcze
 • Zakup komputerów i systemów IT przez zamawiających – pomogą nowe rekomendacje UZP
 • Rekomendacje UZP na systemy informatyczne
 • KIO dopuszcza testy syntetyczne w zamówieniach na dostawę komputerów (KIO 676/20)
 • Statystyki Urzędu Zamówień Publicznych za I półrocze 2020 r.
Pobierz pełną wersję newslettera

IT-Tech Newsletter

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru IT-TECH!

W numerze m.in.:

 • omówienie stanu prac nad Prawem Komunikacji Elektronicznej (PKE),
 • przedstawienie rozporządzenia w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, które stanowi polską implementację unijnego Toolboxa 5G,
 • informacje na temat prac ENISY dotyczących certyfikacji cyberbezpieczeństwa produktów ICT,
 • status prac nad rekomendacjami UZP dotyczącymi systemów informatycznych i sprzętu.
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech Newsletter

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera FinTech dotyczącego aktualnych regulacji prawnych odnoszących się do działalności instytucji finansowych (m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, krajowych instytucji płatniczych etc.).

W newsletterze znajdą Państwo najpotrzebniejsze informacje dotyczące:

 • płatniczej instytucji w zakresie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej m.in. projektowanych zmian prawnych;
 • inicjatyw KNF i innych krajowych organów nadzoru (PUODO) - w tym informacje nt. projektu stanowiska UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami oraz publikacji PUODO z dnia 24.7.2020 r. nt. konsultacji w sprawie współzależności dyrektywy PSD2 i RODO;
 • inicjatyw europejskich urzędów nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA) w tym opublikowania przez EBA nowych odpowiedzi na pytania zgłoszone w ramach Single Rulebook Q&A oraz opublikowanie przez EIOPA odpowiedzi krajowych organów nadzorczych ws. stosowania wytycznych dot. outsourcingu do dostawców chmury obliczeniowej w sektorze ubezpieczeniowym. Polska pozostaje jedynym państwem, które wybrało tzw. podejście krajowe.
Pobierz pełną wersję newslettera
lipiec 2020

IP Legal Alert

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Rozpoczynamy nowy rozdział w prowadzeniu sporów z zakresu własności intelektualnej. W dniu dzisiejszym (1 lipca) wchodzi w życie ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288), która wprowadza przepisy pozwalające na zastosowanie odrębnego trybu orzekania w sprawach własności intelektualnej.

Oddajemy w Państwa ręce wydanie specjalne IP Alert, które poświęcone jest w całości zagadnieniom „IP Sądu”. W związku z nowelizacją istotnie zmieniają się zasady prowadzenia postępowania sądowego i konieczne będą nowe strategie przygotowywania oraz taktyka prowadzenia procesów sądowych w sprawach własności intelektualnej.

Informujemy również, że lokalizacje sądów okręgowych są następujące: Poznań, Katowice, Lublin, Warszawa, Gdańsk. Rozporządzenie MS przewidziało dwie lokalizacje sądów apelacyjnych: Warszawa i Poznań. Przesyłamy linki do tekstów odpowiednich rozporządzeń Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://lnkd.in/dvVUR7b

https://lnkd.in/dySuidN

https://lnkd.in/dmBpdRB

Pobierz pełną wersję newslettera

Alert Antyzatorowy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezes UOKiK wszczął w ostatnim czasie aż 51 postępowań w sprawie tzw. zatorów płatniczych i zapowiedział potrojenie tej liczby w najbliższym półroczu.

W niniejszym Alercie przedstawiamy najważniejsze informacje o ustawie antyzatorowej, które mogą pomóc przedsiębiorcy skutecznie bronić się przed zarzutem jej naruszenia i uniknąć surowych kar. Alert ma charakter ściśle praktyczny - bazuje na naszym doświadczeniu, które zdobyliśmy, prowadząc liczne szkolenia u przedsiębiorców z różnych branży.

Pobierz pełną wersję newslettera

RODO Newsletter

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem newslettera RODO. Szczególną uwagę w tym numerze poświęciliśmy zasadom monitoringu wizyjnego w świetle decyzji organów nadzorczych w UE oraz transferowi danych osobowych do państwa trzeciego w świetle wyroku Schrems II.

Oprócz tego w numerze między innymi:

 • Spełnianie obowiązku informacyjnego wobec członków zarządu osób prawnych w świetle stanowiska Prezesa UODO
 • Odpowiedzialność administratora za pracowników
 • Wykorzystanie dronów a ochrona danych osobowych
 • Najnowsze naruszenia ochrony danych dotyczące marketingu bezpośredniego
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech Newsletter

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Kluczowe zmiany dla instytucji finansowych w pigułce!

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera FinTech dotyczącego aktualnych regulacji prawnych odnoszących się do działalności instytucji finansowych (m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, krajowych instytucji płatniczych etc.).

W newsletterze znajdą Państwo najpotrzebniejsze informacje dotyczące:

 • zmian prawnych – m.in. w zakresie nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej UDURR) w związku z rozszerzeniem uprawnień nadzorczych KNF wobec zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;
 • inicjatyw KNF i innych krajowych organów nadzoru PUODOO) - w tym komunikat UKNF z 21.7.2020 r. dot. realizacji przez banki prawa wnioskującego o kredyt do uzyskania wyjaśnień nt. oceny zdolności kredytowej;
 • stanowisk europejskich urzędów nadzoru EBAA, EIOPA i ESMA) i innych instytucji, w tym projekt wytycznych EDPB, ERODD) ws. relacji PSD2 i RODO
Pobierz pełną wersję newslettera

Media Communication & Entertainment

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Alert prawny z zakresu prawa mediów i Internetu

Zachęcamy do zapoznania się z lipcowym numerem Newslettera Media Communication & Entertainment. W numerze:

 • Sądy IP zajmą się ochroną szczególnej kategorii dóbr osobistych
 • Bloger nie odpowiada za bezprawny charakter komentarzy użytkowników (wyrok ETPCz w sprawie Jezior przeciwko Polsce)
 • Rozporządzenie o usługach pośrednictwa internetowego
 • Rewolucja w prawie Internetu, czyli o założeniach nowej dyrektywy - tzw. Kodeksu usług cyfrowych (Digital services act)
 • Przekaz handlowy a opłata od VOD
 • Czy wyrok TSUE w sprawie C-263/18 dot. e-booków stanowi przełom w zakresie odsprzedaży cyfrowych wersji gier komputerowych?
 • Kodeksy dobrych praktyk dla branży e-sportowej
 • Reklama i promocja produktów sensytywnych
 • Rynek mediów w I półroczu 2020 r.
 • Rynek e-commerce w czasie pandemii COVID-19
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury lipcowego numeru IP ALERT

W tym numerze znajdą Państwo:

 • Omówienie najnowszego wyroku Sądu Najwyższego dotyczący ryczałtowego odszkodowania z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich
 • Komentarz do wyroku TSUE z 9 lipca 2020 r. w sprawie Constantin Film vs YouTube i Google (C-264/19) - YouTube nie musi ujawniać wszystkich danych piratów internetowych
 • Najnowszy raport EUIPO - czy ochrona praw własności intelektualnej opłaca się przedsiębiorcom?
 • Oznaczenie BOOKING.COM ma charakter odróżniający – rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych
 • Omówienie wyroku NSA z dnia 4 marca 2020 r. (II GSK 3616/17) - Ważne powody nieużywania znaku towarowego
 • Nowe narzędzie umożliwiające ewidencję praw własności intelektualnej – WIPO PROOF
Pobierz pełną wersję newslettera
czerwiec 2020

RODO Newsletter

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem newslettera RODO. Szczególną uwagę w tym numerze poświęciliśmy statusowi oraz roli IOD w świetle najnowszych decyzji organów nadzorczych i orzeczeń sądów.

Oprócz tego w numerze między innymi:

 • Ochrona danych osobowych w czasie pandemii COVID-19
 • Wytyczne EROD dotyczące zgody (cookies)
 • Prawo do bycia zapomnianym (wyrok FSK)
 • Najnowsze naruszenia ochrony danych
Pobierz pełną wersję newslettera

Media Communication & Entertainment

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Z początkiem nowego tygodnia startujemy z nowym projektem! Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem newslettera Media Communication & Entertainment (MCE). Nowy newsletter będzie poruszał aktualne zagadnienia z zakresu: e/c/m-commerce, Internetu i nowych technologii, mediów elektronicznych, reklamy, rozrywki, e-sportu oraz sporów sądowych dotyczących ochrony praw w Internecie.

W bieżącym numerze:

 • Gdzie jest granica dozwolonej krytyki w Internecie?
 • Nowe rozporządzenie dotyczące przejrzystości platform i wyszukiwarek internetowych
 • Projekt Prawa Komunikacji Elektronicznej i jego znaczenie dla dostawców usług poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz czatów grupowych
 • Nowa opłata dla PISF-u od audiowizualnych usług medialnych na żądanie
 • The next Big Thing: e-sport?
 • Opodatkowanie VAT bonów jednego (SPV) i różnego (MPV) przeznaczenia
 • Usługi internetowe w czasie COVID-19
Pobierz pełną wersję newslettera

IT-Tech/PZP Newsletter

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Przedstawiamy nowy, już czwarty, numer newslettera IT-TECH/PZP!

Poruszamy w nim m.in. następujące zagadnienia:

 • orzecznictwo dot. odbiorów w ramach umów wdrożeniowych – kiedy zamawiający ma obowiązek odebrać wadliwy przedmiot umowy?
 • wykonanie zastępcze w umowach IT – jakie koszty podlegają zwrotowi? Czy można dochodzić odszkodowania obok kosztów wykonania zastępczego?
 • jak TSUE podchodzi do zamówień in-house – na kanwie wyroków z 4 czerwca 2020 r. (C-429/19) oraz z 18 czerwca 2020 r. (C-328/19)?
 • jakie szczególne regulacje anty-covidowe w zakresie PZP musi uwzględniać zamawiający?
Pobierz pełną wersję newslettera

IT-Tech/PZP law Newsletter

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania newslettera IT-TECH/PZP!

Tematem numeru jest Internet Rzeczy (IoT) i najważniejsze regulacje prawne, które go dotyczą. W newsletterze przedstawiamy również interesujące dane biznesowe – statystyki dot. korzyści i trendów na rynku w zakresie IoT, a także informacje jak IoT pomaga w walce z COVID-19.

Oprócz tego w numerze między innymi:

 • jak UE zamierza podejść do odpowiedzialności za działania sztucznej inteligencji?
 • jakie regulacje określają obowiązki dostawcy usług chmurowych w zakresie cyberbezpieczeństwa?
 • jak Tarcza 4.0 wpłynie na zamówienia publiczne?
Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech Newsletter

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym FinTech Newsletterem dotyczącym ostatnich regulacji prawnych dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych. W treści naszego opracowania prezentujemy najświeższe zmiany prawne (tzw. Tarcza 4.0) oraz projektowane regulacje.

W numerze również przedstawiamy:

 • inicjatywy UKNF i innych krajowych organów nadzoru PUODOO - w tym stanowisko UKNF z 2.6.2020 r. dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych;
 • zmiany prawne - ustawa z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Tarcza 4.0, która dzisiaj weszła w życie;
 • stanowiska europejskich organów nadzoru (EBAA i ESMA) i innych instytucji (KEE), w tym:
 • nowe odpowiedzi EUNB w ramach Single Rulebook Q&A w odniesieniu do zwolnień z wymogu silnego uwierzytelniania klienta (SCAA) w odniesieniu do realizacji przelewu pomiędzy rachunkami własnymi;
 • projekt wytycznych ESMA w sprawie outsourcingu do dostawców chmury obliczeniowej (CC) - konsultacje będą trwać do 1.9.2020 r.;
Pobierz pełną wersję newslettera

Antitrust Alert

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem Antitrust Alert, w którym w przystępny sposób analizujemy precedensowe sprawy i komentujemy najważniejsze, aktualne orzeczenia z obszaru prawa konkurencji, ochrony konsumentów i life sciences. Nie ograniczamy się do prostego opisu spraw - stawiamy konkretne tezy i oferujemy praktyczne rozwiązania.

Dzisiaj w alercie:

 • Ichtiologiczne aspekty porozumień. Krótki komentarz do wyroku TS UE w prawie Budapest Bank.
 • Nieważność decyzji KE blokującej nabycie spółki Telefónica UK przez Hutchison 3G UK
 • Karty podarunkowe: czy spór o 100 zł doprowadzi do zmiany rynkowego standardu?
 • Kiedy oznaczenie odzieży wprowadza w błąd co do jej pochodzenia?
 • Co dalej z tzw. podatkiem cukrowym?
 • Przekazywanie próbek leków farmaceutom - stanowisko TSUE
 • Przestrzeganie reguł konkurencji w dobie COVID-19
Pobierz pełną wersję newslettera
maj 2020

Zapraszamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem IP Alertu. Omawiamy bieżące problemy ze świata IP i najciekawsze orzeczenia ostatnich miesięcy.

Pobierz pełną wersję newslettera

IT-Tech/PZP law

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejne wydanie newslettera IT-TECH/PZP!

Szczególną uwagę w tym numerze poświęciliśmy chmurze obliczeniowej, która w czasie pandemii zyskuje na znaczeniu. Stąd w newsletterze informacje na temat przyjętych regulacji prawnych i wytycznych w zakresie CC, a także nowy chmurowy katalog usług dla administracji i garść statystyk pokazujących chmurę w liczbach.

Oprócz tego w numerze między innymi:

 • tematyka paperless - pułapki podpisu elektronicznego,
 • analiza interpretacji podatkowych w zakresie IP Box,
 • informacje na temat wznowienia orzekania KIO.
Pobierz pełną wersję newslettera

Raport IP odpowiedzialność pośrednika za naruszenie prawa do znaku towarowego

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Odpowiedzialność pośrednia za naruszenie prawa do znaku towarowego budzi wciąż wiele kontrowersji i wiele wskazuje na to, że każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Dlatego zebraliśmy dotychczasowe poglądy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odpowiedzialności pośredników i publikujemy je w formie raportu. Wciąż jesteśmy ciekawi jak do tego tematu podejdą polskie sądy.

Pobierz pełną wersję newslettera

Prawo mody i designu

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Poniedziałek zaczynamy aktywnie! Oddajemy w Państwa ręce wydanie specjalne naszego newslettera poświęcone problematyce prawa mody i designu ze szczególnym uwzględnieniem własności intelektualnej. Nie mogło zabraknąć artykułów związanych z aktualną sytuacją ogólnoświatową, jak również uwag dotyczących dobrania skutecznej ochrony dla wytworów branż mody i designu. Zapraszamy do lektury!

Pobierz pełną wersję newslettera

FinTech Newsletter

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym FinTech Legal Alertem prawnym dotyczącym ostatnich regulacji prawnych dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych. W treści naszego opracowania prezentujemy najświeższe zmiany prawne (tzw. Tarcza 3.0) oraz projektowane regulacje (tzw. Tarcza 4.0).

Materiał uzupełnia kompleksowe zestawienie najbardziej aktualnych inicjatyw organów nadzoru (KNF, Prezesa UODO, EBA i ESMA) oraz instytucji zagranicznych (Komisja Europejska oraz FATF) w kontekście działalności instytucji finansowych, w tym sektora FinTech.

Pobierz pełną wersję newslettera
kwiecień 2020

Postępowania w sprawach dotyczących własności przemysłowej

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przyjęta przez Sejm w dniu 27 marca 2020 r., przewiduje również pewne rozwiązania w zakresie postępowań przed Urzędem Patentowym RP. W związku ze stanem epidemii odpowiednie komunikaty zostały wydane przez Urząd EU ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejski Urząd Patentowy (EPO), biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Zapraszamy na podsumowanie przez zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Pobierz pełną wersję newslettera

Tarcza antykryzysowa – jakie daje możliwości pracodawcom?

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury kolejnego wspólnego alertu kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Baran Książek Bigaj (BKB), w którym wyjaśniamy zasady uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy.
Informujemy o obowiązku powiadamiania ZUS o zawartych umowach o dzieło (przepis ten wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.).

Pobierz pełną wersję newslettera

Działalność instytucji finansowych w czasie pandemii Covid-19

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Obecna sytuacja gospodarcza wywołana przez pandemię COViD-19 posiada znaczący wpływ na działalność wielu przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych. Z uwagi na występujące zagrożenia oraz wprowadzane ograniczenia dostrzec można szereg propozycji wsparcia kierowanych do szeroko pojmowanego sektora finansowego. W ramach niniejszego opracowania prezentujemy przegląd wybranych działań legislacyjnych oraz inicjatyw podejmowanych przez polskie oraz europejskiego organy nadzorcze, które w najbliższym czasie posiadać będą kluczowy wpływ na funkcjonowanie instytucji finansowych.

Pobierz pełną wersję newslettera

Sądy w czasie epidemii Covid-19. Po nowelizacji specustawy Covid-19

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

O sytuacji dotyczącej działalności sądów w okresie epidemii Covid-19 i propozycjach rozwiązań prawnych w tym zakresie informowaliśmy Państwa w naszym alercie z dnia 27 marca 2020 r.

W dniu 31 marca br. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa nowelizująca specustawę Covid-19 lub Ustawa). Ustawa ta weszła w życie w tym samym dniu. Niestety, nie wszystkie z rozwiązań dotyczących działalności sądów, przewidzianych w opisywanym przez nas projekcie rządowym (druk 299), znalazły się w ostatecznej wersji uchwalonej Ustawy. Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania najważniejszych kwestii, które wynikają z nowelizacji specustawy Covid-19 dla działalności sądów i stron.

Pobierz pełną wersję newslettera

IT-Tech/PZP law

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury newslettera IT-Tech/PZP – informacji ze świata nowych technologii. Wśród tematów m.in. wpływ pandemii COVID-19 na branżę IT, w tym na zawarte umowy, oraz informacje o projekcie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej.

Pobierz pełną wersję newslettera

Formy wsparcia dla ludzi kultury w obliczu prawnych ograniczeń działalności kulturalnej off-line wprowadzonych w celu przeciwdziałania COVID-19

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do lektury naszego nowego materiału dedykowanego twórcom, artystom oraz wszystkim innym podmiotom działającym w sektorze szeroko pojętej kultury, w którym znajdą Państwo informacje o aktualnie istniejących oraz planowanych programach wsparcia oferowanego przez różnorodne podmioty (m.in. Ministra Kultury, instytucje podległe ministrowi, urzędy miasta, organizacje zbiorowego zarządzania, urzędy marszałkowskie, fundacje, stowarzyszenia, prywatne firmy), w tym trudnym koronawirusowym okresie.

Pobierz pełną wersję newslettera

Tarcza antykryzysowa 2.0. w zakresie prawa pracy

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Prezentujemy kolejny wspólny materiał kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Baran Książek Bigaj.

Alert dotyczy najważniejszych kwestii z zakresu prawa pracy, które zostały wprowadzone w ramach tzw. „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 2.0”, m.in.:

 • zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące (płatnicy ubezpieczający od 10 do 49 osób)
 • nowe zasady ochrony pracownika trakcie otrzymywania dofinansowania z FGŚP w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy
 • nowe zasady dotyczące szkoleń BHP
 • zmiany dotyczące tzw. świadczenia postojowego
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnym wydaniem newslettera przygotowanego przez nasz zespół IP z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

Życzymy miłej lektury!

Pobierz pełną wersję newslettera
marzec 2020

Najnowsze akty prawne i stanowiska instytucji publicznych w sprawie PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Legal Alertem przygotowanym wspólnie przez zespoły Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy i Baran Książek Bigaj (BKB), w którym znajdą Państwo najnowsze akty prawne i stanowiska instytucji publicznych związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W jednym, zbiorczym materiale przedstawiamy listę i linki do wybranych aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia), które weszły w życie w ostatnich dniach w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Ponadto postanowiliśmy zebrać dla Państwa w jednym miejscu listę i linki do najważniejszych komunikatów i wyjaśnień instytucji publicznych, które zostały w tej sprawie zaprezentowane w ostatnich dniach.

Wierzymy, że ten materiał będzie dla Państwa pomocny!

Pobierz pełną wersję newslettera

Tarcza antykryzysowa - co zmienia?

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

W obecnym okresie prace legislacyjne mające na celu złagodzenie skutków epidemii wirusa SARS-CoV-2 toczą się bardzo szybko. W celu ułatwienia Państwu zapoznania się z podstawowymi założeniami pakietu legislacyjnego ujętego w projektach ustaw zaprezentowanych w dniu 21 marca 2020 r. nasz zespół w składzie: Xawery Konarski, Wojciech Kulis, Maciej Toroń, Bartłomiej Pyka i Dariusz Krzak przygotował krótkie opracowanie pt. „Tarcza antykryzysowa – co zmienia?”. Opracowanie stanowi zwięzły przewodnik po najważniejszych dla przedsiębiorców projektach zmian.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz pełną wersję newslettera

Sądy w czasie epidemii Covid–19

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

W chwili obecnej sądy podejmują szereg działań mających na celu dostosowanie swojego funkcjonowania do nadzwyczajnej sytuacji jaką jest stan epidemii wywołanej COVID-19. Prowadzone w szybkim tempie prace legislacyjne mają wprowadzić rozwiązania, które pomogą ujednolicić podejście sądów w całej Polsce do kwestii wyznaczania rozpraw w okresie epidemii oraz innych aspektów funkcjonowania sądów. Jednocześnie proponowane rozwiązania mają zapewnić stronom zachowanie możliwości sądowego dochodzenia ich praw. Mając na uwadze tą zróżnicowaną i jednocześnie dynamiczną sytuację, prawnicy Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy przygotowali krótkie podsumowanie dotyczącej bieżącej działalności sądów oraz ważniejszych kwestii wynikających z planowanej regulacji odnośnie postępowań sądowych oraz sądowego dochodzenia praw.

Pobierz pełną wersję newslettera

Stosowanie prawa zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19

rozwiń
zwiń
Pobierz pełną wersję newslettera

W celu ułatwienia zapoznania się z istotnymi kwestiami dotyczącymi rynku zamówień publicznych związanymi z COVID-19, przygotowaliśmy krótkie opracowanie stanowiące zwięzły przewodnik po ważnych dla zamawiających i wykonawców zmianach w przepisach prawa uchwalonych przez Sejm oraz interpretacjach tych przepisów prezentowanych przez Urząd Zamówień Publicznych.

Pobierz pełną wersję newslettera